קבוצת גבע
חסר רכיב

יוסף ונחמה ניר, אריה ונחמה (ניר) הררי, יהודה וזהרה (הררי) ענתבי, יוסי וטלילה (הררי) רבי


חסר רכיב