קבוצת גבע

הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו

מועד התחלה: יום שישי , 27/03/2020 , 11:00
מועד סיום: יום שישי , 27/03/2020 , 13:00
מקום האירוע: חדר אוכל
בחירת מנות יום שישי צהריים
נא לבחור כמות מהמנות הרצויות (לחיצה על כפתור הרשמה).
date=25%2F3%2F2020&type=hide&max=0&voptions=%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%AA&f5=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%20%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%96%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f6=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%20%D7%A9%D7%9E%D7%A0%D7%AA%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f7=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%94%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f8=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%91%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f9=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%94%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f10=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f11=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%9C%20%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%A1%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0&f13=הזמנת אוכל לארוחת צהריים יום ו%3CD%3E%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%94%20%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94%20(%D7%A0%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%91%D7%A6%D7%A7)%3CD%3Etype%3CD%3Eselect%3CD%3Eoptions%3CD%3E0%2C1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7%2C8%2C9%3CD%3Edefault%3CD%3E0