קבוצת גבע
חסר רכיב

מרפאה

יום א: 8:00 - 9:00 קבלת אחות
   8:00- 9:00  בדיקת דם
  11:00 - 14:00 קבלת אחות 
  8:00 - 11:00 רופאה
  7 - 14 משרד
יום ב: 8:00 - 9:00 קבלת אחות. אין בדיקות
 11:00 - 14:00 קבלת אחות. אין בדיקות.
  7 - 14 משרד
יום ג: 7:30 - 9:00 קבלת אחות.
  7:30- 8:30  בדיקת דם
  11:00 - 14:30 קבלת אחות.
  13:00 - 14:30 רופאה
  7 - 14 משרד
יום ד: 8:00 - 9:00 קבלת אחות.
 11:00 - 17:30 קבלת אחות. אין בדיקות. טיפת חלב
 13:30 - 17:30 רופאה
  7 - 14 משרד
יום ה: 7:30 - 9:00 קבלת אחות.
  7:30- 8:30  בדיקת דם
  11:00 - 14:30 קבלת אחות. 
  13:00 - 14:30 רופאה
  7 - 14 משרד
חסר רכיב