קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2536

03/06/2022

דף  2536  ג' בסיון תשפ"ב  2  ביוני  2022

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

ערב שבועות


קישור לפליפבוק:

 

PDFמשולחן המזכיר - אשר צימרמן 
 

קבוצת גבע 2.06.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

1.     יישום השינוי

צוותים שונים עובדים במרץ להכין את התשתית להפעלת השינוי באורחות החיים

פניה לרשם  : אנו מרכזים את החומרים הנדרשים לאישור שינוי התקנון ושינוי סיווג הקיבוץ להגשה בשלב ראשון לתק"ץ ובהמשך לרשם האגודות השיתופיות.

סימולציות : חולקו לחברים דפי תקציב ומתבצעים תיקונים והתאמות

התחייבויות: לצורך הפעלת השינוי אנו נדרשים להחזיר את כלל הקהילה לתפקוד נכון לשם כך אנו מקדמים טיפול אינטנסיבי בשלושה מימדים:

א- העברת כל המידה : תלושי שכר, טפסי 106, דוחות פנסיה וקרנות השתלמות, מסלקה.

ב-  סגירת חובות : חובות בתקציב מכל סיבה , פערים בין נטו להעברה לקיבוץ.

אנו מבקשים מהחברים לסגור בהקדם את החובות האלה. בלי שנסגור את הפערים האלה, לא נוכל לקדם את שיוך הדירות.

2.     צמיחה

בשבועיים האחרונים התקיימו מספר פגישות וישיבות במטרה לקדם את תחום הצמיחה.

ועדת תכנון  : לאחר שחלופת האגודה עברה את כל הדיונים ואישורים, אנו מצפים לקבלת המפרט הכספי בשבועות הקרובים. כחלק מההכנה ליישום החלופה במימד התכנוני, קיימנו לפני שבוע  מפגש במזכירות עם דגן יראל (רכז קרקעות באגף הכלכלי בתק"צ) לצורך חידוד סוגיות תכנוניות שעולות בעת תכנון הפרצלציה ולאור יישום חלופת האדודה.

בישיבה השבוע דנו על המשך גיבוש הפרצלציה בהתאם להערות מדגן יראל ,כאשר המטרה היא לאפשר נצול מירבי של השטח (חלקת המגורים ) לטובת החברים.

ועדת קליטה: התקיימו שתי פגישות ואנו מתקדמים בגיבוש ההסכמים המפורטים לקליטה.

                      הוועדה מתכננת כנס נקלטים גדול לתאריך 17.06.2022. בכנס יוצגו תהליכי המיון, התקדמות בתכנון השכונה ועוד.

צוות שיוך דירות: התקיימו שתי פגישות, מקדמים את הסכם השיוך המפורט.

מינהלת הבנייה: מינהלת הבניה התכנסה השבוע פעם ראשונה, תפקיד המינהלת, לקדם את הבניה של השכונה חדשה. הקמת השכונה כרוכה בתהליך מורכב העוסק בהבטים תכנוניים, כלכליים וחברתיים. אין להיבטים אלה תשובה אחת נכונה, מפני שהשיקולים מורכבים מאוד.

בעבר גובשה תב"ע לשכונה החדשה. בשלב מסויים חברים חשבו שתב"ע זו לא מתאימה ועשו תב"ע חדשה, לא בטוח שהתב"ע החדשה היא יותר טובה, האם נדרש דיון נוסף? .

אסור לנו להיסחף לפתיחת דיון על כל צד ושעל. היום יש מצוקת דיור שפוגעת בחברי גבע, יש מצב המגביל אותנו ביכולתינו להמשיך ולקלוט דור המשך, יש תנאים סביבתיים וגורמים חיצוניים לגבע שהולכים ונעשים קשים יותר. בכוונתינו להקשיב לצרכים של בני הקיבוץ המעוניינים להצטרף תוך התחשבות גם באלה שיגיעו בהמשך, אבל את הפתרונות , את ההחלטות נקבל במנהלת ובמוסדות הקיבוץ, לא נעסוק בהחלטות העבר, נתקדם לבניית שכונה בהקדם.

המינהלת עובדת תחת המזכירות וועדת תכנון. והיא מקיימת קשר שוטף עם הגופים האלה דרך בעלי התקיד היושבים בה. כמו כן ארבעה נציגי החברים והנקלטים  המעוניינים לבנות את ביתם בשכונה, יעלו במנהלת את הצרכים ואת המאווים של המשתכנים.

