קבוצת גבע
חסר רכיב

תוצאות משאל אלקטרוני סגירת פעילות האורווה כענף בגבע ע"פ המלצת המזכירות

07/10/2022

חסר רכיב