קבוצת גבע
חסר רכיב

מחזורים בגבע

מחזורים בגבע

מחזור  א'                                                                          מחזור  ב'

אברהם זרחי               רותה טרטקוב                                מרדכי אפרתי

נעמי זרחי                   ירחמיאל כץ                                   יוכבד ברפל

אמנון זיו                     אורה לוין                                       יובל גוריון

יובל בן-דוד                 יורם נחשון                                     יוסף הורביץ

יוסף רז                      נחום נישט                                      רינה פרלסון

אליקים אשריאל          ברוכה פלד                                     אליעזר קולר

אורי אתקין                 מיכה פרלסון                                   עמנואל רוזנפלד

עמוס בן-יהודה            רחל קולר                                       דניאל רז

אורי ברפל                  רותי קיציס                                      מרים שנקר

ירחמיאל דורי              שאול רוזנפלד

מרדכי וייס                  נחמן רז

אראלה זוטולובסקי      רוני שמחוני

אתה זרחי

 

מחזור  ג'                    מחזור  ד'                    מחזור  ה'

רות אלקן                    עדה גולן                      יוחנן אפרתי          יוסף קראוס

מיכה אפרתי               נועה הורוביץ                דוד אתקין             לאה רז

שמואל אתיאל             יאיר זק                       רינה בן-יהודה        רחל רז

אורה בן-דוד               משה מגידוב                אביהו ברלצקי        ברוך רם

ורד בן-יהודה              יגאל נויפלד                 גדעון גולן              מנחם שמחוני

נעמי כהן                    יעל נחשון                    צבי גוריון              משה עולמי

אסף לוין                    אופירה קליג                 אלי גורן                פסח עולמי

ידידיה מנוסי              ירמיהו רגולנט              עזר גורן

דבורה נילויצקי           נירה רם                       אורי הררי

תודי סגל                   יוחנן שלזינגר               פנינה זק

אריה פורת                                                   חנה טרטקוב

נעם רנן                                                        שלומית לוין

נעמי שרייבר                                                 שפרה מנוסוביץ

   

מחזור  ו'                                                            מחזור  ז'

רות אברהמסון          רות קב-ונקי                         יעל אבני

אמירה גולן               מרים רוטברט                      מרדכי בן-דיין

תמי גור-אריה                                                     תחיה אכסלרוד

שלמה זינגר                                                        ערי גור-אריה

דוד טרטקוב                                                       תנחום גורביץ

דן ידין                                                                יגאל גוריון

דליה כהן                                                            רחל גוריון

נטע כהן                                                             כרמלה דהאן

נעמי כהן-טמיר                                                    יצחק סקבה

יהודה לוי                                                            אברהם עיני

נירה לוי                                                              איה קליג

יואב נחשון                                                          דליה רביקוביץ

עמליה ניר                                                           רחלה שולמן

חנה פטרקובסקי                                                  עמוס שפירא

גיל קורן                                                              יהודית שריאן

 

מחזור  ח'                                                                    מחזור  ט'

יוסף אבני                    מיכל מנוסוביץ                          איה אלף

משה אברהמסון           שלמה סידי                              דבורה אפרתי

דליה אלף                    מיכאל סלוצבסקי                      אמירה בלוך

גד ארצי                      ישי עוזרי                                  אלברט בן-שמעון

יעל בן-אברהם             אלי פרינץ                                 יוסף בן-שמעון

צילה ברר                    ישראל קורן                               יזהר גוריון

רעיה גורן                    אילנה קיצקי                             רות הופנר

אראלה דהאן               זאב קליין                                 שאול הקסטר

צבי הרמלין                 בן-ציון רון                                 ניצה חזין

גדעון הלוי                   איתן רצין                                 נורית ידין

אורי זינגר                                                                  עוזי לב

דן חולון                                                                     נחום לנדאו

אמנון ידין                                                                  יורם נצר

עודד ידין                                                                   אורי פלג

שלמה ליניאדו                                                            ניבה פרידלנד

 