בשבוע הבא, יוזמנו האדריכליות לפגישה עם המינהלת לצורך שיח על התפיסה התכנונית לקראת גיבוש הדגמים לבנייה.

3.     משולחן מזכירות גבע – נושאים שטופלו בישיבות מתאריכים 22/5 ו 24/5 (אינו נהווה פרוטוקול )

א.    עדכון חוזה שכירות : קפה ג'ו

קפה ג'ו הינו נכס שהוגדר כאחד ממקורות הקהילה. הנכס מוחכר מעריית תל אביב לאורך זמן ומושכר ל"קפה ג'ו" . הסכם החכירה מול עריית תל אביב מסתיים ב2025, ואנו פועלים לחידושו.

לצורך המשך ההחכרה העיריה דורשת השקעה של כ- 1.5 מיליון ₪ לשדרוג המתחם.

"קפה ג'ו" היא רשת בתי קפה שלפני כמה שנים וויתרה על קיום הפעילות בערים, הם העבירו את כלל הפעילות שלהם לתחנות דלק. מאז, הנכס מושכר השכרת משנה מקפה ג'ו (באישורינו ) ליזם פרטי בתחום המסעדנות.

"קפה ג'ו" חתם מול היזם הסכם "גב אל גב" להסכם שלהם עם גבע, הסכם ההשכרה עד 2025 אם אופציה לשוכר להשכיר עד 2030 במידה והעיריה תאריך את החוזה עם גבע.

היזם שניזוק קשה בתקופת הקורונה השקיע מעל 8 מיליון ₪ בנכס, כולל הפסדים בזמן הקורונה ונזקים למבנה בעת השיפוץ.

היזם מעוניין להשכיר את הנכס לשוכר אחר (רשת ) כדי להחזיר לעצמו את ההשקעה ולשם כך מבקש לחתום את הסכם ההשכרה ישירות מול גבע.

יתרונות: רצף בהשכרה, הבטחת שכר דירה גבוה יחסית, הימנעות מסכסוך על השקעות בנכס בין היזם וקפה ג'ו,  סכסוך שיכול להשפיע על גבע.

חסרונות: מעבר מהסכם עם רשת להסכם עם יזם פרטי – חשיפה לסיכונים.

סיכום: גבע מוכנה להעביר את ההסכם שמול קפה ג'ו אל היזם בתנאים הבאים:

א-   ערבות בנקאית על כלל שכ"ד עד 2025

ב-    ערבות בנקאית על כלל שכ"ד מ2026 עד 2030.

ג-     שכר הדירה יותאם להחזר ההשקעה הנדרשת לשדרוג המקום על פי דרישת העיריה.

ד-    השכרה לשוכר משנה כפופה לאישור הקיבוץ

ב.     היערכות ליישום חלופת האגודה . מוזמן דגן יראל – רכז קרקעות באגף הכלכלה בתק"ץ

דגן הציג את עקרונות שיוך הדירות במסגרת חלופת האגודה, כאשר גבע כקיבוץ שיתופי רוכש את חלקת המגורים

( המחנה הישן בו מסומנים בהסכם 209 מגרשים ) ועוד 92 מגרשים בשכונות המתוכננות מצפון ומדרום לקיבוץ.

עם המעבר לסווג של קיבוץ מתחדש, גבע תחתום הסכמי חכירת משנה מול חבריה.

ביצוע עסקה היום, שומרת על מחירי הקרקע על פי שומות שבוצעו ב- 2019 ובתנאים הקיימים מבחינת הנחות אזור והטבות הכלולות בהסדר חלופת האגודה משנת 2017 (עת הגשת המסמכים לרמ"י ).

היערכות נדרשת למימוש העסקה:

א-   תחום הכלכלי  : גיוס הכספים הדרושים למימון החלופה + טיפול בהיבט המיסוי.

ב-    אישור העסקה:  אישור העסקה באסיפה כולל המפרט הכספי והסדר הגביה מול החברים.

ג-     גביית הכספים: יש ליצור מודל המתגמל תשלומים בהקדם.

ד-    השלמת הפרצלציה: כך שבהקדם נצליח לחתום על המגרשים.

ה-   רישום המגרשים: גיוס צוות ל 'חברה משכנת' שתנהל את רישום הזכויות והתחייבויות מול החברים.

