קבוצת גבע

הזמנה לישיבת אסיפת התאגידים והנהלת וועד אחזקות (הנהלה כלכלית)

מועד התחלה: יום רביעי , 05/01/2022 , 15:00
מועד סיום: יום רביעי , 05/01/2022 , 17:00
מקום האירוע: מועדון לחבר

אחזקות קבוצת גבע 2012 אגש"ח בע"מ

ח.פ. 570056820

‏בס"ד                                                                                                                                                            02/01/22

הזמנה לישיבת אסיפת התאגידים והנהלת וועד אחזקות (הנהלה כלכלית)

ביום רביעי 05.01.2022 בשעה 15:00 במועדון לחבר

האסיפה פתוחה לציבור

סדר יום :

1.               בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.

2.               בחירת נציג מצביע מטעם אחזקות ונציג מצביע נציג ציבור.

3.               אישור פרוטוקול קודם

4.               סיכום 9 חודשים תחזית לסוף 2021 ואישור תוכנית 2022 בקרה.

5.               סיכום 9 חודשים תחזית לסוף 2021 ואישור תוכנית 2022 חקלאות.

6.               סיכום 9 חודשים תחזית לסוף 2021 ואישור תוכנית 2022 מכון שקדים.

7.               סיכום 9 חודשים תחזית לסוף 2021 ואישור תוכנית 2022 ק.ג חשמל.

8.               סיכום 9 חודשים תחזית לסוף 2021 ותוכנית 2022 מוסכים.

9.               סיכום 9 חודשים תחזית לסוף 2021 ותוכנית 2022 אחזקות.

10.           בחירת יאיר קארו לדירקטור נוסף בבקרה.

11.           שינוי במודל העברת הרווחים מחקלאות גבע לאחזקות גבע.

12.           דוח מנכ"ל.

בברכה,

איל לב- מרכז משק

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D