קבוצת גבע
חסר רכיב

דור צעיר - מידע בכל הקשור למבוך הגבונילמי לפנות???                            

 

·       בכל הקשור לאחזקת חדרים, תקלות וליקויים – משרד בבניין                             

      binyan@kvgeva.org.il

·        מסלול לימודים, יציאה וחזרה מגבע מעברי דירות ..

      סמדר – raanan310@gmail.com

·      חיילים/שרות לאומי ותקציבים – מוניקה:

מוניקה תק"א monica@kvgeva.org.il

·       טיולים ופעילויות אתגריות :

      לרון- mayalaron@walla.com    

·      מסלול לימודים- סטודנטים: רחלי

    weisroi@kvgeva.org.il                                                                 

 

1.   התקציב החודשי בשנה בגבע .  

    בנים – 1587 ₪

    בנות- 1806 ₪

2.   עבודה מועדפת- מוניקה אחראית . מי שעובד בעבודה מועדפת (שנקבעה על פי המדינה)  אחרי חצי שנה = 155 ימי עבודה, מוניקה שולחת את הטפסים וכשהכסף מתקבל מזכה את התקציב האישי .

     מי שעובד בעבודה שגבע קבעה אותה כמועדפת, מקבל את הכסף לאחר שנתיים. ( וזאת על מנת שלא ייוצר מצב שלאחר שנה בגבע יצא לעבודה מועדפת בחוץ ויקבל את המענק פעמיים- הן מהמדינה והן מגבע)

3.   פסיכומטרי –מימון לימודים לבחינה פסיכומטרית יינתן לכל בן/בת גבע לאחר השרות צבאי /לאומי  שהשלימו את כל חובותיהם כלפי הקבוצה ,אינם נמצאים ביתרת חוב בתקציב האישי , והינם מועמדים או בעצמאות כלכלית . גבע תישא בעלות תשלום הקורס.

    ממחזור מסיימי י"ב קיץ 2008מקבלים מגבע 6,000 ₪ לאחר השחרור (מי שלא קיבל לפני הצבא). והצעיר נושא ומטפל בתשלום.   עקרונית  אפשר לגשת לקורס מתי שרוצים. אולם, רצוי לעשות את הקורס צמוד לשנה בגבע ואז בתקופת הפסיכומטרי משאירים חדר ללא תשלום וקיימת חובת תורנויות בלבד. מי שבוחר לגשת לפסיכומטרי לאחר יציאתו לעצמאות כלכלית, יקבל חדר בתשלום רק במידה ויתאפשר.        "כל בן/בת הלומד להכנה לבחינה פסיכומטרית בלימודי יום לא יישא באחריות העבודה בענפי המשק השונים אלא בתורנויות בלבד ויזוכה רק במחצית התקציב האישי לאותם חודשים בהם הוא לומד ואינו עובד "

    "צעיר המגיע לאחר עצמאות כלכלית יכול ללמוד לבחינה הפסיכומטרית במעמד בו היה (עצמאות כלכלית )ללא תהליך קליטה בגבע."

"צעיר המתכוון להיקלט בגבע , ולשוב למעמד "מועמד"  וללמוד במסגרת זאת ,יהיה עליו להתחייב בחתימתו/ה להישאר בגבע כמועמד/ת ולהשתלב בעבודה שיופנה אליה לתקופה של 1/2 שנה לפחות לאחר סיום הקורס והעמידה בבחינה".

 

4.   הכניסה למסלול לימודים – מותנית בשנת בית ובמצב זכות בתקציב האישי. כל המצטרף למסלול מקבל עד כ-  10,000 ₪ לשנת לימודים ולא יותר מ- 31,000 ₪ לכל תקופת לימודיו.

