קבוצת גבע
חסר רכיב

רפת שבת

תורנויות שבת רפת

 

 

 


 

תאריך

יום

רפת חוץ

עגלות

עגלות ב

חולב א בוקר

צינון וקילטור

17/08/2019

ש

 

פז ארצי

איתי לב

 

יורם ידין

24/08/2019

ש

שחר נתן

מיה אורן

 

 

אופק אריאב

31/08/2019

ש

 

ענבר לוי

הגר מזור

 

אבי אריאב

07/09/2019

ש

 

 

 

מרלן ארגונס

אילן ארבל

14/09/2019

ש

 

 

 

דוד ברעם

אמיר חרפ

21/09/2019

ש

 

מיה אורן

 

 

אופק אריאב

28/09/2019

ש

שחר נתן

 

 

מרלן ארגונס

אבי אריאב

30/09/2019

ב ח

 

פז ארצי

איתי לב

 

אילן ארבל

 

חסר רכיב