קבוצת גבע
חסר רכיב

תוצאות הצבעה בחירת 2 חברים לדירקטוריון בקרה 15-16/12

16/12/2021

חסר רכיב