מחזור  י'                                  מחזור  י"א                   

אסתר בן-שמעון                         ישי אלף                   יהודה רם

אחי בר-לוי                                מלכה בן-יוסף           דן שיבר

רמי בר-לוי                                שמחה בן-שמעון

נעמי ברקאי                              אהרון בראון

תמר יהלום                               שרה גולן

עדנה זבולון                              רות גוריון

נורית זרחי                               רוני הופנר

אברהם ידין                              דבורה כהן

זיוה מגל                                  יעל כהן

תמי פורת                                דן לב

יצחק פרידלנד                          שאול נצר

ישראל קיצקי                            דן פלג

                                              גיורא קארו

                                              מנחם רוזנמן

                                              דינה רון

 

מחזור  י"ב                                             מחזור  י"ג                 מחזור  י"ד   

צלילה אוג              עופרה רופא              יורם אלוני                  אבשלום בן-יהודה

אלי אורן                צבי רכס                    יוסף בן-שמעון            יהודית גולן

אורה ברקאי           יצחק רצין                  עמי גורן                    רחל כהן

הדס הופנר            דוד שטנר                  ורד קליין                   שלמה מנוסי

דניאל הקסטר                                        נעמה גרייצר              מיה סלע

מיכל מזרחי                                           שמעון זבולון              מאיר פרידלנד         

נעמי חזין                                               חוה מגל                   יעקב רון

אילנה חייט                                            צפורה רמון               זאב רז

דניאל כהן                                              יצחק תמיר

יוסף למל

חיים לנדאו

רוני ניב

דבורה ניר

בן-ציון סלע

דן צרפתי

 

מחזור  ט"ו                        מחזור  ט"ז                           מחזור  י"ז

רחל אורן                           נגה אפרתי                          יפתח אבן צור                                      

יעל איטקין                        בתיה גפן                               צביה איטקין

רחל בן-שמעון                   אורי זיו                                  שמעון אלוני

גדעון גוריון                       מרדכי ידין                             אריה אלף

נירה גלילי                        יהודית לנדאו                          עופר ברזק

שמעון גלפו                      יוסף שמחוני                           שרה ברקאי

אבנר וייס                                                                      בתיה גל

אהרון לב                                                                       אליעזר הופנר

חנוך למל                                                                      שלומית הקסטר

רחל מגל                                                                       נתן זבולון

מיכה קארו                                                                    יהודה חזין

משה קיצקי                                                                   עפרה נחשון

רבקה רבי                                                                     בתיה רבי

דרורה רופא                                                                  יגאל רצין

חנה רימון

דרור רכס

 

מחזור  י"ח                                                      מחזור  י"ט         

ליאורה בן-יהודה            לאה רבי                      אראלה אבן-צור        אסף אורן 

זיוה גוריון                     זוהר רז                        אריה אברהם           אורי מגל

שרה גל                        עומר רז                        חגי איטקין              רזיה סלע

יובל גלילי                     צבי רימון                      ניר אפרתי               דני מלול

רחל גלפו                                                         דלית אתקין             ציון קדוש

יצחק גפן                                                         אילנה ברזק             דינה רכס

אסתר גרייצר                                                   עירית גוריון             לאה רצין

זהרה הררי                                                      יהודה ויסמן             יונתן רז

רוני זיו                                                            עדה לוסטיג             יאיר קארו

רפי כהן                                                           רחל סייאג

גילה לוין                                                          נמרוד פירסטנברג

עליזה סייאג                                                     חנה פרידלנד

מרדכי פירסטנברג                                            נירה קיצקי

תמר פלג                                                         בנימין רותם

רחל קסטל                                                       אורית רז

 

מחזור  כ'                           מחזור  כ"א                          מחזור כ"ב

שי אלוני                             ארנון אבן-צור                        הילה אתקין

דורית אלחנתי                    לילי בוקובזה                          רענן ברזק

קלרה אלקיים                     שרה גוריון                             הילה גיטריידה

יואב גלילי                          יוסף גרייצר                           רון וייס

סמדר זק                           טוביה דורון                            דוד ויסמן

