קבוצת גבע
חסר רכיב

מה הלאה – בתהליך שינוי

22/01/2020

מה הלאה – בתהליך שינוי

         חברות וחברי גבע – שלום.


         לאחר תקופה של הפסקה בפעילות נשוב להיפגש ( מועצת השינוי  - פתוח לציבור הרחב )  ביום ראשון 26.1.2020 בשעה 20.00 בחדר האוכל.


        פסק הזמן בפעילות נבע ממספר סיבות ובהן  :

1.                העברת מתווה השינוי לבדיקת היתכנות ( ברית פיקוח)   והתוצאה שהמתווה בגרעון הנאמד ב: 5 – 7  מיליון ₪.

2.                בדיקה לגבי מסלולי התאמה אפשריים של המתווה לתכנית ריאלית על פי נתוני 2019 .

3.                ביצוע מספר סבבים של ריצות עדכון לפי עקרונות עדכון שקבענו כפי שיוצגו בהמשך.

4.                עומס על מערכת הניהול של גבע בשל מטלות רבות ובהן המצב הכלכלי והצורך להקדיש זמן רב לניהול השוטף.

 

       יעדים שקבענו לצורך התאמת המודל הם :

1.                הורדת הגירעון להיקף של עד 2 מש"ח  - בהתאם למתווה תכנית הקהילה 2020 .זאת כי התכנית המקורית התכוונה לשמר בקירוב את  רמת החיים 2017-2018  אבל ההרעה הכלכלית מחייבת תיקון בהתאמה לתכנית של 2019-2020.

2.                שמירה על ערבות הדדית כפי שהוגדרה במודל ה"סקנדינבי"  , גם על חשבון הידוק תקציבי בנושאים אחרים.

3.                שימור התמחור האחרון ( שעשה מויש )  כבסיס לחישוב הכנסה של בתי אב  ( עדכון תמחור יעשה בכניסה לעבודה חדשה/קידום בעבודה  , אם וכאשר יאושר לביצוע תהליך השינוי )

.שימור על איזון המודל ( ככל הניתן )  בין הגילאים והסטטוסים השונים .

      תוצאות העבודה הרבה הזו  מוצגות לפניכם באופן הבא

1.                :קובץ המרכז את כל השינויים שעשינו בהתאמת המודל  ומציג מצב קודם מול מצב חדש.

2.                שלושה קבצי הסדרים :   הסדר תק"ה ,  הסדר תקציב שירותים ,  נספח מסלול בנים עד גיל 30 ( מתואם עם ההצעה העומדת להכרעה באסיפה – קלפי( . אלו הם הקבצים בהם נעשו השינויים  התקציביים הבולטים  לעומת המקור.  בכל מקרה מצורפת טבלת כל ההתאמות בכל ההסדרים למען הסר ספק.

בהכנה למפגש המועצה הפתוח לציבור הרחב  : מצגת עם נתונים תקציביים נוספים .

       לאן פנינו :

1.                מפגש מועצה פתוח לציבור ביום ראשון 26.1.2020  בשעה 20.00 כנראה בחדר האוכל.
המפגש יעסוק בהצגת ההתאמות למועצה ודיון מועצה.  ככל שיהיו הערות שניתן לבצע אותן בהקדם וללא שינוי ניכר במודל הנוכחי ננסה לבצעם מיד.
יחד עם זאת אין בכוונתנו להתחיל את כל הדיון מחדש מסיבה ברורה שכך לא נתקדם לשום מקום.

2.                לכן לאחר ההצגה ( וטיפול רק בהערות שניתן ליישם בהקדם ללא שינוי ניכר במודל הנוכחי ) בכוונתנו להביא הנושא לדיון באסיפה ואישור בקלפי ברוב רגיל,
כאשר נבקש מהקלפי לאשר להתקדם על בסיס המתווה המוצג כאן  לשלבים הבאים :

                  א.           הפקת תלושים וסימולציות מול בתי אב. מצריך עבודה עם צוות מקצועי חיצוני ויש לזה מחיר בזמן ובעלויות.

                  ב.           ביצוע עדכונים והתאמות נוספות במודל כתוצאה ממשובים שיתקבלו על הסימולציות.

                   ג.           התאמת תקנון האגודה לקיבוץ מתחדש (  הפעלתו מותנה בהשגת הרוב הדרוש 75% למעבר לקיבוץ מתחדש ולתיקון תקנון האגודה ).

                  ד.           הבאת התקנון העדכני וחוברת השינוי והסדרי אורחות חיים העדכנית  להצבעה בקלפי ברוב הדרוש של 75% .

3.    והיה ולא נשיג רוב שמעל 50% בהצבעה לאור ירוק להמשיך ,  נפסיק הטיפול בתהליך השינוי ונודיע על כך לציבור ולחברה המלווה.


            בברכה   - בשם  חברי הצוות המכין  ,  יאיר. .

. .
חסר רכיב