קבוצת גבע
חסר רכיב

רפת שבת

תורנויות שבת רפת

 

 

 


 

תאריך

יום

רפת חוץ

עגלות

עגלות ב

חולב א בוקר

צינון וקילטור

15/02/2020

ש

שחר נתן

פז ארצי

 

 

אסף גוריון

22/02/2020

ש

 

מיה אורן

 

 

אופק אריאב

29/02/2020

ש

 

עידו חרפ

 

דוד ברעם

אבי אריאב

07/03/2020

ש

 

מעיין ברזק

איתי לב

 

אילן ארבל

14/03/2020

ש

 

 

 

 

אמיר חרפ

21/03/2020

ש

 

מיה אורן

שחר נתן

 

יורם ידין

28/03/2020

ש

 

 

 

דוד ברעם

אסף גוריון

 

חסר רכיב