מחלבה

26/12/2023
נלקחה עגלה מהמחלבה אנחנו צרכים אותה. הלוקח מתבקש להחזיר
שחר מלכי