קבוצת גבע
חסר רכיב

רפת שבת

תורנויות שבת רפת

 

 

 


 

תאריך

יום

רפת חוץ

עגלות

עגלות ב

חולב א בוקר

צינון וקילטור

13/06/2020

ש

 

 

 

גיל רז

אילן ארבל

20/06/2020

ש

 

מיה אורן

שחר נתן

דוד ברעם

אמיר חרפ

27/06/2020

ש

 

מעיין ברזק

איתי לב

 

אבי אריאב

04/07/2020

ש

 

 

 

 

אסף גוריון

11/07/2020

ש

 

ענבר לוי

הגר מזור

 

עידו חרפ

18/07/2020

ש

 

שחר נתן

 

דוד ברעם

אילן ארבל

25/07/2020

ש

 

 

 

גיל רז

אמיר חרפ

01/08/2020

ש

 

 

 

 

אבי אריאב

 

חסר רכיב