קבוצת גבע
חסר רכיב

סדרי הצבעה בקלפי האלקטרונית ביום שישי

19/03/2020

קלפי (משאל)

הקלפי האלקטרוני מתקיים ביום שישי 20/3/2020 בין השעות 08:00-13:00.


להלן סדרי ההצבעה:

 

בחירת חבר מזכירות

המועמדים, שירה קפלן נדרשת לרוב רגיל, וחייק פורת, נדרש לרוב של לפחות 60% בעד מבין המצביעים, משום שהוא מתמודד על קדנציה שנייה ברציפות.

עבור כל מועמד יש להצביע בעד או נגד.

ייבחר לתפקיד אחד מבין המועמדים, זה שקיבל הרוב הנדרש בהצבעה ואת מרב הקולות מבינהם.

היה ואף אחד מהמועמדים לא יקבל הרוב הנדרש, תערך הצבעה ביום שישי העוקב ויעלה להצבעה מועמד יחיד, זה שקיבל את מרב הקולות.

 

בחירת מנהלת מש"א

המועמדות רינת גלילי וסמדר פרנס, נדרשות כל אחת לרוב של לפחות 60% בעד מבין המצביעים.

עבור כל מועמדת יש להצביע בעד או נגד.

תיבחר לתפקיד אחת מבין המועמדות, זו שקיבלה הרוב הנדרש בהצבעה ואת מרב הקולות מבינהן.

היה ואף אחת מהמועמדות לא תקבל הרוב הנדרש, תערך הצבעה ביום שישי העוקב ותעלה להצבעה מועמדת יחידה, זו שקיבלה את מרב הקולות.

מבנה הטופס 

 

תודה רבה ובריאות,

דורון חורב, מנהל קהילה

חסר רכיב