משתמשים
  הוספה

  שם דוא"ל טלפון ראשי טלפון נוסף דיור תפקיד קוד תקציב הסתר פרטים קטגורית קשר  
Ben-Yehuda ronyforever@gmail.com 7402582584
1279Oakwood RD. ,Marion ,OH,43302 USA 0 
Kayatsky ezvideo@sbcglobal.net 5102202122
928 Evelyn Ave. Albany California, Usa 0 
Weissman yisweissman@gmail.com 052-4733799 03-6426864 14, Openheimer tel aviv 0 
אבן-צור verede@kvgeva.org.il 0546633110 046535110
0
1011
חברים  
אברהם richard.geva111@gmail.com 054-6633190 04-6535190
0
1050
חברים  
אברהם richard.geva111@gmail.com 054-6633154 04-6535190
0
1050
חברים  
אוחיון-רכט natyziva@kvgeva.org.il 052-3927101 04-6535818
0
20250
חברים  
אופנטיק mazorsm@gmail.com 0546633298 046535736
0 מנהלת אופנטיק 31020
ענפים  
אופנטיק
046535736 0546633298
ענפים  
אופניים תיקונים
046535794 0546633794
ענפים  
אורן Oyo@kvgeva.org.il 054-6633210 04-6535839
0
1070
חברים  
אורן
0546635589

0
1072
חברים  
אורן eyalorn@kvgeva.org.il 054-6633698 04-6535305
0
1083
חברים  
אורן yonaoren@gmail.com 0546633166

0
1080
חברים  
אורן aoren53@gmail.com 0537476966
חניתן 13 אילת 0 
אורן
0546635568

0
1089

 
אורן galitoren79@gmail.com 052-3749302 04-6535302
0
1095
חברים  
אורן yonaoren@gmail.com 0546633191

0
1080
חברים  
אורן yotam.o@gmail.com 054-7644722 04-6535302
0
1095
חברים  
אורן
0546635596


 
אורן
0546633801

חברים  
אטינגר lilach@kvgeva.org.il 0546633104 046535104
0
1104,1106
חברים  
אטינגר
0546635607


 
אטינגר
0546633704

0
1107

 
אטינגר lilach@kvgeva.org.il 0546633859 046535104
0
1104,1106
חברים  
אייגר iriscaro145@gmail.com 0507948185

0
19023
חברים  
אלוני amy.aloni@gmail.com 054-6633260 04-6535260
0
1130
חברים  
אלוני ilanaloni29@gmail.com 054-6633393 04-6535000
0
1125
חברים  
אלוני alonifamily@gmail.com 054-6633610

0


חברים  
אלוני erez_alo@hotmail.com 0542568306
רגבה 0 
אלוני
0546633239 046535239
0
1120
חברים  
אלוני galreches@gmail.com 054-6633115 04-6535000
0
1154
חברים  
אלוני yonatan.aloni1@gmail.com 054-6633634

0
1133
חברים  
אלוני
0546633888 046535239
0
1120
חברים  
אלוני alonilior11@gmail.com 054-6633892 04-6535215
0
1122
חברים  
אלוני eden.aloni284@gmail.com 054-6633721

0
1155
חברים  
אלוני omer.aloni22@gmail.com 054-6633372

0


חברים  
אלוני karnushka7@gmail.com 0546633805 046535809
0
13026
חברים  
אלוני rotem251196@gmail.com 054-6633370

0


חברים  
אלוני reich20041996@gmail.com 054-6633969

0
1146
חברים  
אלוני alonishay@gmail.com 054-6633156 04-6535156
0
1140
חברים  
אלוני alonishay@gmail.com 054-6633860 04-6535156
0
1140
חברים  
אלוני shimon.aloni@gmail.com 054-6633695 04-6535240
0
1150
חברים  
אלוני (איצקוביץ') ilanaloni29@gmail.com 054-6781972

0
1125
חברים  
אלוני ארבל alonisivan@gmail.com 054-6633841 04-6535000
0
1123
חברים  
אליאסף
0546635570

0
20013
חברים  
אלכסנדר גוריון yamitag10@gmail.com 054-6633879 04-6535879
0
3062
חברים  
אלקיים alonilior11@gmail.com 0507493312 046535215
0
1122
חברים  
אפקט baruch@migvan.co.il 055-1234568

0
855211447878...

