קבוצת גבע

קלפי - אישור תכנית קהילה חצי שנתית

מועד התחלה: יום שני , 13/06/2022 , 10:00
מועד סיום: יום שלישי , 14/06/2022 , 12:00
מקום האירוע: אתר גבע

משאל ממוחשב

  קלפי אלקטרוני

   יערך בימים שני ושלישי

   13.6.2022-14.6.2022

בין השעות 10:00 ביום שני

 ועד 12:00 ביום שלישיאישור תכנית קהילה חצי שנתית 7-12/2022


בעד                          נגד


ניתן להסתייע בטל גולן בשעות העבודה, בהצלחה לכולנו!


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D