קבוצת גבע
חסר רכיב

מטעים

21/11/2018

מטעים

מטעי גבע מקיפים:

שקדים         1300 דונם

זיתים           150 דונם – זן סרוגי(שנה אחת יבול רב ובשניה, יבול מצומצם)

פרדס           30 דונם

הגידול העיקרי הוא השקד במטע הפורח בפברואר ומניב כ- 200 טון גלעין לשנה,ביולי-אוגוסט.

הטיפול בשקדים ממוכן בעיקרו, אם כי חלק מהגיזום וההשקיה נעשים באופן ידני.

הצוות המצומצם במהלך השנה, 2-3 חברים, נעזר בחמישה זרים (תאילנדים) בעת איסוף הפרי למיניו.

הזיתים נשלחים לבית הבד במושב היוגב (כשר למהדרין) ומהם אוצרים את שמן הזית.

קבוצת מטעים נוספת כוללת:

150 דונם זיתים מסוג ברנע, סורי, קורינאיקי, לדינו.

עצי המטעים תלויים לא מעט בחסדי שמיים (גשם, שמש, האבקה ע"י דבורים והסרוגיות של הזית) ובשל כך משתנה היקף היבול משנה לשנה.

 

חסר רכיב