קבוצת גבע
חסר רכיב

נוהל צעירים 2020

28/01/2020

נוהל צעירים 2020

מסגירת מסלול 'שנת בית' – לעצמאות כלכלית

ידון באסיפה ב- 27/1/2020

 

רקע - ביוני 2019,  צוות ההנהלה והמזכירות, הנחו את ועדת צעירים לצמצום בהוצאות ובכלל זה, לסגירת מסלול 'שנת הבית' אשר מהווה שנים רבות  את ליבת נוהל הצעירים.

דורות של צעירים שבחרו להיכנס להסכם 'שנת בית' ולבצע אותו כהלכתו, צברו זכויות שבאו לביטוי בתמיכה כלכלית משמעותית במהלך לימודיהם.

רציונל - המצב הכלכלי שגבע חווה מזה מספר שנים  ובפרט לאחרונה, מצריך חשיבה והתאמה של נוהל הצעירים ליכולות גבע.

מטרה- יצירת נוהל חדש ורוחבי (יחליף את נוהל 2013) שבמרכזו, סיום ההתחייבויות העתידיות של גבע לבניה, חיסכון בהווה ומתן תנאי עבודה נאותים לבמ"שים (בנים שכירים). כמו כן, לעודד את הצעירים לבחור לחיות בגבע ולתרום לחברה צעירה ופעילה ולכוח עבודה משמעותי ואיכותי שעשוי אף לחסוך בהוצאות עבודה לגבע.

ההבדל המהותי והמרכזי בין הנוהל הקיים לנוהל החדש-  סגירת האפשרות לקבל תמיכה כלכלית מגבע במהלך הלימודים (סגירת ''שנת בית'')  ומעבר לעצמאות כלכלית.

לו"ז- אפשרות מימוש זכויות ''שנת בית'' למי שביצע את חלקו בהסכם, כניסה אחרונה ללימודים עד 2022 וסיום התחייבויות של גבע עד ספטמבר 2025.

על התהליך - מזה כ- 7 חודשים ובעקבות דרישת צוות ההנהלה, מתקיימים דיונים רבים בפורומים השונים, כשבסופם התגבש מסמך מוסכם זה, המתייחס לכלל אוכלוסיות הצעירים מסיום י"ב ועד גיל 30 .

*תודה גדולה ליאיר, שנקרא כמגשר והצליח להביא להסכמות בין השותפים. זו הייתה מלאכה מורכבת עם עליות ומורדות וויתורים מכל עבר ובכל היבט.

 

 

 

 

מהות עיקרי השינוי (קיים/חדש)

מרכיב

קיים

חדש

'שנת בית'

 

מי שביצע 'שנת בית' ע"פ ההסכם וכהלכתו

זכאי למימוש הזכויות לאורך הלימודים . עיקרן: תקציב חודשי 2583 שח, הוצאות רפואיות, ביטוח.

מסלול 'שנת בית' נסגר ב1/1/2020.

הזכות לממש מסלול שנת הבית נשמרת לקבוצה סגורה (סטודנטים בהווה/ צעירים שביצעו 'שנת בית' וטרם מימשו לימודים/ מבצעים 'שנת בית' כעת ,כולל אפשרות לאחרוני המשתחררים מסדיר ממחזור ע"ט. כניסה ללימודים עד 2022 וסיום התחייבות גבע עד 2025.

'עצמאות כלכלית'

בגבע או מחוצה לה על פי בחירת הבן.

עם סיום שירות צבאי /אזרחי .

עצמאות כלכלית, תחול על כלל הצעירים מסיום י"ב ועד גיל 30, בין המסגרות ובסיומן ועד גיל 30, או החלטה (קליטה/עזיבה).

להלן המסגרות שבהן הבנים לא יהיו בעצמאות כלכלית: ש.ש, מכינה מפוקחת חלף ש.ש, שירות צבאי/אזרחי, עתודה, סטודנטים, בנים ב'שנת בית' (מהקבוצה הסגורה).

עבודה כשכירים בגבע (במ"ש)

רק בהתניית ביצוע 'שנת בית'

ללא התניית ביצוע 'שנת בית' .

מחיר אחיד לשעה 35 ש"ח בכל הענפים: קהילה/משק. ישתנה מעת לעת.

