קבוצת גבע
חסר רכיב

ציוני דרך

ציוני דרך –  קבוצת גבע


שנת תרע"ח  1918 – בכפר אוריה התגבשה קבוצת פועלים שיתופית ושוויונית שמטרתה התישבות.


שנת תרפ"ב  16.12.1921  - קבוצת גבע עלתה על הקרקע, מראשוני הישובים שהוקמו בעמק יזרעאל אחרי מלחמת העולם הראשונה.  המייסדים - קבוצת פועלים מאנשי העליה השניה, רובם יוצאי רוסיה, אז ברה"מ.


שנות ה-20  אל הגרעין המייסד הצטרפו גרעינים נוספים:

בשנת תרפ"ד, 1924 - חברי קבוצת 'באר טוביה', 

בשנת תרפ"ה, 1925 - חברי קבוצת 'גרודנה' שעבדו בבניין במקומות שונים,

בשנת תרפ"ו , 1926 - נבנו בתי הקבע הראשונים: אורווה, מחסן תבואות, חדר האוכל ושלושה בתי מגורים.

בשנת תרפ"ט, 1929 - הצטרפו חברי קבוצת 'דרומיה' שעבדו בנס-ציונה בחדרה ובדגניה א'.


שנות ה-30  הצטרפה קבוצה מליטא ולטביה, יוצאי תנועת 'גורדוניה' .


סוף 1941   שנת העשרים לגבע התקבלה לחברות בגבע קבוצת הבנים הבוגרים הראשונה – מחזור א'.


שנות ה-40  לאחר מלחמת העולם השניה הצטרף לגבע הגרעין האחרון שהיה מורכב מיוצאי הונגריה.

1949 -  הוקמה להקת הגבעטרון המיתולוגית.


1965 – הקמת מפעל בקרה שמהווה עד היום את הבסיס הכלכלי של הקבוצה.


1980– הקמת בית אבות לזקני הקבוצה – "בית סביון".


1981– הקמת מפעל שקדיה לפירות יבשים.

        - הדרכה וסיוע בהקמת קיבוץ כפר חרוב וביסוסו ברמת הגולן.


2003 – מכירת מפעל שקדיה לחברה פרטית.


2011 – הקמת מכון חדש לקילוף ופיצוח שקדים.

חסר רכיב