ראובן כרמי                        בועז הקסטר                          יעל זיו

אילן לב                             רן לוסטיג                              אמנון יערי

יעל לוין                             מאיר מגל                              אברהם כהן

זיו נחשון                           עופר פרידלנד                       אילת נחשון

אברהם ענבר                     יונה רבי                                ניר נחשון

דבורה פלג                        מיכאל שטיין                          נדב רז

                                        ארנה רופא

                                        דליה רימון

                                        רוני שמחוני

                                        עפרה סייאג

                                        מירה בן-ארצי

 

מחזור  כ"ג                            מחזור  כ"ד                           מחזור כ"ה

זהרה אלחנתי                         מיכל ארבל                            עודד אלוני

טלי אפרתי                             רועי בן-יוסף                          תמי ארבל

יעל ארבל                               אפרת גולן                             רונית גלפו

ארנה אתקין                           נגה גיטריידה                        עמיהוד דורון

רוני בן-יהודה                         זוהר גל                                 ישי ויסמן

נגה בן-יוסף                           נילה גרינפלטש                      יורם ידין

רות גיל                                 שגית הר-ציון                         יהודית יערי

ירון גל                                  מיכל זיו                                 איתן לוין

חגי דורון                               נורית קארו                            עופר נחשון

יפתח הקסטר                        דן קורן                                  כרמל סלע

יפה הררי                              דבורה רוזנפלד                      זאב רונן

שלומית זק                            אביטל רז                              רעיה רותם

מתתיהו לוסטיג                     גלעד רם                               יוחאי רז

גונן פירסטנברג                     שון שווגלר                            טינה שווגלר

קלמן פסקה                          אסנת שלו

יעקב קרמר

 

מחזור  כ"ו                           מחזור  כ"ז                 מחזור  כ"ח                  

לימור אבן-צור                       יצחק אייזנברג           אופיר ארצי           טל גולן   

אבי גרינפלטש                      ענת ברזק                   אילן גיל               הדר כהן

אסף גוריון                            הדר גזית                   רן ידין                  גיא רז

רותם גיל                              ערן גטריידה               מאיר רם              נטע רון

אבנר גלילי                           הדס גל                      מיכאל דורון

טלילה הררי                          ניצה גלילי                  צפריר ידין

אורלי ידין                             מיכאל נתן                  חגית עוזרי

יצחק נתן                              יפתח רונן                  עודד פרנס

איתי עוזרי                            נועה רז                     עינת רובינשטיין

רענן פרנס                            צלילה רצין                 אלון רצין

יובל קורן                              איתן שלו                   שווגלר רפי

רינת רון                               יעל בן-יעקב               שווגלר לואי

וורנר שווגלר                        יהושע רטנר               רוטנברג יעל

ורד בן יעקב                                                         סוויסה ציפי

רטנר אדם                                                           נאור רן

 

מחזור  כ"ט              מחזור  ל'                 מחזור  ל"א               מחזור  ל"ב

דפנה אפרתי               ארז גיל                    גיל ארצי                   אורי ברזק

עמית גורן                   ליאור גטריידה          מיכל גוריון                שירלי גיל

מרים ויסמן                 עמיר נחשון               נילי גורן                   דינה דורון

שגית כהן                   איריס רון                  נירית ידין                 הגר עוזרי

גילה פלג                   לילך רז                     תמר ידין                  ניצן רז

                                צבי רז                       אהוד לב                  תומר רז

                                עמיר רכס                  איריס נצר

                                אלי ניסים                   ישי פלג

                                סמדר דהן                  דרור קורן

                                                                 ורד רובינשטיין

                                                                 יהודה נתן

 