שנת שירות  תקציב חודשי

2600 שח לחודש

900 שח לחודש

קרן חיים/דמי עזיבה

גובה קרן לא אחיד בגיל 30 התבצעה ע"פ חישובים שיצרו פערים בין צעירים בני אותו הגיל

גובה קרן אחיד לכל הבנים בגיל 30

 18% מסכום המטרה לגיל 60 כפי שמוגדר בתקנון גבע (כ39600 שח כעת).

פדיון הקרן רק בגיל 30

 

 

 

14.1.2020

נוהל צעירים "דור צעיר"- דף עבודה 2020

במידה ויתקבל בקלפי

 יחליף את נוהל צעירים 2013 ( הקיים)

רשום בלשון זכר מתוך נוחות בלבד

 

הגדרה - "מסלול צעירים" / "דור צעיר": צעירים מסוף י"ב ועד גיל 30 או עד כניסה למועמדות /הודעת עזיבה, הקודם מבניהם.

1.    א. סגירת 'שנת בית' והגדרת 'מסלול לימודים'

''שנת בית'' תיסגר ב- 1.1.2020  , למעט  בני מחזור ע"ט  ובן שכבר הסדיר כניסה ל'שנת בית'.

בני מחזור ע"ט המשרת בסדיר, יודיעו תוך חודש ממועד האישור של ההסדר בקלפי,  על כוונתם האם לבצע 'שנת בית'. והיה וכן, יכנס ל'שנת בית' עד חודשיים מיום השחרור משירותו הסדיר, בתוך שנת התקציב 2020, ולאחר שהסדירו עבודתם (בתנאי 'שנת בית') עם מנהל הענף ומנהלת מש"א. בני מחזור ע"ט שהשתחררו מהצבא, יוכלו להיכנס באותם התנאים, וזאת  תוך חודשיים ימים מיום ההצבעה בקלפי וקבלת נוהל זה. לאחר מכן תפקע זכאותם של בני מחזור ע"ט להיכנס ל'שנת בית'.

ב.     גובה תקציב חודשי לסטודנט יהיה על פי נוהל זה "תקציב סטודנט", 2,583 ₪ בחודש כיום, ובכפוף להחלטות רוחביות בגבע לגבי תקציב חברים (קיזוז/תוספת תקציב) ככל שיתקבלו.

ג.      מי שעשה 'שנת בית'  וטרם מימש לימודיו / יוכל לממש זכותו להיכנס עד תחילת שנת הלימודים האקדמית תשפ"ב (אוקטובר 2022),  יהיה זכאי להשלימם ולקבל תקציב על פי סעיף ב' לעיל, עד תום השנה השלישית ללימודיו  (כולל מכינה כולל הכל) ועד 36 חודשי תשלום.

ד.     מי שהחל לימודים במסלול של 4 שנים וזו שנת הלימודים השנייה ויותר, ישלים 4 שנות לימוד ויהיה זכאי לעד 48 חודשי תקציב רצופים.

2.    זכויות וחובות של בנים במהלך 'שנת הבית' ובמימוש 'שנת הבית' (מסלול לימודים) תהיינה כמקובל בהסדר כיום

בעת ביצוע ''שנת בית''

        א.        עבודה- משרה מלאה, 182 שעות חודשיות, שנה מלאה של 12 חודש רציפים ( רצוי בענף אחד), עבודה שמוגדרת כנדרשת ע"י מש"א וכפי שסוכם ונקבע בין: הבן, מנהל הענף, משאבי אנוש ומנהל המגזר.

         ב.        עבודת חוץ- ע"פ נוהל עובדי חוץ ובלבד שתכלול גם את סעיף א'.

         ג.         חופשה- עובד פנים - סה"כ 14 ימי חופשה (רציפים או לא). אין אפשרות לפצל או לקחת חופשה העולה על סך 14 ימי החופשה  הרשומים, עובד חוץ – על פי חוק.

         ד.        תורנויות כ- 7- 9  בשנה (כפי שמוגדר ע"י מערכת שיבוץ תורנויות).

        ה.        דיור ללא תשלום.

          ו.          אישור על  ביצוע מלא של ''שנת בית'', חתום ע"י מש"א .

         ז.         הענקת שירותים: טיפולים רפואיים ,טיפול נפשי, ביטוח לאומי, ביטוח מנורה (ביטוח קטסטרופה) – כמקובל היום.

