קבוצת גבע
חסר רכיב

מכתב פתוח מהמזכיר לצעירי גבע 30.1.2022

30/01/2022

30.1.2022

לחברי וחברות גבע שלום רב!

 

מכתב פתוח למשפחות הצעירות בגבע

 

אור גונן פנה בשם משפחות צעירות בגבע בטענה שמודל השינוי אינו נותן פתרון הולם למצוקת הדיור אצל אותן המשפחות:

בישיבת מזכירות שהתקיימה בתאריך 25.01 התקיים דיון על בסיס טענותיהם:

התברר שלא ניתן "למשוך את השמיכה" ולתת התחייבויות לצעירים לפני התחייבויות שניתנו לוותיקים יותר. לא ניתן לשנות את מנגנון האיזונים לפגוע בקבוצות אחרות באוכלוסייה כדי לשפר את מצבם של חלק אחר מהאוכלוסיה.

 

במזכירות אושרו שלושה מהלכים לעזור למי שיתחיל לבנות:

1-     הגבלת המדרגה העליונה במס השולי ל45% , מהלך שמאפשר להגדיל את ההכנסות מבלי להגדיל באופן כל כך חד את נטל המס.

2-     הכרה בתשלומי משכנתה או הלוואה דומה בעת רכישה או הרחבת בית עד גובה של 2,500 ₪ לחודש לצורך מס איזון.

3-     הקמת קרן לעזרה במימון בניה במסגרת ה-15% מחלוקת הרווחים שהוגדרו למטרה זו, כדי לאפשר מקדמות של לפחות 30,000 ₪ ע"ח איזונים. מהלך שביחד עם קידום ההחלטה על שחרור הקרנות, יוצרות הון עצמי שאפשר לקדם איתו בניה.

הסבר מפורט להצעות אלה חולק בתאי הדואר ובדף לפני שבוע.

טבעי שחברים חוששים מפני שינוי, ביחד עם זאת  אני מציע לכולם להסתכל על ההזדמנויות שנפתחות. אנו עדים לפריחת הקיבוצים המתחדשים, פריחה של הקיבוץ, קליטה וצמיחה אישית של חבריו.

גובשה הסכמה רחבה המטפלת בצרכי האוכלוסייה על בסיס המקורות הקיימים ובאלה שיש לנו ביטחון שיתפתחו בהמשך.

דחיית השינוי תגרום לדחיית הקליטה. בלי קליטה אין אפשרות לקדם את תשתיות השכונה, בלעדיהן לא מתפנות דירות לשיפוץ והרחבה. חבל.

סוגיות בטיפול:

-         קידום שיפוצים והרחבה בדירות קיימות, יתקדם  לאחר אישור השינוי. במצב הנוכחי כי אין אפשרות לקיבוץ להתחייב על כך שדירה בא הושקעו כספים רבים תשוייך בהמשך לאותה המשפחה.

-         הקמת השכונה תשחרר דירות שניתן לשפץ ולהרחיב.

-         הזזת תשתיות: בכוונתינו להיכנס השנה לתכנון תשתיות במגמה לגבש פתרון כולל לעניין. כאשר בפתרון שיתקבל נידרש להתייחס לכלל החברים.

-         על פי חוק  (רשם האגודות השיתופיות) לא ניתן לבנות בית פרטי בקיבוץ שיתופי ע"ח החבר. כמו כן, רמ"י לא חותמת על היתרים בלי הסדרת השיוך או מתן ערבויות מטעם הקיבוץ המתחייב לשייך.

 

-         הקפאת המכרזים עד חודש פברואר, אז נקיים דיון ענייני על מכרזי הדירות.

נכון יש עוד הרבה מה לעשות, בין היתר להשלים את ההחלטות המפורטות בעניין שיוך הדירות, הסדר פיתוח תשתיות, נוהל בניה פרטית וכמו כן השלמת הצעדים שבתהליך ביצוע:

-         תכנון הפרצלציה

-         תכנון מזדרוני (מעבר ) תשתיות

-         השלמת תכנון השכונה החדשה (בביצוע)

-         הסדרת מימון תשתיות  השכונה ע"י משרד השיכון

-         תקנון קליטה חדש מפורט ועוד.

 

בונים בית בגבע BBB

בחודשים האחרונים אנו מקדמים את נושא הבניה, ברמה התכנונית, בדו שיח עם משרד השיכון, במפגשים שארגנו עם חברים צעירים, ניקלטים ועוד.

חברי גבע שהשתתפו במפגש האחרון ביקשו לקיים מפגש נוסף לטובת מתן תשובות לחברים ומועמדים הנמצאים בגבע , פגישה שתכלול גם את האפשרות של הרחבה/ שיפוץ בתוך הקיבוץ.

אנו מתכננים לקיים את המפגש ביום שלישי ה15.02 בשעה 20:00 ומבקשים מהמעוניינים , לשלוח למייל של מירה, שאילות והתייחסויות לקראת המפגש.

אני קורא לחברים הצעירים לתמוך בשינוי, כי השינוי הוא המפתח לפתרון צודק למצב , ביחד עם אישור השינוי נמשיך לטפל בכל הסוגיות שעליהם דיברנו, על מנת לתת כלים מתאימים כך שכלל המשפחות בגבע יוכלו לבנות או להרחיב/ לשפץ את ביתם.

 

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

 

 

חסר רכיב