קבוצת גבע
חסר רכיב

לקראת אסיפה 1.7.2019 - הצעות להתאים התחייבויות ליכולת כלכלית

27/06/2019

לקראת אסיפה 1.7.2019

לקראת האסיפה הנוגעת לצעדים להתאמת התחייבויות ליכולות הכלכליות ישנם שני נושאים לדיון  בדרכם לקלפי.

הצעה לקיצוץ קבוע בתקציב האישי

חלופה א: קיצוץ 5%  הצעת מזכירות  - ועדה כלכלית

חלופה ב : קיצוץ 8%  הצעת חברים.

מומלץ , לאור מצבים דומים בעבר של פיצול הצבעות , להגיע להכרעה על הצבעה אחת ולהעמיד אותה בקלפי להצבעה בעד - נגד.

צמצום הוצאות בחלופה א קרוב ל 1מש"ח לשנה  ובחלופה ב  קרוב ל 1.5 מש"ח לשנה .

הצעה לסגירת קרן חיים (קופות הגמל)

מוצעת בזאת  לחברי קבוצת גבע הצעה לסגירת קרן חיים ( קופות הגמל )  לאור המצב הכלכלי וההערכה שגבע תתקשה בהמשך לעמוד בהתחייבויותיה להמשך החזקת קרן זו על הפקדותיה – אשר על פי הערכת אקטואר גבע נאמדת ב 800,000 ₪ לשנה בטווח הנראה לעין. מאידך ההצעה כוללת שחרור הכספים בנוהל מהיר אשר יסייע לחברים רבים במקום להמתין עד גיל 50 לשחרור חלקי או גיל 60 לשחרור מלא. הצעה זו משאירה צבירה לבנים עד גיל 30.

        א.        מועד ההקפאה: ההפקדה לקרן חיים לחברים/ מועמדים מעל גיל 30 תיפסק בתאריך  1.7.2019  אשר יקרא  מועד ההקפאה ומאותו רגע נפסקת הצבירה.

         ב.         מנגנון שחרור הכסף לחברים על פני 3 שנים .

שלב 1 : עד 31.12.2019   :  גילאי 50 ומעלה במועד ההקפאה  (  ילידי 1960 – 1969 ) . העודף מהפדיונות ישמש להשלמות  בקבוצת גילאים זו ולגילאים צעירים יותר.

שלב 2 : עד 31.12.2020    :  גילאי 40-50  במועד ההקפאה ( ילידי 1970  - 1979 )  ביום ההחלטה . עודפי פדיון ישמשו לאיזון בקבוצה זו ובקבוצת הגילאים הצעירה.

שלב 3 :  עד 31.12.2021   :  גילאי 30-40  במועד ההקפאה ( ילידי 1980 – 1989 ) ביום ההחלטה. עודפי פדיון ישמשו לאיזון  בקבוצה זו וקבוצת הגילאים 20-30 .

         ג.         הערה כללית :

1.      כל בני גבע שהם חברים/מועמדים במקום 1.7.2019 וגילם מעל 30 ועדיין לא צברו 5.5 שנות ותק במקום מעל גיל 30 זכאים ל 40,000 ₪ בלבד ( ככל שלא פדו בעבר ) .

2.      מי שאינם בני גבע זכאים על פי ותק ( שנות חברות  + שנתיים מועמדות במקום  חלקי  30 ) כפול  סכום המטרה ( 219664 ₪  שיקבע על פי מדד 1.7.2019 ) .

הסבר: 40,000 ₪ הוא גובה הצבירה התקנית  ל 5.5 שנות צבירה  מעל גיל 30. הסכום של  40,000 ₪ שימש מקדמה לצבירה זו  ולצורך פדיון לבנים עוזבים עד גיל 30 .

         ד.         ככל שישנו סכום שאינו בשל לפדיון בקבוצות הגיל הצעירות ( בשלות קרן השתלמות)  מועד הפדיון יהיה מיד עם הבשלת הקרן.

        ה.        הסכום המשוחרר/ סכום הזכאות ינוכה מדמי עזיבה במקרה של עזיבה.

צעירים בגילאי 20-30

          ו.          לכל בן בהגיעו לגיל 20  תהיה זכאות אחידה לצבור סכום של עד  40,000 ₪ בגיל 30 (צמוד למדד 1.7.2019) בקרן חיים.

          ז.         הצבירה מתחילה בגיל 20 .

        ח.        עם הגיעו לגיל 30  תישמר/תיפדה זכאות זו לטובת הבן ( וככל שיצטברו בה עודפים הם יוחזרו לקיבוץ ) .

        ט.        במקרה של בקשת פדיון לפני גיל 30 יפדה כל הסכום הצבור באותה עת על פי הותק המצטבר מגיל 20  יחסית ל 10 שנות צבירה.

לאחר מכן לא ניתן יהיה לחדש הצבירה וגבע לא תפקיד עוד סכומים במסגרת זו.

לעת שינוי

          י.         לעת שינוי  מי שנולד לפני היום הקובע וטרם הגיע לגיל 20  ביום הקובע זכאי לחלקו היחסי  מ 40,000 על פי גילו ביום השינוי יחסית ל 20 שנה ( צמוד למדד 1.7.2019 ) .

הפקדה זו תתחיל גם היא בגיל 20  ועד גיל 30  ומשיכה  באמצע התקופה יחולו עליה הכללים של סעיף ט.

       יא.       למי שנולד אחרי היום הקובע הסדר זה אינו בתוקף.

 

בברכה – יאיר


חסר רכיב