מחזור  ל"ג                   מחזור ל"ד                      מחזור  ל"ה           

שרון אלוני                    אייל אורן                          אילן גוריון

יעל בן-צבי                    נרי אשוח                         טל גלפו

ניר גולן                        עומרי לב                          גלית הדר

סיגל גורן                      עופר נצר                         ירדנה ידין

שירי ידין                      גילי פרידלנד                    אדווה כהן 

דגנית לב                     איילת קורן                       ליאור כהן

ארנה לוסטיג                מירב רון                          ענבל לקס  

גלעד פרנס                  שי רון                              עדי מלכי

עמי קליין                     מיכאל רובינשטיין             נועם פלג   

ורד רונן                       מורן רז                            קרן רצין

עירית שטנר                 אורן רכס                         שגיא רצין

                                   אורן אבי                        מרליס שווגלר

                                                                        רקפת שטנר

                                                                        אורי שמחוני

                                                                        רם פרידלנד

 

מחזור  ל"ו                     מחזור  ל"ז                                        מחזור  ל"ח

דני בן-צבי                       אופיר אורן          ירון פרידלנד             דני גפן

אלעד גל                         ליאור אלוני         יותם אורן                  זיו גפן

דורון זבולון                     קרן אלוני                                            ערן כספי

יפעת לנדאו                    אביטל בן-שמעון                                  לירן לב

צור פלג                         גלי ברזק                                             ישע לקס

גילה גפן                        שלומית גולן                                        שחר מלכי

עומר קליין                     גיל גוריון                                             יהונתן ענתבי

אילנית כספי                  ענת יערי                                             כרמל קיטשן

                                    הלית כהן                                            יערה רז

                                    שירלי כהן                                           אלעאי שטנר

                                    איתי לב

                                    שחר נתן

                                    אפרת פורת

                                    גילה פלג

                                    שווגלר מרק

 

מחזור  ל"ט                           מחזור  מ'                          מחזור  מ"א              

דנה גוריון                              תום אשוח                           יעל אורן

גדעון ידין                               שי גלילי                             ארז אלוני

מאיה ידין                               אורי בן-שמעון                     עמית בן-צבי

יונתן לב                                 ניצן לב                               טלי גיל

יעל לנדאו                               נירה נחשון                         רוני גלילי

חן עוזרי                                 דויד קיטשן                         שני ויסמן

גיתית רון                               נירית רכס                          מתן זבולון

נתי רכט                                 עמי שמחוני                        אבי לוי

ריקי רכט                                אביטל ענבר                       עידו נצר

רן רכס                                   גיל רונן                              הילי קליין

נטע רצין                                                                         רותם לוסטיג

אפי שמעוני

ניצן מזור

 

מחזור  מ"ב                          מחזור  מ"ג                           מחזור  מ"ד

מעיין בן-יהודה                        סיון אלוני                               רוני אשוח

ליהי ברזק                              נורית בן-יהודה                       לילך בן-יהודה

עינב גפן                                לי ברזק                                 נויה זבולון

איתמר לב                              גיא בר-שדה                          בועז חזין

יוחאי לימור                            אורטל לב                              שי לימור

דרור רובינשטיין                     תמיר לב                                נוגה לנדאו

נעמה רז                               רונן לוי                                   נועם ענתבי

גיל לביא                               אשרה לקס                             עמי פורת

                                           שרון מלכי                               יריב פלג

                                           רם רון                                    נדב קארו

                                           עדי רצין

 

מחזור  מ"ה                           מחזור  מ"ו                            מחזור  מ"ז

עודד אורן                               נאוה בן-יהודה                       דותן אברהם

אלה בן-שמעון                        הדס בר-שדה                         נרי אלוני

אורי גוריון                              אילון גרייצר                           עוז בן-ארי

רעות גפן                               מור וייס                                 ניצן כהן

רותם ויסמן                            ברק ויסמן                              חן לקס

נועה חזין                               דגן ידין                                 עופר מלכי

יקי כהן                                  זיו לוסטיג                              בארי רז

שירה לוסטיג                          ניר פסקה                              גל רכס

אור ענבר                               יובל קארו                              שני רצין

חגי פלג                                איילת קליין

אסף רבי                               גיל רכס

 

מחזור  מ"ח                     מחזור  מ"ט              מחזור  נ'

גלעד אלוני                        אביגיל אברהם          עדי סלע              נועה אורן