ג.      תקציב קהילה 2022.

תקציב גבע לתקופה  1-6/2022 כקיבוץ שיתופי, מתנהל  במסגרת תקציב המשכי - תקציב 2021 כאשר כל חודש מתוכנן על בסיס 2021/12.

אלכס הציגה את ההצעה לתקציב 2022 המבוסס על עקרונות השינוי כפי שמופיעים בחוברת.

כדי להבין את התקציב בצורה ברורה, מוצג כל סעיף והמקורות שלו: כספי מס מוניציפאלי, מס קהילה, מס איזון, מקורות ליבה כמו שכר דירה על נכסים ומקורות הפעילות עצמה.

החלטה: ההצעה לתקציב 2022 מועברת לאישור אספת הקיבוץ.

ד.     קליטה: סדרי עדיפות בהקצאת מגרשים ולהשכרת דירות לנקלטים בגבע

משנת 2015 מנוהלת בוועדת קליטה רשימה / תור פניות של בני גבע בגילאים 31+ המבקשים להגיע ולהיקלט בגבע. עם אישור השינוי באורחות חיים, אנו מציעים שהמיקום ברשימה ישמש כדי לקבוע קדימות בעת הקצאת מגרשים. לשם כך נחלק את הרשימה לשתי רשימות,

1-    רשימה למעוניינים ויכולים לבנות את ביתם בשכונה החדשה.

2-    רשימה למעוניינים לרכוש מגרש מבונה (בשכונות הקיימות ).

בכל עת שיפתח מכרז להקצאת מגרשים באחד משני המתחמים, מיקום הנקלטים באותה ההקצאה תיקבע על בסיס הרשימה ( לאחר ההקצאה לחברים ומועמדים ).

בעניין השכרת דירות, יש מגבלה להשכרה לשלוש שנים. כתוצאה מכך, בשלב ראשון (בהקצאה השנה ) נציע אפשרות לשכור דירה לבני קיבוץ המעוניינים ויכולים לבנות בשכונה החדשה. לגבי בנים המעוניינים לבנות בשטח המבונה, נוכל להציע להיקלט רק בשנה השנייה (בהנחה שעד אז השלמנו את הפרצלציה ונוכל כבר להציע מגרשים מסוימים לקליטה). שוכרים רגילים לשנה, בעדיפות בני גבע, יוכלו להיכנס לאחר שהדירות הוצעו לבנים הרלוונטיים.

 כלל המיועדים לקליטה יידרשו לאבחון כלכלי בהקדם ולא מאוחר מחודש נובמבר הקרוב.

ה.    פניה בבקשה להקפאת תהליך הוצאה מחברות של משפחת סלע מירי וכרמל ורעייה רותם וכניסה לתהליך הדברות לפתרון הסוגיות שעל הפרק

משפחת כרמל ומירי סלע ורעיה רותם פנו לבקשה לטיפול בסכסוך בינם לבין גבע בדרך של גישור פנימי.

לצורך קידום תהליך הגישור הוסמך צוות גישור בהם חברים: איריס קארו, רינת גלילי, יובל גלילי .

לשם קידום הגישור החליטה המזכירות על הקפאת דיון באסיפה כפוף לתנאים הבאים:

1-     החברים יפנו תוך 7 ימים לבית המשפט להקפאת דרישתם למינוי בורר לפרק זמן של 3 חודשים כדי למצות את תהליך הגישור.

2-    החברים יעבירו לקיבוץ, בתוך 14 ימים ממועד החתימה על ההסכם להכנס לגישור, את כל המידע על הכנסותיהם מעבודה וחלף עבודה, לרבות זכויות פנסיוניות בגין העבר ובאופן שוטף מכאן ואילך (החברים יעבירו לקיבוץ תלושי שכר, טפסי 106, דוחות פנסיה וקרנות השתלמות). העברת המידע תהיה באופן שוטף  מכאן ואילך בהתאם לתקנוני הקיבוץ.

3-    החברים ישובו להעביר את מלוא הכנסותיהם מעבודה ומחלף עבודה ישירות לקופת הקיבוץ, החל ממשכורת מאי 2022.

