קבוצת גבע

אסיפה 17/5/2023

מועד התחלה: יום רביעי , 17/05/2023 , 19:30
מועד סיום: יום רביעי , 17/05/2023 , 21:30
מקום האירוע: מועדון לחבר

אסיפת חברי קב' גבע תיערך ביום רביעי 17.5.2023

בשעה 19:30 במועדון לחבר

 

סדר יום :

1.         בחירת יושב ראש

2.         הודעות ושאילתות

3.         מעבר ליחסי עובד מעסיק ב"בקרה"

      בהשתתפות  איריס אנטמן.

      דיון ואישור באספה.

4.         שיוך דירות : בחירת רכז שיוך דירות.     

מועמד יענקלה זוסמן.

   דיון באספה והצבעה בקלפי.

5.         אישור עדכון מודל חיוב ארנונה לחברים.

     דיון ואישור באספה.    

        האספה מצולמת.

                          בברכה,

                              אשר מזכיר קהילה


date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D