קבוצת גבע
חסר רכיב

הבהרה - אשר

17/12/2020

הבהרה
בדיווח לציבור פרסמתי שכתוצאה מהמשפט על החלטת 2009 גבע נדרשת להיערך להשקעה של כ- 7.5 מיליון ₪ בעניין הבינוי.
1-
פסק הבוררות קבע שיש לבנות רק את הדירות המיועדות למשפחות שפנו לבוררות בעלות של פחות ממחצית הסכום.
2-
אנחנו נדרשים בעקבות פסק הבוררות להיערך לשינוי סדר עדיפויות הדורש לשים את הדגש על בניה על חשבון חוסר היעילות של המערכת.
3-
אני מבהיר שאין ולא היה בכוונתי לבקר או לפגוע במשפחות , לאחר סיום התהליך על כולנו לחזור לעבוד ביחד כדי לקדם את גבע.
שבת שלום
אשר

חסר רכיב