     בתקופת המסלול, מקבל הצעיר 75% תקציב, חדר, הלוואה מגבע לתשלומי שכר דירה ושאר הוצאות.   הגרעון בתקציב בשל הוצאות הלימודים יכוסה באמצעות שכר עבודה הן בגבע והן מחוצה לה או בכל אמצעי אחר העומד לרשותכם. (מלגות, זכייה בפיס, דוד עשיר ...) . יש מספר מסלולי לימודים וניתן ללמוד עליהם בהרחבה בקריאת התקנון הנמצא באתר גבע. עבור תורנויות מקבלים תשלום. מעמד בזמן המסלול= מועמד. התקופה נספרת לוותק בקיבוץ במידה והחלטתם להתקבל לחברות בהמשך חייכם. מסלול = רק עד להשלמת תואר ראשון. 3 שנים אוניברסיטאיות. למי שבחר לימודים ארוכים יותר, השנים עד להשלמת התואר בתאום עם דור צעיר.

 5.   שנה בגבע זכויות וחובות:

תורנויות – מתחילים לאחר 3 חודשים מעת תחילת שנת הבית. עושים בדיוק כמו כלל החברים:

תורנות שבת – אחת ל-7-8 שבתות . תורנות אמצע שבוע – אחת לחודשיים בערך.

תורנות הגשה בחד"א- אחת ל- 3 – 4 חודשים בערך, תורנות הגשה חג גדול – פעם בשנה.

כל התורנויות בתאום עם ענת לביא שמשתדלת להתאים להעדפתכם.

חובת עבודה : 43 שעות שבועיות בשבוע שלא חלים בו חגים.

כל דיווחי העבודה והתורנויות באמצעות מערכת הדיווח הטלפונית. ( חשוב מאוד להתרגל להשתמש בה כי לאחר מכן בתקופת המסלול, על פיה מזכים בגין שעות עבודה ובכלל זוהי דרך ההתנהלות המקובלת.)

ימי חופש בשנה- 16 .

שנה בגבע – הינה שנה מלאה ורצופה. אין הקלות...

בתום השנה ולאחר שיוצאים לעצמאות כלכלית אנו שומרים לכם חדר עד תקופה של חודשיים ללא חיוב. (אלא אם כן תהיה מצוקת דיור אמיתית ואז נפנה ונבקשכם לפנות מוקדם יותר).

 

6.   עצמאות כלכלית:

במ"ש- עבודה בגבע לאחר שצוות מש"א בחן את הבקשה ואישר אותה. במסגרת זו, אתם הופכים לשכירים לכל דבר. נסגר התקציב האישי . אתם מקבלים תלוש משכורת על פי שעות עבודתכם כיום 25 ₪ לשעה. אין תעריף שעות נוספות. יש תשלום על כל עבודה שתעשו בגבע. אין חובת תורנויות.

על כל הוצאותיכם עליזה תוציא לכם חשבונית תשלום. שכר דירה, כלבו, מרכולית, נסיעה ברכב וכד'.

ניתן להיות במעמד במ"ש עד שנתיים במצטבר. לכל תקופה יש לקבל אישור מחדש. גבע שוכרת לעבודה רק על פי צורך אמיתי.

יציאה מגבע- ראה תקנון מצורף.

 

 התקבל בקלפי ביום 29/4/2011                                

 

                                הסדר "עצמאות כלכלית"

 

הגדרת עצמאות כלכלית – כל יציאה של בן משק גבע עד גיל 30 לתקופה שמעל 30 יום , להתנסות בחיים עצמאיים מחוץ לקיבוץ , ובתקופה זאת הבן משתכר למחייתו וכל הוצאותיו  משולמות על ידו בלבד .

 

1. בתקופת היציאה יהיה בן המשק עצמאי באופן כלכלי , יהיה אחראי לתשלום כל המיסים וההיטלים ללא יוצא מן הכלל המוטלים על אזרחי המדינה .

 

2. לא יהיה זכאי להנות מתקציבי הקיבוץ ו/או משירותיו . שירותים הרפואיים השוטפים כולל טיפולי שיניים יקבל בן המשק בתקופת היציאה במקום הימצאו , או במרפאות גבע כנגד תשלום במחירי עלות בלבד ע"פ מחירון שיקבע עבורם ע"י מרפאת השיניים בגבע .

