קבוצת גבע

הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון

מועד התחלה: יום חמישי , 26/03/2020 , 18:17
מועד סיום: יום שישי , 27/03/2020 , 12:00
מקום האירוע:
נא לבחור כמות מנות מכל מנה (בלחיצה על כפתור הרשמה).

חמגשית אישית תכלול: מנה עיקרית, תוספת (פחמימה), ירק חם.

מנה עיקרית – בחירה בין בשר / דגים / צמחוני, מהתפריט היומי המוצע.

תוספת – אחת, מהתפריט היומי המוצע.

ירק חם – אחד, מהתפריט היומי המוצע.

 

במהלך השבוע האוכל יגיע חם.
date=27%2F3%2F2020&type=hide&max=0&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA&f5=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9C%20%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9D%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f6=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%97%D7%96%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A0%D7%A6'%D7%94%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f7=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A7%D7%99%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f8=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%20%D7%A2%D7%92%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f9=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA%20-%20%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A4%D7%A6%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%90%D7%9F%20%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%9C%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f10=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D%20-%20%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%98%20%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f11=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%20%2F%20%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%20-%20%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%94%20%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f13=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%99%D7%A8%D7%A7%20-%20%D7%99%D7%A8%D7%A7%20%D7%A1%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%98%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f14=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20-%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%96%20%D7%9C%D7%91%D7%9F%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f15=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%20-%20%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%90%22%D7%93%20%D7%91%D7%A2%D7%A9%D7%91%D7%99%20%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9C%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f16=הזמנת מנות לארוחת צהריים יום ראשון%3CD%3E%D7%A2%D7%95%D7%A3%20%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0