קבוצת גבע
חסר רכיב

רפת שבת

תורנויות שבת רפת

 

 

 


 

תאריך

יום

רפת חוץ

עגלות

עגלות ב

חולב א בוקר

צינון וקילטור

09/10/2019

ד ח

 

 

 

דוד ברעם

אופק אריאב

12/10/2019

ש

 

ענבר לוי

הגר מזור

 

אבי אריאב

14/10/2019

ב ח

 

 

 

 

אילן ארבל

19/10/2019

ש

 

מיה אורן

 

מרלן ארגונס

אמיר חרפ

21/10/2019

ב ח

שחר נתן

 

 

 

יורם ידין

26/10/2019

ש

 

 

 

 

אופק אריאב

02/11/2019

ש

 

 

 

 

אבי אריאב

09/11/2019

ש

 

 

 

 

אילן ארבל

16/11/2019

ש

 

מעיין ברזק

איתי לב

טל ברעם

אמיר חרפ

23/11/2019

ש

שחר נתן

פז ארצי

 

דוד ברעם

יורם ידין

30/11/2019

ש

 

 

 

מרלן ארגונס

אופק אריאב

 

חסר רכיב