קבוצת גבע
חסר רכיב

רפת שבת

תורנויות שבת רפת

 

 

 


 

תאריך

יום

רפת חוץ

עגלות

עגלות ב

חולב א בוקר

צינון וקילטור

16/01/2021

ש

 

עטר גוריון

 

 

 

23/01/2021

ש

 

איתן ברג

 

דוד ברעם

 

30/01/2021

ש

שחר נתן

דניאל רם

 

 

אמיר חרפ

06/02/2021

ש

 

 

 

 

 

13/02/2021

ש

 

 

 

 

 

20/02/2021

ש

 

דניאל רם

עטר גוריון

 

 

27/02/2021

ש

שחר נתן

איתן ברג

 

דוד ברעם

אמיר חרפ

 

חסר רכיב