קבוצת גבע
חסר רכיב

רפת שבת

תורנויות שבת רפת

 

 

 


 

תאריך

יום

רפת חוץ

עגלות

עגלות ב

חולב א בוקר

צינון וקילטור

18/07/2020

ש

 

שחר נתן

 

דוד ברעם

אילן ארבל

25/07/2020

ש

 

 

 

גיל רז

אמיר חרפ

01/08/2020

ש

 

 

 

 

אבי אריאב

08/08/2020

ש

 

 

 

דוד ברעם

יורם ידין

15/08/2020

ש

 

נעם שני

 

 

אסף גוריון

22/08/2020

ש

 

שחר נתן

 

 

עידו חרפ

29/08/2020

ש

 

דניאל רם

 

גיל רז

אילן ארבל

 

חסר רכיב