קבצים

https://www.kvgeva.org.il/media/sal/pages/2236/f39_טופס גילוי נאות לתקה - 23.6.2022.pdf