        ח.        שימוש במשאבי הקיבוץ (רכב לדוגמה, כביסה וכו ע"פ עלויות והחלטות גבע) כמקובל כיום.

בעת מימוש "מסלול לימודים" עקב 'שנת בית'- כמקובל כיום.

                                א.        לימודים במוסדות  בארץ המוכרים על ידי המדינה.

                                 ב.        חובת תורנויות

                                 ג.         תשלום עבור דירה בגבע (כיום 375 ₪).

                                 ד.        הענקת שירותים: טיפולים רפואיים ,טיפול נפשי, ביטוח לאומי, ביטוח מנורה (ביטוח קטסטרופה) .

                                ה.        שימוש במשאבי הקיבוץ (רכב לדוגמה, כביסה וכו ע"פ עלויות והחלטות גבע)

 

 3. מסלולים אחרים

א.  עצמאות כלכלית (הגדרה נספח 1) תחול על מי שאינו נמצא באחת מהקטגוריות הבאות:

·        שנת שירות/מכינה (מפוקחת ומאושרת כחלף ש.ש)  ועד 12 חודש לכל היותר .על הצעיר לעדכן ולדווח לרכז צעירים , אם מסגרת הש.ש הינה פחות מ 12 חודש, או במקרה שמסתיימת טרם הזמן המתוכנן.

·        שירות צבאי סדיר / שירות לאומי

·        מבצעי 'שנת בית' בהווה

·        סטודנטים – מי  שממש זכויות 'שנת בית' במסגרת "מסלול לימודים".

ב. שנת שירות - התקצוב הקיים ייסגר ובמקומו  יהיה מתאריך 1.1.2020, 900 ₪ לחודש.

ג. עתודה אקדמית - באישור הקיבוץ ובהסדר מיוחד בין הצדדים, ויתוקצב כתקצוב חיילים השלמה עד ל 900 ₪ לחודש.

4.  זמני ביניים בין מסגרות/" מעברים":  בין י"ב לבין ש.ש/שירות סדיר/שירות אזרחי

א. מסוף י"ב לש.ש - תקציב ילדים אצל הוריהם  (חלק יחסי של 16.000) ימשיך עד 31 אוגוסט בכל שנה. 

דיור- מעבר לדירות חיילים ביוני בכל שנה ובכפוף למצאי הדירות הפנויות. ללא עלות. ללא חובת עבודה.  אפשרות לעבוד בקיבוץ בשכר מינימום ובתיאום עם מנהל מש"א ומנהל הענף הקולט.

ב. מחודש ספטמבר שלאחר סיום י"ב ועד גיוס+ מסוף ש.ש ועד גיוס- יציאה לעצמאות כלכלית. דירת חיילים ללא תשלום עד ה- 1.9 באותה השנה. מאותה העת ועד גיוס צבאי/אזרחי- תשלום גלובאלי של חשמל ומים 150 ₪ בחודש כיום, וכפי שיעודכן מעת לעת.

 

  5. קרן חיים

א. לכל בן בהגיעו לגיל 30  תהיה זכאותו בקרן החיים בגובה 18% מהזכאות המלאה באותה עת.   

ב. נוהל הצבירה לגילאי 21-30 יימשך כפי שהוא כיום מפתיחת הקרן בגיל 21  ועד הגעה לסכום הנדרש בגיל 30.

ג. פדיון הקרן-  רק עם הגיע הבן לגיל 30 .

 

6. מענק בגין הורים- כנהוג

 

7. עצמאות כלכלית

א.    הגדרה לעצמאות כלכלית (נספח 1 )

עצמאות כלכלית תחול על כלל הצעירים, זאת למעט: ש.ש, שירות צבאי סדיר/לאומי, בנים ב'שנת בית', סטודנטים שנכנסו למסלול עקב ביצוע חלקם בהסכם 'שנת בית' (בתנאים הקיימים בנוהל 2013)

ב.    יתקיימו " יחסי עובד מעביד" בין הצעיר לקיבוץ . עבודה כשכיר תתאפשר לבן, במידה ויהיה צורך בענף שיוגדר ויאושר ע"י מנהל משאבי אנוש/מנהל הענף ומנהל המגזר הרלוונטי (קהילה/משק/מפעל) ובאם הצעיר יחפוץ בה.

