קבוצת גבע

קלפי אלקטרוני - אשרור רכישת חלקת המגורים בהתאם להוראות חלופת האגודה והמקורות למימונה

מועד התחלה: יום רביעי , 29/06/2022 , 10:00
מועד סיום: יום חמישי , 30/06/2022 , 12:00
מקום האירוע: אתר גבע

משאל ממוחשב

קלפי אלקטרוני

יערך בימים רביעי וחמישי

29.6.2022-30.6.2022

בין השעות 10:00 ביום רביעי

ועד 12:00 ביום חמישי

קבוצת גבע

אשרור רכישת חלקת המגורים בהתאם להוראות חלופת האגודה והמקורות למימונה

עיקרי ההצעה*:

v    אשרור ההצטרפות לחלופת האגודה ועסקת הרכישה של חלקת המגורים (בהתאם לשומה שהוצגה).

v    תשלום מקדמות על ידי החברים (וולנטרי).

v    הגדרת תנאים כלליים להתקדמות בשיוך.

*בהתאם לנוסח ההחלטה המלא שהוצג לחברים באסיפה וחולק בתאי הדואר

הרוב הדרוש: רוב רגיל מבין מהמצביעים בקלפי.

 

נא לסמן בחירתך:

בעד                                                                       נגד

 

ניתן להסתייע בטל גולן בשעות העבודה, בהצלחה לכולנו!

 

 

 

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D