קבוצת גבע

משאל בחירת אשר צימרמן ליו"ר קיבוץ גבע

מועד התחלה: יום שישי , 13/11/2020 , 10:00
מועד סיום: יום שישי , 13/11/2020 , 13:00
מקום האירוע: מזכירות

משאל בחירת אשר צימרמן ליו"ר קיבוץ גבע

יערך ביום שישי 13.11.2020

בין השעות 10:00-13:00

ההצבעה  תתקיים במבנה המזכירות

חברים המגיעים להצביע, אנא הצטיידו במסכות ובעט

הקלפי ינוהל על ידי ברכה רבי (יו"ר)

בהצלחה לאשר

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D