קבוצת גבע

אסיפה

מועד התחלה: יום שני , 18/02/2019 , 20:00
מועד סיום: יום שני , 18/02/2019 , 22:00
מקום האירוע: מועדון לחבר

אסיפת חברי קב' גבע

 תיערך ביום שני 18.2.2019

בשעה 20:00

במועדון לחבר

סדר יום:

      א.      דוח מבקר פנים- ביקורת הנהלת חשבונות (תקציר מחולק לתאים).

      ב.      אפשרות שחברי גבע העובדים בבקרה יכהנו כחברי דירקטוריון בקרה (פירוט בדף גבע).

       ג.       צירוף שי דנצינגר לרשות הבניה.

 בברכה

יאיר קארו


הנושא השני מצריך הבהרה: האם חבר גבע העובד בבקרה  יכול להיות גם חבר בדירקטוריון בקרה.

המצב התקנוני – משפטי (כפי הידוע בעת הדיון):

אין החלטה תקנונית או פסיקה משפטית חד משמעית הנוגדת מצב זה - ולכן הנושא שעולה פעם אחר פעם מצריך הכרעה מסודרת עכשיו.

בהעדר החלטה תקנונית והיות ונושאים מסוג זה הכרוכים בבחירת נציגי צבור  מצריכים אסיפה לפחות ואפשר שגם קלפי המזכירות לקחה על עצמה להכין דיון וחלופת לאסיפה-קלפי. יש לציין כי מנכ"ל בקרה, מזכיר ומרכז משק הינם חברי דירקטוריון מתוקף תפקידם..

בדיקה  נוספת שערכה מנהלת מש"א העלתה: לגבי חבר דירקטוריון שעובד במפעל- ענו לי רבים שאצלם זה לא מקובל בשל ניגוד עניינים..

עמדה זו מגיעה גם מהדירקטורים החיצוניים בבקרה - כולם .

המזכירות, כאמור, דנה בנושא ומצאה אותו ראוי להחלטת בעלים באסיפה או בקלפי עם עדיפות לקלפי.

במזכירות עלו שלוש חלופות  שלכל אחת מהן היו תומכים ומתנגדים ולכן כולן עולות לדיון.

הצעה א: לא יוכל חבר גבע המועסק/עובד בבקרה לשמש כדירקטור נציג ציבור בדירקטוריון בקרה.

הצעה ב: בדירקטוריון בקרה יוכל לכהן לכל היותר חבר גבע העובד בבקרה כדירקטור נציג ציבור בדירקטוריון בקרה .  

הצעה ג: אין הגבלה על מספר חברי גבע העובדים בבקרה שיוכלו לשמש כדירקטורים נציגי ציבור בדירקטוריון בקרה (המצב הקיים בפועל).

כל ההצעות הללו הן בכפוף לכך שכלל  חברי גבע המכהנים  בדירקטוריון יהיה גדול ממספר שאר חברי הדירקטוריון ועל פי המספר הכולל של חברי דירקטוריון הנדרש על פי התקנון.

כמו כן בקשה המזכירות לחדד את ההנחיה הבאה:

לא יוכל לשמש כדירקטור בדירקטוריון בקרה  מי שפועל למען גוף המתחרה או בעל ניגוד אינטרסים לבקרה.