קבוצת גבע

אסיפה - מנכ"ל בקרה - הארכת כהונת מנכ"ל בקרה בשנה עד 1.1.2020 ונימוקי הדירקטוריון

מועד התחלה: יום ראשון , 13/01/2019 , 20:00
מועד סיום: יום ראשון , 13/01/2019 , 22:00
מקום האירוע: מועדון לחבר