ג.     עבודה במסגרת עצמאות כלכלית בענפי הקיבוץ מותנית בתהליך קליטה במש"א- מילוי טפסים והעברת מסמכים כנדרש בחוק.

ד.    חודשיים דירה חינם מיד ובסמוך לשחרור  משירות צבאי/אזרחי (דירת החיילים).

ה.    שכר עבודה אחיד בכל הענפים - 35 ₪ ברוטו לשעה . סכום המבטא תחליף לתוספות שונות הנהוגות כיום.

ו.       חובות- לא ניתן יהיה להיות בחוב כלפי גבע (ע"פ נוהל חובות קיים לחברים).

ז.      רכב גבע-  עלות כמו חבר ובעדיפות אחרונה.

מתגורר בגבע (בעצמאות כלכלית) ורוצה להמשיך להתגורר בגבע ולהיקלט בה, יוכל לעשות זאת במסגרת של תהליך קליטה ע"פ הנוהג באותה העת.

ח.    סיום סטטוס צעיר עד גיל 30: קליטה בגבע, או הודעת הבן על עזיבה.


 

הנוהל בכפוף לסעיף 6ג' לתקנון האגודה השיתופית של גבע (כיתר נהלי גבע)

 

נספח 1:

"עצמאות כלכלית"   (התקבל בקלפי ביום 9/4/2011).

הגדרת עצמאות כלכלית – נתק כלכלי/חוסר תלות בין הבן לקיבוץ.

כל יציאה של בן משק גבע עד גיל 30 לתקופה שמעל 30 יום ,להתנסות בחיים עצמאיים מחוץ בקיבוץ או מחוצה לו לקיבוץ , ובתקופה זו הבן משתכר למחייתו וכל הוצאותיו  משולמות על ידו בלבד .

1. מיסים והיטלים- בן המשק יהיה עצמאי כלכלית , יהיה אחראי לתשלום כל הביטוחים, המיסים וההיטלים ללא יוצא מן הכלל המוטלים על אזרחי המדינה .

2. לא יהיה זכאי ליהנות מתקציבי הקיבוץ ו/או משירותיו . שירותים הרפואיים השוטפים כולל טיפולי שיניים יקבל בן המשק בתקופת היציאה במקום המצאו , או במרפאות גבע כנגד תשלום במחירי עלות בלבד ע"פ מחירון שיקבע עבורם ע"י מרפאת השיניים בגבע .

3. עם החזרה מעצמאות כלכלית למעמד "מועמד" , חייב בן המשק להסדיר את כל תשלומי הביטוח הלאומי בתקופת היציאה, ולהביא אישור על כך להנה"ח גבע . אם תהיינה דרישות השלמת תשלומים לביטוח הלאומי , הן על אחריות בן המשק ועל חשבונו .

4. בן המשק מתחייב שלא לעסוק בכל עבודה ו/או משלח יד ו/או עסק שיש לדעת הקיבוץ משום יצירת תחרות עסקית לעסקי הקיבוץ השונים ו/או עיסוקים הנוגדים את עקרונותיה הבסיסיים של הקבוצה .

5. הקיבוץ לא יהיה אחראי בכל מקרה ובשום אופן למעשיו ו/או מחדליו של בן המשק בתקופת יציאתו לעצמאות כלכלית,   וכן לא יהיה אחראי לא במישרין ולא בעקיפין להתחייבויות מכל סוג שהוא שנטל על עצמו בתקופת היציאה .

6. ביטוח הבריאות הפרטי- של חברי גבע ימשיך לחול עליו (ללא אפשרות ביטול) והוריו יחויבו בעלות זאת .

   7.  בן המשק היוצא לחו"ל בתקופת היציאה חייב לעשות ביטוח כנגד תאונות , מחלה וכיו"ב וינקוט בכל     האמצעים כדי שלא ליפול למעמסה על הקיבוץ, ויחול עליו לעניין זה סעיף 5 לעיל .

8. עם  יציאת הבן לעצמאות כלכלית , תתבצע הפרדה מוחלטת של ההתנהלות   הכספית . חיובים על שירותים וצריכה שיקבל בגבע , ישולמו כנגד חשבונית מדי חודש .

  

מסמכים מצורפים

נוהל צעירים 2020.pdf
חסר רכיב