קבוצת גבע

מפגשי שינוי

מועד התחלה: יום רביעי , 16/06/2021 , 18:30
מועד סיום: יום רביעי , 16/06/2021 , 21:30
מקום האירוע: חדר אוכל

מפגש 3 – יום רביעי ה- 16.06.2021 משעה 18:00 עד 19:30

על הפרק: הסדר חלוקת פירות הנכסים

                 הסדר בנים

מפגש 4 – יום רביעי  ה- 16.06.2021 משעה 20:00 עד 21:30

על הפרק: חינוך  

                 שרותים משותפים 
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f6=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f7=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f8=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f9=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f10=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f11=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f13=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f14=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f15=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f16=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f17=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f18=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f19=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f20=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f21=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f22=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f23=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f24=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f25=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f26=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f27=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f28=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f29=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f30=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f31=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f32=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f33=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f34=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f35=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f36=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f37=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f38=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f39=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f40=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f41=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f42=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f43=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f44=מפגשי שינוי%3CD%3Ename&f45=מפגשי שינוי%3CD%3Ename