קבוצת גבע
חסר רכיב

דרושים מחוץ לגבע: מכרז פומבי 61098 - רכז בכיר הסגר מעברי הירדן - הגה"צחסר רכיב