קבוצת גבע

אסיפת חברי קב' גבע

מועד התחלה: יום שני , 13/07/2020 , 20:00
מועד סיום: יום שני , 13/07/2020 , 22:00
מקום האירוע: חדר אוכל

אסיפת חברי קב' גבע

 

תיערך ביום שני 13/7/2020

 

בשעה 20:00 בחדר האוכל

 

סדר יום :

1.    אישור יו"ר האסיפה

2.    שאילתות והודעות

3.    אישור העברת מועמדותה של ברכה רבי לשמש יו"ר וועדת קלפי

4.    אישור העברת מועמדותו של צקי גפן לשמש יו"ר וועדת ביקורת (קדנציה שנייה)

5.    אישור הארכת קדנציה בשלושה חודשים לרינת גלילי היו"ר וועדת צעירים

6.    אישור הארכת קדנציה בשלושה חודשים לכרמלה גלילי היו"ר ולרשות הבינוי

7.    אישור הארכת קדנציה בשלושה חודשים לדורון חורב, או עד בחירת מנהל קהילה, המוקדם מבינהם

 

האישורים כולם במעמד האסיפה.

האסיפה מצולמת.

נשמח לראותכם – במסכות.

 

                           בברכה,

                              דורון חורב, מנהל קהילה

date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D