4-    באופן זמני בלבד  - לגבי הכנסות מעבודה ומחלף עבודה של החברים, עד לסוף חודש אפריל  2022, ייערך חישוב של הסכומים על בסיס מידע מלא שיימסר לקיבוץ על ידי החברים כאמור, למול טענות כספיות של החברים כלפי הקיבוץ (ככל שיישנן). ההפרש בין הסכומים יועבר על ידי החברים מיידית ולכל המאוחר בתוך 21 ימים ממועד החתימה על ההסכם כניסה לגישור לקופת הקיבוץ. על היתרה ידונו הצדדים בהליך גישור אשר יוקצה לו פרק זמן של שלושה חודשים בלבד ממועד החתימה על הההסכם כניסה לגישור.

5-    כל סיכום/הצעה של תהליך הגישור הפנימי מול כל אחת מהמשפחות יובא לאישור המזכירות.

חשוב להדגיש, כי אין באמור לעיל כדי להוות הסכמה של הקיבוץ לקיזוז עצמי על ידי החבר של הכנסות מעבודה אשר הוא חייב להעביר לקיבוץ, כנגד טענות כספיות שיש לחבר כלפי הקיבוץ. הנכונות להמתין עם הבאת ההצעה להוצאה מחברות בפני האסיפה הכללית היא זמנית בלבד, מבלי לגרוע מזכויות הקיבוץ ונעשית אך ורק על מנת לתת הזדמנות נוספת לפתרון הנושא בהסכמה,

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

ממנהל הקהילה - חיים גנירם

משולחן המנק''ל

בריכת השחייה -  הבריכה תפתח לציבור ביום שישי הקרוב. פרטים לגבי שעות הפתיחה והנהלים השונים להפעלתה מפורסמים בהמשך דף זה.  אני מבקש להודות לגיל לביא אשר ביחד עם כל צוות הבניין, ואנשים נוספים טרחו ועמלו קשה על הכנת הבריכה לעונה הנוכחית. בבקשה שמרו על הסדר והניקיון, והשמעו להוראות המפעיל והמצילים, וכך נזכה כולנו להנות מעונת רחצה נעימה ומוצלחת.

תקציב 2022 -  ביום שלישי הקרוב נציג באספה את תקציב הקיבוץ לחצי השנה הקרובה. בתחילת השנה אשרה המזכירות תקציב שהוכן לקיבוץ שיתופי, לאחר שמודל השינוי עבר בקלפי , התקציב שהוכן כבר לא התאים, והוכנה הצעת תקציב חדשה המתאימה לקיבוץ מתחדש. המזכירות אישרה את הצעת התקציב, והיא תוצג באספה ותובא לאישור בקלפי.

כיבוי אש  הקיץ הגיע ואיתו לצערנו גם עונת השרפות, בגבע יש נגרר כיבוי ששירת בשנים האחרונות את הקיבוץ ואת הישובים השכנים בנאמנות רבה. בהקפצה האחרונה לכיבוי שרפה שפרצה בשטח של אחד הקיבוצים השכנים נשברה הכבאית במצב שלא ניתן היה להשתמש בה. פנינו לגיא קצין הבטחון של המועצה לקבל נגרר כיבוי חדש. גיא נענה לבקשתנו ובימים הקרובים נקבל מהמועצה נגרר כיבוי חדש שנועד לעזור בכיבוי השרפות בקיבוץ ובסביבה.

 ברכה לחג שבועות –

חג השבועות היה כבר מתקופת התנך חג חקלאי שציין את תחילת עונות הקציר של התבואה והפירות. הטקס המרכזי של שבועות היה "מנחה חדשה" – שתי כיכרות לחם שנאפו מראשית התבואה, הונפו על המזבח, כבקשה מאלוהים למנוע רוחות קשות ואקלים שיפגע בתבואה ו"לחם התנופה", כפי שכונה, קרא לאלוהים לברך את הפירות. הטקס השני שאפיין את חג השבועות היה הבאת ביכורי השדה לירושלים. לאחר הגלות עם השיבה לארץ, חזר המוטיב המקורי של חג השבועות לקבל מקום מרכזי. בשנות העשרים החלו חלוצי העמק להחיות את טקסי הביכורים של היהדות העתיקה. החזרה לארץ, קדושת החקלאות ואידיאל עבודת הכפיים נתנו דחף רוחני חזק לחדש את חג השבועות כחג הביכורים. ברבות השנים, צומצם חלקה של החקלאות בפרנסת הקיבוצים, וברובם, נותר טקס הביכורים בחג השבועות הקשר היחיד בין החברים והקהילות המתחדשות לבין המטעים, הכרמים והשדות.  חג השבועות שיחול השבוע מסמל את הקשר הכה חשוב בין החברים בגבע לחקלאות - לענפי העץ, לגידולי השדה ולבעלי החיים , קשר שעלינו לשמר ולטפח מהגיל הרך, דרך החינוך הבלתי פורמלי ועד לאירועי התרבות השונים בקיבוץ. רק העמקה וחיזוק קשר זה יבטיחו את המשכה של החקלאות, את השמירה על האדמה ואת חיזוק הקשר שבין דור העתיד לקרקע עליה גדל.   

