קבוצת גבע
חסר רכיב

משפחות יחידות בגבע

משפחות יחידות בגבע

אורן ברוך וחני                          טרידל ניצן ואסתר              רונן אמנון וסטלה         
אורן ישראל וטובה                   יהלום חסיה                     
  רם אריה ופניה
איטקין נחום ולאה                   כספי שלמה וחנה               שוורץ פנינה (פירושקה)
אלף בינימין ודבורה                 לביא אריק וענת                 שטנר דוד והדס
אפריאט מימי                          לימור יוסי וחנה                  שלזינגר יוחנן ויפה
אתקין אהרון ושרה                  מגל עתניאל והינדה            שלח יצחק ואילה
בו-ארי אלדד ובלה                   מזור מנחם ושרה               
בן-שמעון ניסים ורינה            מנוסוביץ שמואל וחיה
גורן מיכאל ופרידה                  ניב זאב
גל ערן ואמנדה                       
 נצר צבי ופנינה
גלפו יצחק ומזל                       פלג אליהו ותקוה
דורון דב וצביה                        קורן משה ותמרה
הופנר הילדה ומשה                קליג אליעזר ומתילדה
הורביץ זאב ומרים                  רבי אליעזר וזהבה
הקסטר נתן ונחמה                
 רביקוביץ לוי ומיכל
זיק ישראל ושושנה

 

חסר רכיב