נמרוד בן-יהודה                 אילן אלוני                 מיכל פלג            שלוה בן-יהודה

אסף גפן                           תומר אלוני               רוני פסקה           דורון גלילי

עודד זלוטניק                    רז אלוני                   אלה קארו            עידן גרייצר

עירא טרידל                      ניצן אלוני                 עמית רז              אמיתי זבולון       

אפרת לימור                     אלון בן-יהודה           שירה רצין            אור לוסטיג

רועי ענבר                        אלעד בן-יהודה                                    מיכל קארו

יונתן רכס                        מעיין בן-צבי                                         גיא רבי

מור רצין                          רועי וייס                                              יותם רון

ניב שמעוני                      נעמה טרידל                                        אדם רם

אדי ברזק                        שקד ידין                                             סלע שמעוני

                                      יובל לב

                                      עתליה לב

                                      אורן לוין

                                      אמיר דרור

 

מחזור  נ"א                           מחזור  נ"ב                            מחזור  נ"ג

עופרי ברעם                           ענבר חזין                               איריס ידין

תום לוסטיג                            איריס קארו                            יערה בן-יהודה

שחר פרנס                             עידו רם                                 תום ידין

אביב דרור                             נגה רז                                   כליל ברעם

נמרוד לימור                                                                       ארז בן-יוסף

חן אלוני                                                                             לביא זיק

 ארז לב                                                                             בר דגן

הלל שטנר                                                                         אורן וילסון

                                                                                        שרון בן-ארי

                                                                                        רועי נחשול

 

מחזור  נ"ד                          מחזור  נ"ה                            מחזור  נ"ו

בן וייס                                  איתן לביא                              סיגל ידין

ינון גרייצר                             גיא ענבר                               ירדן דגן

עטר ידין                               רועי קארו                               גולן זיק

אביב ידין                              יוחנן לוסטיג                           שני שוורצמן

סוף סלע                               מורן גלילי                              נועם נוריאל

לירן סלע                               הגר לב                                  איתי וילסון

הילה זיק                               יונתן אלוני                             נגה לוסטיג

תמיר פירסטנברג                   יובל בן-יוסף                           שיר שמעוני

רוית רבי                               שחר בן-יהודה                         יניב ידין

רן רבי                                                                                נרי רבי

דור לוין

ערן פרנס

גור ענבר

ליר דגן

 

מחזור  נ"ז                            מחזור  נ"ח                             מחזור  נ"ט

טל ברעם                               יסמין לוין                               ניר לוסטיג

דורון פירסטנברג                    אוריה לב                               סער רם

בארי נחשון                            אמיר אלוני                             יולי גלילי

עדן וייס                                 טמיר רצין                              מתן ידין

שירי פסקה                            עומר זק                                 לי-חי פרץ

אופל גלילי                             עמית נוריאל                           נור נחשון

שי ידין                                   אימרי דגן                               נוי ידין

גלי בן-ארי                              גל רבי                                   עדן ווסלינג

אופיר סלע                             אביב לנדסמן                          רותם רונן

מורן קארו                              תומר ברקין                            זיו בן-יוסף

רותם ענבר                            רון שוורצמן

אלון רם

 

מחזור  ס'                           מחזור  ס"א                           מחזור  ס"ב

רעי אלוני                             אור רצין                                 עינב גוריון

סער אריאב                          שחר רצין                               ארז גולן

רז פירסטנברג                     רותם אלוני                             שיר סלע

תומר ענבר                          עומר אלוני                             עדן אלוני

נדב רונן                              גיל רז                                    נוי חרפ

עמרי גוריון                          דור פרץ                                 דותן רם

                                          ים ארצי                                 דניאל רם

                                          גל לנדסמן                             נועם רם

                                                                                      ניצן ענבר

                                                                                      נעמי שבילי

                                                                                      תמר ברעם

                                                                                      טל ידין

                                                                                      אלין פרנס

 

מחזור  ס"ג                           מחזור  ס"ד                           מחזור  ס"ה

