קבוצת גבע

תערוכת נעליים

מועד התחלה: יום רביעי , 11/11/2020 , 11:00
מועד סיום: יום רביעי , 11/11/2020 , 18:00
מקום האירוע: חדר אוכל

תערוכת נעליים

בחדר האוכל. ביום רביעי 11/11

בשעות 11:00-13:00 למבוגרים

מ13:00-18:00 לשאר האוכלוסיה

נא לבוא עם מסכות

********************************

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D