זמן קיבוץ

08/12/2022
להלן קישור לעיתון "זמן קיבוץ" להפצה לחברי הקיבוץ:טל גולן