קבוצת גבע
חסר רכיב

סערה פברואר 2012

12/01/2014
הסערה האחרונה של פברואר 2012, פגעה אפילו ברחוב השקד.

"צנח לו זלזל" העץ הסמוך לבית משפחת שלומי עבר ממצב מאונך למאוזן.

עמרם שם עין על העץ מאז שבמסגרת מבצע ידידותי לגיזום עצי הרחוב חלה טעות וענף הפונה לכיוון הרחוב נגדם באיבו. הגיזום הידידותי חל ב-2008, בתקופה שבה איום הקאסמים פגע במורל הקהילתי וחברים יקרים בעיקר מקהילות קיבוציות שונות התגייסו לעזרתנו ותרמו מזמנם למען הקהילה והמרחבים הציבוריים שלה.
מאז אותו גיזום עמרם, גנן מקצועי! ידע שהעץ מועד לפורענות.

בשבועות האחרונים, החל גם דיון סוער בקהילה על עתידם של אותם עצי ענק, המכונים גם עצי אלביציה. הטענה ששורשיהם העבותים מרימים את לבני האקרשטיין ויש חשש לפגיעה קשה בצנרת, בנוסף העובדה שהם מצליחים להיות עצים "מלכלכים" שלוש פעמים בשנה, כשיש להם פרחים, כשיש להם תרמילים וכשעליהם נושרים. לא גרמה לדיירי הרחוב לחבב אותם במיוחד. רק עניין הצל היה סיבה טובה לחוס עליהם ואולי גם מסיבה שט"ו בשבט היה באופק, עמרם הציע להוריד בהדרגה את מחציתם.
באותו ליל סערה, עמרם שכבר חשש שהעץ עשוי להנתק משורשיו הקשיב לעצתה החכמה של דקלה אשתו והחליט להזיז את הברלינגו מהחנייה הקבועה שלו בכניסה לבית. הוא חנה אותו כמה מטרים קרוב יותר ממש בפתח הבית.


חסר רכיב