קבוצת גבע

אסיפה - דו"ח ביקורת מוסך+ מיזם הטורבינות

מועד התחלה: יום שני , 06/07/2020 , 20:00
מועד סיום: יום שני , 06/07/2020 , 22:00
מקום האירוע: חדר אוכל

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום שני 6/7/2020

בשעה 20:00 בחדר האוכל

סדר יום :

1.      בחירת יו"ר לאסיפה

2.      שאילתות והודעות

3.      דו"ח ביקורת מוסך – אישור באסיפה
מוזמנים מבקר הפנים וחברי ועדת ביקורת.

חברים מוזמנים לקחת תקציר מנהלים / דו"ח מלא, במזכירות.

4.      מיזם הטורבינות – אישור הקיבוץ את הקצאת השטח לטובת שימושי המיזם, עבור רמ"י (רשות מקרקעי ישראל) – הכרעה בקלפי

 האסיפה מצולמת בווידאו.

חברים, אנא הגיעו מצוידים במסכות ושבו במרחק זה מזה.

                       

                           בברכה

                           דורון חורב- מנהל קהילה

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D