עמית רונן                               קים ווסלינג                            ערן ידין

ברק נחשון                             גיל שוורצמן                            רועי רובינשטיין

הושע ראש                             זיו רז                                     זיו לנדסמן

עדי פירסטנברג                      מור גולן                                 יותם ברג

מיה רז                                  נגה פלג                                 גלי דנצינגר

גוני לביא                               איתמר שור                            תגל שבילי

עילם ברזק                            חן ארצי                                  יערה ענבר

מיקה גלילי                                                                         נעמה חרפ

ניב פרץ

יעל בן-יוסף

שוהם נחשון

 

מחזור  ס"ו                           מחזור  ס"ז                            מחזור  ס"ח

מיה אורן                                אלמוג אריאב                          ניצן דנצינגר

ענבר לוי                                פז ארצי                                  תמוז רצין

עומר גל                                אורי אורן                                 מעין קארו

רומי רכט                              עידו חרפ                                 נעה רונן

דילן גלילי                             לין אורן                                   מיקה ברג

איתמר רובינשטיין                 ים גוריון                                  רז רכט

רוני פירסטנברג                    שירה פלג

לין וילסון                              הראל גולן

גל נחשון                              רמה ראש

מעין ברזק                            עפר לב

                                           מאי לב

                                           עמית שור

 

מחזור  ס"ט                           מחזור  ע'                      מחזור  ע"א

עמרי אורן                                מתן לב                         יותם גוריון

יובל אטינגר                             נטע לב                         יובל לרון

דון וילסון                                 נועם אטינגר                  עידו רובינשטיין

סהי לוי                                    שיר מלכי                      מאיה רם

יהב ברזק                                בן לביא                         רועי שור

רעי שבילי                                יובל גל

עטר גוריון                               בר רובינשטיין

מתן מרומי                               בן אורן

נויה לרון                                  סתו מרומי

אוראל שרביט

איתן ברג

 

מחזור  ע"ב

 גאיה לוי

מעיין מלכי

עומרי רזניק

רונה רכט

שירי אורן

שני ויינר

תהל לביא

תום ברג
מחזור ע"ה

יובל אורן

עידן אלוני

ניבי ברג

מאיה גפן

נטע לנדאו

סער מלכי

מילי נתן

נטע-לי נתן

איתי שבילי
מחזור ע"ח

אלון ויינר

אמיתי אלוני

דניאל לב

הודיה לב

ירדן רב רותם

מעיין אורן

נועם גולן

נועם ידין

עומר ניר
מחזור פ''א

גילי ניר

דניאל קארו

הילה לב

זיו ידין

עומרי ידין

מאור אלוני

מאי ארבל

נרי לנדאו

עדן פורת

עומר לוסטיג

עיטם מזור


 

מחזור ע"ג

זיו לב

נדב גוריון

יונתן גל

שני לב

יותם יעקובסון

מור ברזק

אורי ענבר

הדר לנדאו

יהלי גל

 


מחזור ע"ו

אגם קארו

אורי לימור

גלי לרון

מתן רון

נועם גוריון

קרן-לי אלקיים אלוני

רונה שורמחזור ע"ט

הללי דגן

יערה פורת

ליאור לנדאו

ניר אורן

עינב רצין

רון גולן

רעי רון

תמר זכאי

 

מחזור ע"ד

ניצן אטינגר

ירדן וילסון

מתן ויינר

שחר מרומי

יאיר פלג

ליבי רון

רז רובינשטיין

רותם רזניק
מחזור ע"ז

אביב יעקובסון

אילה גביש

ג'וי גל

גומא לוי

זוהר גפן

נויה נתן

נסטיה ענבר

עדי רזניק

רון רצין

רוני אורן

רננה שמש

רפאל רותם רב


מחזור פ'

אור יעקובסון

איתן אלוני

אלמה גריצר

ארי גונן

גפן זכאי

הללי אייגר

ירין אורן

לוטם אטינגר

ניצן בן-א

סהר לימור

תבור רותם

רפאל רותם רב

 

 

 

חסר רכיב