קבוצת גבע

הצבעה ידנית - בחירת מנהל/ת ענף הבניין

מועד התחלה: יום שישי , 03/01/2020 , 07:30
מועד סיום: יום שישי , 03/01/2020 , 13:00
מקום האירוע: חדר אוכל

המשאל ייערך ביום שישי 3.1.2020

הצבעה ידנית


משאל 1: בחירת מנהל/ת ענף הבניין

(רוב רגיל)

יש להצביע בעד אחד בלבד מבין המועמדים

 

מירה ידין

בעד

נגד

גיל לביא

בעד

נגד

פיטה ענבר

בעד

נגד

 

 

 

מבין המועמדים ייבחר המועמד שקיבל לפחות 50% בעד מבין המצביעים, וגם קיבל את מירב הקולות מבין שלושת המועמדים.

היה ואף אחד מהמועמדים לא קיבל לפחות 50% בעד מבין המצביעים,

ייערך משאל נוסף בין שני המועמדים (מהשלושה), שקיבלו את מירב הקולות.

בהצלחה למועמדים כולם!