קבוצת גבע
חסר רכיב

ריכוז דפים לגבי תהליך השינוי

שלום חברים, 
כאן יעלו תכנים לגבי שינוי בקיבוץ.

מוזמנים להגיב.תהליך השינוי

דברי הסבר לתקנון לצורך שינוי סיווג הקיבוץ לקיבוץ מתחדש

25/1/2022

קבוצת גבע דברי הסבר להצעה לשינוי תקנון הקיבוץ: הקדמה: א. נכון להיום קבוצת גבע עדיין מסווגת כ"קיבוץ שיתופי". ב. מזה כמה שנים שהקבוצה עוסקת בנסיון להגיע להסכמות רחבות בכל הנוגע להתאמת אורחות החיים בה לזמנים ולצרכים המשתנים . ג. בשנים האחרונות, צוות השינוי והנהלת הקיבוץ עסקו בגיבוש המודל לשינוי אורחות וכן גובשה הצעה לתיקון תקנון הקבוצה באופן שיאפשר שינוי סיווגה ל"קיבוץ מתחדש". הליך האישור של "חוברת השינוי" ושל התיקון לתקנון יתבצעו במקביל. ד. השינויים המוצעים בתקנון כוללים בין היתר שינויים שמטרתם לאפשר ביצוע שיוך דירות ושיוך פירות נכסים (על פי הכללים שיאושרו באסיפה). ה. כן מבטא התיקון שינויים בכל הנוגע להתנהלות הקיבוץ בקשר עם עבודת החברים ופרנסתם, אספקת צרכי החברים והתלויים בהם, זכויות (וחובות) החברים בתחום הפנסיה, סיעוד וכיוצ"ב. התיקון המוצע כולל התאמה של התקנון לאופן ההתנהלות של הקיבוץ ולהחלטותיו (כמובן תוך כפיפות להוראות הדין ולתקנות הערבות ההדדית). להלן תמצית השינויים שכולל התיקון המוצע לתקנון: 1. מטרות וסמכויות: 1.1. העקרון של "כל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו" עובר שינוי והתאמה ל...

הצג


הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ לצורך שינוי סיווג הקיבוץ לאחר תיקון סעיף 74 כפי שהובטח באספה.

9/12/2021

זהו התקנון המעודכן האחרון לאחר תיקון סעיף 74 כפי ש...

הצג


הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ

1/12/2021

קבוצת גבע – הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ לצורך שינוי סיווג הקיבוץ 30.11.2021 קישור לפליפבוק: תקנון קיים שינוי מוצע פרק א' - השם והמקום סעיף 1 שם האגודה הוא: קבוצת גבע (בתקנון זה " הקיבוץ ") סעיף 1 ללא שינוי סעיף 2 מקום הקיבוץ הוא: קבוצת גבע, ד.נ. גלבוע, 18915 סעיף 2 מקום הקיבוץ הוא: קבוצת גבע, ד.נ. גלבוע, 1891500 פרק ב' – יסודות יסודות הקיבוץ סעיף 3 הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות קיבוצית, וקיום חברה שיתופית המאורגנת על יסודות של בעלות הכלל על הקניין, עבודה עצמית שוויון ושיתוף בכל שטחי הייצור, הצריכה, והחינוך. הקיבוץ הוא יישוב נפרד. הקיבוץ רואה את עצמו חלק בלתי נפרד מכל תנועה בישראל השואפת לכונן ולקיים בישראל חברה המבוססת על יסודות של צדק ושוויון כלכלי וחברתי. סעיף 3 הקיבוץ הינו התאגדות חופשית של אנשים למטרות התיישבות, קליטה, קיום חברה שיתופית, המאורגנת על יסודות של שיתוף בקניין הציבורי, שוויון הזדמנויות ושיתוף בשטחי הייצור, הצריכה, החינוך והבריאות המקיימת ערבות הדדית בין חבריה. הקיבוץ הוא יישוב נפרד. סעיף 4 כל חבר קיבוץ קובע את מקום מגוריו הקבוע במקום הישוב של הקיבוץ (...

הצג


עלויות חינוך לשנת תש"פ

17/8/2021

עלויות חינוך לשנת תש"פ התחום שכ"ל תשלום הורים בית תינוקות 3240 1620 פעוטון אורן לילך 3022 1511 גנון רותם ניצן 2764 1382 גן אורנים 2095 1047.5 גן גני 1980 990 בלתי פורמלי א-ו 1585 792.5 בלתי פורמלי זח"ט 1200 600

הצג
תגובות לדף זה
תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!

חסר רכיב