קבוצת גבע

עדכון פרטים אישיים 2022 לעובדי פנים: משק (תאגידים) / קהילה ועובדים בחשבונית

מועד התחלה: יום רביעי , 23/02/2022 , 15:40
מועד סיום: יום חמישי , 31/03/2022 , 23:40
מקום האירוע: אתר גבע

שלום רב,

עדכון פרטים אישיים לשנת 2022 לעובדי פנים:

משק (תאגידים) /קהילה ועובדים בחשבונית

כמידי שנה אזרחית חדשה, יש לעדכן את הפרטים האישיים ככל שחל  שינוי.

עדכון הפרטים נועד לדייק את נתוני המס ונקודות הזיכוי של החבר.

נא ללחוץ על הרשמה
בכל שאלה או הערה ניתן לפנות לרינת- מש"א
date=9%2F6%2F2022&type=hide&max=0&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA%2C%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D&f5=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%20%2B%20%D7%A9%D7%9D%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%3A&f6=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%3A%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f7=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%3A&f8=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%3A%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7%2F%D7%94%2C%D7%A0%D7%A9%D7%95%D7%99%2F%D7%90%D7%94%2C%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A9%2F%D7%94%2C%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%9F%2F%D7%A0%D7%94%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f9=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%91%D7%9F%20%2F%20%D7%91%D7%AA%20%D7%94%D7%96%D7%95%D7%92%3A&f10=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA%20%2F%20%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20(%D7%99%D7%A9%20%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%91%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F)&f11=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%93%20%D7%92%D7%99%D7%9C%2030%3A%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6&f13=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%3A&f14=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%3A&f15=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%3A&f16=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%3A&f17=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%3A&f18=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%3A&f19=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f20=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f21=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f22=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%3A&f23=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%3A&f24=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%3A&f25=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f26=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f27=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f28=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9D%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f29=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f30=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%AA%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%AA%20%D7%96%D7%94%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%9C%D7%93%20%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99%3A&f31=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A6%D7%91%20%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%AA%D7%99%3A%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%2F%D7%AA%20%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D%20(%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9C%20%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%20%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%94)%2C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%2F%D7%AA%20%D7%97%D7%95%D7%A5%2C%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%2C%D7%9C%D7%90%20%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%2F%D7%AA&f32=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%3A&f33=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94%3A&f34=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%2F%20%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A8%3A%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A9%D7%A2%D7%AA%D7%99%2C%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%2C%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%2C%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C&f35=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20(%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95)%3A&f36=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%3A&f37=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%3A&f38=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%20%D7%94%D7%99%D7%A7%D7%A3%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%94%3A&f39=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20%2F%20%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A8%3A%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%A9%D7%A2%D7%AA%D7%99%2C%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99%2C%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99&f40=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%20%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%A3%20%D7%A9%D7%9B%D7%A8%20(%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95)%3A&f41=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%3A&f42=type%3CD%3Eselect%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%3A%3CD%3Eoptions%3CD%3E%D7%9B%D7%9F%2C%D7%9C%D7%90&f43=type%3CD%3Etext%3CD%3Etitle%3CD%3E%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA%3A