קבצים

https://www.kvgeva.org.il/media/sal/pages/2237/f39_נוהל פניות חברים לקבלת תקה ורשתות ביטחון (בריאות וחינוך) – 23.6.2022.pdf