חג שמח לכולם!  חיימקה

לקראת האסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום שלישי 07.06.2022

בשעה 20:00 במועדון לחבר

סדר יום :

1.     שאילתות ועדכונים.

2.     אישור תקציב 2022 קיבוץ מתחדש  לאחר שינוי.

  האספה מצולמת.

  אנא בואו עם מסכות.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

ממש"א -רינת גלילי

‏2.6.2022

ממשאבי אנוש

חברים שלום,

לקראת שינוי- נכנסנו לחודש האחרון של גבע כקיבוץ שיתופי.

בני 67+ הודיעו השבוע על בחירתם בסוג המסלול : "רגיל" או "בטוח". מי שעדיין לא עדכן, ימסור את החלטתו לטל גולן בשבוע הבא.

ביטוח שיניים פנימי: כן/לא.  בשבוע הבא, תשלח ב"מקומי" שאלת "סקר" (מונח סקר, אילוץ של התוכנה) לגבי החלטה: האם לעשות ביטוח שיניים פנימי בגבע או לא. ההחלטה תקפה לבית אב. חברים 'במסלול הבטוח' לא משלמים על ביטוח שיניים.

תלוש צל אפריל- במהלך החודש יצא תלוש צל אחרון בהחלט לפני התלוש האמיתי. שוב, המשובים שאנו מקבלים מהחברים הם הכלי הטוב ביותר עבורינו לשיפור, לזיהוי פערים ולתקון פרטני ומערכתי. אנו לומדים ביחד ולחוד איך לפסוע בשביל החדש, לא הכל שלם ולא הכל יפעל באופן מיטבי מהיום הראשון, כטבעה של כל "מכונה חדשה". אורך רוח ותקשורת טובה בין כולנו תעזור להצליח.

יזמויות ועסקים קטנים- החל מיום השינוי, ניהול היזמויות יעבור מהנהלת החשבונות בקיבוץ, לידי רואה חשבון חיצוני. היזם יידרש לחתימה על תצהיר משפטי, הכולל בין היתר, חובת כלל ההפרשות הפנסיוניות, ביטוחים, דיווחים וספרים לפי דין, רישיונות ועמידה בהוראות הדין, הסדרת שימוש במבנה (יש לחתום על הסכם הרשאה לשימוש עסקי – שיצורף כנספח) חובת מסירת דיווחי הכנסות ורווחים כתנאי לבקשת תק"ה, העדר אחריות לקיבוץ וכל הנדרש בכפוף ל"עקרונות הסדר יזמות" שבחוברת השינוי. היזמים מעודכנים ונערכים. מטבע הדברים, חברים נוספים ירצו לפתוח עסקים קטנים ויוכלו לעשות זאת על פי הנוהל ובחתימה על ההסכם.

דרושים לבקרה- גם השבוע לא נוספו משרות חדשות.

בין התאריכים 6-12/6 אהיה בחופש.

שבת שלום ושלווה

רינת

דיווח מועדת ביקורת - צקי גפן

מוועדת ביקורת – דיווח פעילות מאי 2022

ועדת הביקורת קיבלה דו"ח סופי לאחר הערות מבוקרים בנושא מערכת החינוך , החומר מועבר למזכירות ולאסיפה , הביקורת בוצעה בחדשי סתיו 2021 ומעט התעכבה והדו"ח מוגש כעת.

ביקורת שהחלה להתבצע בחודש אפריל 2022 היא ביקורת "הנהלות"

ביקורת זאת מקיפה את כל תחומי פעילות הניהול הגבוה של קבוצת גבע : מזכירות, הנהלת חקלאות, הנהלת עסקים ואסיפה.