 
ארבל alonisivan@gmail.com 052-3794469 04-6535000
0
1123
חברים  
ארגונס marlu34@gmail.com 054-6635574 04-6535000
0
1194
חברים  
אריאב ariavi@gmail.com 054-6633330 0546509020
0
1200
חברים  
אריאב ofekar747@gmail.com 054-6635572

0
1203
חברים  
אריאב
0546509020

0 
אריאב alior@kvgeva.org.il 054-6633292 04-6535292
0
1201
חברים  
אריאב saar.ariav7@gmail.com 054-6633668

0


חברים  
ארכיון arch@kvgeva.org.il 046535791

ענפים  
ארצי gill.artzi@gmail.com 050-7802243 04-6535702
0
1213
חברים  
ארצי gill.artzi@gmail.com 055-8820911

0
1216
חברים  
ארצי yamartzi67@gmail.com 055-8820910

0


חברים  
ארצי gill.artzi@gmail.com 054-6633702 04-6535702
0
1213
חברים  
ארצי gra@kvgeva.org.il 054-6633252 04-6535252
0
1210
חברים  
אשוח batik.ashuach@baccara-geva.com 0546633293 046535293
0
1230
חברים  
אתקין rachel_at@kvgeva.org.il 054-6633250 04-6535250
0
1261
חברים  
בוון rosie198@gmail.com 055-8812427 04-6535228
0
3225
חברים  
בינדרמן-פלג iris@kvgeva.org.il 054-6633085 04-6535710
0
17046
חברים  
בן שושן gil.rach.geva@gmail.com 0502744068 046535821
0 מנהלת גיל הרך 35010
חינוך  
בן-אהרון ellacaro@gmail.com 0546427074

0
19022
חברים  
בן-ארי chavkush1@gmail.com 054-6633123 04-6535123
0
2000
חברים  
בן-ארי bbenka@gmail.com 054-6633285 04-6535123
0
2000
חברים  
בן-ארי galiba93@gmail.com 055-8823984

0
2004
חברים  
בן-ארי benka@kvgeva.org.il 054-6633369

0


חברים  
בן-יהודה avshyby@kvgeva.org.il 054-6633898 04-6535280
0
2050
חברים  
בן-יהודה eladbenyehuda@icloud.com 0546635600


 
בן-יהודה avshyby@kvgeva.org.il 054-6633280 04-6535280
0
2050
חברים  
בן-יהודה avner.benyehuda@gmail.com 054-6633233 04-6535233
0
2060
חברים  
בן-יהודה dee.dorothy@gmail.com 0558812415 04-6535265
0
2040
חברים  
בן-יהודה yaya1989@walla.com 054-6633674

0


חברים  
בן-יהודה lena24k90@gmail.com 0528213105


 
בן-יהודה avshyby@kvgeva.org.il 054-6633913

0


חברים  
בן-יהודה Shalvaby86@gmail.com 054-2491814

0
2043
חברים  
בן-יוסף Erezbenyo@gmail.com 054-6633363

0
2082
חברים  
בן-יוסף hadar.benyosef@gmail.com 054-6633733 04-6535163
0
2080
חברים  
בן-יוסף
0546633963

0 
בן-יוסף yuval1234658@gmail.com 054-6633337

0
2083
חברים  
בן-יוסף yael.benyosef5@gmail.com 054-6633723

0
2085
חברים  
בן-יוסף hadar.benyosef@gmail.com 053-7762528 04-6535163
0
2080
חברים  
בן-צבי benz@kvgeva.org.il 0546633236 046535236
0
2090
חברים  
בן-צבי ben.tzvi1@gmail.com 0546633758 046535236
0
2090
חברים  
בן-שמעון yabs@kvgeva.org.il 0546633832 046535232
0
2120
חברים  
בן-שמעון yabs@kvgeva.org.il 0546633232 046535232
0
2120
חברים  
בניין binyan@kvgeva.org.il 0546633640 046535723
0 מנהלת בניין

ענפים  
בר שדה omri@barsadeh.com 0547755345
ביאליק 14, זכרון יעקב 0 
ברג berg.zohar@gmail.com 054-6633121 04-6535360
0
2130
חברים  
ברג berg.zohar@gmail.com 0502027700

0
2130

 
ברג berg.zohar@gmail.com 054-6635575

0
2132
חברים  
ברג
0546633795

חברים  
ברוד dorongalili1@gmail.com 054-6633387 04-6535000
0
3234
חברים  
ברוד dorongalili1@gmail.com 0546635571

0
3234
חברים  
ברזק berzak.ori@gmail.com 054-6633919 04-6535789
0
2142,2146
חברים