 

3. עם החזרה מעצמאות כלכלית , חייב בן המשק להסדיר את כל תשלומי הביטוח הלאומי בתקופת היציאה ,ולהביא אישור על כך להנה"ח גבע . אם תהיינה דרישות השלמת תשלומים לביטוח הלאומי , הן על אחריות  בן המשק ועל חשבונו .

 

4. בן המשק מתחייב שלא לעסוק בכל עבודה ו/או משלח יד ו/או עסק שיש לדעת הקיבוץ משום יצירת תחרות עסקית לעסקי הקיבוץ השונים ו/או עיסוקים הנוגדים את עקרונותיה הבסיסיים של החברה .

5. הקיבוץ לא יהיה אחראי בכל מקרה ובשום אופן למעשיו ו/או מחדליו של בן המשק בתקופת יציאתו , וכן לא יהיה אחראי לא במישרין ולא בעקיפין להתחייבויות מכל סוג שהוא שנטל על עצמו בתקופת היציאה .

 

6. ביטוח הבריאות הפרטי של חברי גבע ימשיך לחול עליו (ללא אפשרות ביטול) והוריו יחויבו בעלות זאת . בן המשק היוצא לחו"ל בתקופת היציאה חייב לעשות ביטוח כנגד תאונות , מחלה וכיו"ב וינקוט בכל  האמצעים כדי שלא ליפול למעמסה על הקיבוץ .

 

7. עם הודעתו של בן המשק על רצונו לצאת לעצמאות כלכלית , תתבצע הפרדה מוחלטת של ההתנהלות הכספית . חיובים על שירותים וצריכה שיקבל בגבע , ישולמו כנגד חשבונית מדי חודש .

 

8. כרטיס האשראי שהונפק על ידי גבע יבוטל . התחייבויות עתידיות בכרטיס המבוטל יועברו לכרטיס האשראי החדש באחריות בעל הכרטיס .

 

9. דיור – בן המשק יוכל לשכור דירה בגבע ע"פ התנאים הבאים :

א.  היוצאים לעצמאות כלכלית ראשונה – לא יחויבו בחודשיים הראשונים .

 ב. הבוחרים לגור אצל ההורים – יחויבו בסך בדמי אחזקה וכלכלה בלבד .

ג. תקופת ההשכרה – עד 24 חודש

ד. חוזה ההשכרה ייחתם מחדש בכל שנה .

ה. השכרת דירה מעבר לתק' של 24 חודש – באישור ועדת דירות בלבד ובמידה ואין דורש לדירה

ו. בני משק בצבא קבע ישלמו שכ"ד בלבד .

 

11. קרלוג לרכב – יותר לשימוש משעה 20.00 ועד 06.00 למחרת . עלות נסיעה – לפי תעריף ענפים .  סעיף זה לא כולל במ"ש בתוקף תפקידו בגבע  .

 

12. תקציב אישי – התקציב האישי יוקפא , ותתאפשר הכנסת כספים בלבד.  לא יבוצעו בו חיובים וזיכויים , הסכם ליציאה לעצמאות כלכלית יתאפשר רק במידה ויוסכם על הסדר החזר חוב בתק"א .

 

13. תקשורת – יוכל הבן היוצא להחזיק בפל' של גבע . ההוצאות בגין השימוש בו יועברו לחשבון הבנק שלו . אינטרנט וטל' קווי – רק בהחזרת מכשיר הטל' ומודם האינטרנט יופסק החיוב בשל השימוש בגינם .

 

מקווים שלאחר קריאת המיידע , תצלחו את המבוך בבטחה ובשמחה

כי הרי יכולה זו להיות תקופה נהדרת שלא חוזרת....

להת'......ו. דור צעיר

(מוניקה, רחלי, לרון, שירה, אביב וסמדר).


חסר רכיב