קבוצת גבע

אסיפת חברי קב' גבע בחדר אוכל

מועד התחלה: יום שלישי , 16/03/2021 , 20:00
מועד סיום: יום שלישי , 16/03/2021 , 22:00
מקום האירוע: חדר אוכל

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום שלישי 16/03/2021

בשעה 20:00 בחדר אוכל

סדר יום :

1.     בחירת יו"ר לאסיפה.

2.     שאילתות והודעות.

3.     אישור ביצוע הצבעה בקלפי אלקטרוני.

4.     הצגת המועמדים לחברות. האספה תאשר העברת המועמדים לבחירה.

ענת לוין יו"ר ועדת קליטה וחברי הוועדה, יציגו המועמדים ואת תהליך הקליטה:

ענבר ואורי פרידמן, איריס ועומר אייגר, תומר ורנה פלד, ארז בן יוסף, אלה ויותם בן אהרון, חן אלוני (אשתו של אילן אלוני).

האסיפה מצולמת,

חברים מתבקשים להגיע במסכות.

                           בברכה,

                              חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D