קבוצת גבע
חסר רכיב

היערכות לקיץ ומניעת דליקות - מהמועצה

25/04/2021
מחלקת ביטחון

לכבוד:

נציגי ישובי המועצה

הנדון : היערכות לקיץ ומניעת דליקות - קיץ 2021

1.     לקראת הקיץ העומד בפתח, ובתום חורף גשום שתרם לעליה משמעותית בצמחיה בשטחים פתוחים, בשטחי מרעה, בצמחית תת היער, לאורך שבילים ודרכים וסביב בתי מגורים, מבנים, מפעלים ומוסדות, מהווה צמחיה זו מקור לסיכון אש , העלולה להכחיד חי וצומח, גורמת לנזקים כלכליים רבי היקף ולא פעם מהווה סכנה לנפש.

2.     את השריפה בצמחיה וביער ניתן לחלק למספר סוגים ובהם:

2.1  שריפת קרקע- כשהאש שורפת את הצמחייה שעל פני הקרקע כגון קוצים יבשים, דרדרים, עשבים וכו'.

2.2  שריפה מתחת לפני השטח- כאשר האש שורפת ומלחכת את הרקב בעלים יבשים, שמתחת לשכבה העליונה שעל פני הקרקע.

2.3  שריפת גזע- כאשר גזעי העצים מתחילים להישרף.

2.4  שריפת צמרת- שריפה שבה צמרות העצים החלו לבעור.

3.     גורמי השריפות העיקריים הם:

3.1  בדלי סיגריות וגפרורים בלתי כבויים שהושלכו.

3.2  מדורות שהודלקו ע"י מטיילים והושארו בשטח.

3.3  ביצוע עבודות ריתוך בשטח. כאשר מכבים, ישנם קוצים, שיחים ופסולת.

3.4  פליטת גיצים ממפלט מכונות חקלאיות.   

3.5  הבערת שטחים לשם ניקוי.

3.6  אימונים ע"י כוחות צה"ל.

3.7  ריכוז קרני שמש ע"י עדשה/זכוכית.

3.8  התלקחות מחודשת בשכבה או בערימת פסולת.

3.9  הצתה בזדון.

4.     גורמים ומשפיעים על התפשטות האש:

4.1  כיווני משבי הרוח והעוצמה.

4.2  מבנה טופוגרפי של השטח-מדרון, רכס, גיא או מישור.

4.3  צפיפות, דלילות וסוג הצמחייה.

4.4  שינוי כיווני הרוח.

4.5  הימצאות עשבייה וגזם בין העצים.

4.6  הימצאות שכבת עלים ורקב בין גזעי העצים.

5.     כל ישוב בסקטור החקלאי או בישוב הסמוך לחורשות ויערות, מחויב בהיערכות מוקדמת למניעת דליקות וכיבויין כמפורט להלן:

5.1  הכנה וביצוע פסי בידוד סביב מטעים, שדות, לולים, רפתות, צוברים לגז, מתבנים, חצרות מוסדות ציבור, מבני מגורים ומוסכים.

5.2  התקנת סידורי כבאות (ע"פ דרישות כב"א) במבנים הנתונים לסיכוני אש ומבנים הסמוכים לצמחייה, או מבנים בהם אלמנטים מסוימים בנויים מחומרים בעירים.

5.3  ביצוע שריפות גזם יזומות ומבוקרות טרם ימי הקיץ החמים, השריפה תעשה באתרים שיאושרו ע"י רשויות הייעור ורשות הכבאות.

5.4  ניכוש והדברת העשבייה וכריתת הענפים ליצירת מרחבי בידוד ברוחב

8-10 מטר מהמבנים.

5.5  קיום פעולות הסברה ופרסום לציבור הרחב ולנוער, באמצעות המתנ"סים, בתי הספר ותנועות הנוער.

5.6  מינוי ממונה בטיחות אש, שירכז את הנושא, יעדכן ויעודכן ע"י רשויות הייעור, ורשות הכבאות, לעקוב אחר מילוי ההוראות.

5.7  התקנת מערכת מתזי מים (ספרינקלרים) מעל צוברי הגז, או לחילופין להטמין צוברים אלה בתוך הקרקע בהתאם לתקנים ישראליים.

5.8  טיפול בכל ציוד הכיבוי ובעיקר בדיקת תקינות ברזי הכיבוי, אפשרות פתיחתם המהירה והטובה, התקנת מעבר לחיבור מהיר, ניכוש העשבייה סביבם.

5.9  התקנת ברזי כיבוי נוספים ,במקומות שיאפשרו לחימה באש, וימוקמו בקרבת המבנים והחורשות, כך שרכב כיבוי יוכל להגיע לקרבתם.

5.10          התקנת חיבורים מתאימים למאגרי מים קיימים ,כך שניתן יהיה להזין מהם את רכב הכיבוי.

5.11          התקנת ממטרות על גבי גגות לולים, מתבנים, מחסנים, ומבנים להפעלה וצינון במקרים בהם הסביבה מאוימת אש.

5.12          להכשיר צוותים מקומיים שיוכשרו בהפעלת אמצעי הכיבוי הקיימים, ובהתנהגות בזמן דליקה. הצוותים ידעו לחבור ולהנחות את שירותי הכבאות בדרכי הגישה ויהוו כוח עזר לכבאים המקצועיים.     

 

            "ההכנה היא הכל. נח לא התחיל לבנות את התיבה כשהתחיל לרדת גשם"  ווארן באפט

"בואו נעבור את הקיץ בשלום"

 

בברכה,

גיא איצקוביץ

מנהל המחלקה לביטחון ושירותי חירום

וקב"ט מועצה אזורית הגלבוע

העתקים:

ענת מור-מנכ"לית המועצה

שרית דוד ליברמן-מנהלת מחלקת ישובים

ענבר רייך צבר-עו"סית צח"י

חנה ישראלי-שוטרת קהילתית

רבש"צים

רכזי ביטחון בישובים


www.hagilboa.org.il          e-mail: guy@hagilboa.org.il

מ.א. הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120, מוקד אזורי 109, מחלקת בטחון: טל': 04-6533377, פקס: 04-6533308
חסר רכיב