נושאי הביקורת והחומרים עליהם מתבססת:

מבנה ארגוני ותקנון הקבוצה.

הרכב הגופים המנהלים.

בדיקת נהלים וקבלת החלטות.

קבלת החלטות לפי סמכויות מוקנות.

פרוטוקולים:עריכה, פרסום ציבורי.

יישום החלטות.

ערעור על החלטות .

התייחסות לניגודי עניינים.

הערכות לנושאים אסטרטגיים לטווח רחוק.

צקי

 
הודעות לדף

 

מזל טוב

לשירה קפלן ולקורט וילסון

להולדת הנכד

בן לאורן ויאנה וילסון

***************

חוג עמקים

 

חוג ספרות

יום א' /19/6 בשעה  19:30

פרופ. אריאל הירשפלד

העמק בשירה ובציור

*

חוג יהדות  

  8/6 בזום ביום ד'

פרופ. שרה יפה כלת פרס ישראל

  תפיסת האושר במקרא לאור סיפורי הבריאה
****************

                                       אסיפת חברי קב' גבע

לחברים שלום בהתאם להחלטת המזכירות ולאור פניית רעיה רותם ומשפחת סלע מירי וכרמל לפתור הסכסוך בדרך של הידברות, אנו דוחים האספה שנועדה ל30.5.2022 עד למיצוי התהליך.בריכת השחייה - גיל לביא

בריכת השחייה

 

הבריכה תפתח ביום שישי הקרוב 3.6.2022.

שעות פתיחה עד 20.6 תחילת חופש גדול:

  ראשון עד חמישי:  בוקר; 8.00-11.00,  אחהצ; 16:00-19:00

שישי וערבי חג:    בוקר; 9.00-12.00, אחהצ; 13:00-17:00

שבת ושבתון: 10.00-18.00.

בתחילת החופש הגדול שעות הפעילות יתארכו גם בבוקר וגם בערב.

מספר הנחיות לפעילות תקינה של הבריכה  :

# החניה מול השער הדרום מזרחי אסורה. שער זה מיועד לכניסה מהירה של רכב חרום או אמבולנס  במקרה של אירוע חריג.

# לא תתאפשר כניסה לאורחים ללא ליווי המארח(תושב או חבר), גם עם האורח הוא בן גבע לשעבר או אורח שמגיע באופן קבוע, בבקשה חסכו למצילים את אי הנעימות מול האורחים.

# אסור להכניס לשטח הבריכה מתנפחים או מזרנים רחבים וגלשנים, זה יוצר סיכון מיותר ואלימות בין הילדים שלא תמיד נגמר ברוח טובה.

# אכילה ושתיה על שפת הבריכה אסורים, עקב חשש משברי זכוכית וזיהום של המים שבמקרים חריגים יכול לגרום גם לסגירה זמנית של הבריכה עקב אי עמידה בערכים התקניים במים.

# אין כניסה לבריכות קטנה ובינונית לילדים עד גיל 12 ללא ליווי צמוד של הורה או מבוגר אחראי.

# לא לשכוח ! פעוטות שעדיין  לא שולטים בצרכים, יש להגיע עם טיטול יעודי שמונע בריחת צואה לבריכה , דבר שיוביל באופן מיידי לסגירת הבריכה באופן זמני.

אורחי חברים מוזמנים בשמחה, ובליווי החבר המארח אשר נמצא בשטח הבריכה.

אינם רשאים לרחוץ בבריכה - קטינים ללא השגחת הוריהם, קבוצות, אורחים ללא ליווי חבר.

חברים, אנא הקפידו בכללי המקום,שמירה על הציוד הקיים והחזרה למקום בסיום השימוש, שמירה על הניקיון ושימוש בשרותים ובפינת הקפה על שעות הפתיחה והסגירה, והישמעו להוראות המצילים.

הכניסה לכלבים חתולים ושאר בעלי החיים אסורה בהחלט ובכל זמן, מי שבכל זאת מגיע עם כלב לבריכה מחויב לקשור אותו מחוץ לבריכה ולא בכניסה איפה שעוברים המתרחצים.

נוהל אירועים פרטיים :

אירוע פרטי בשעות הפעילות יתואם מראש עם מנהל הבריכה ולא יחוייב בתשלום בתנאי שלא ידרש כוח הצלה או עובדים נוסף.

# ארוע פרטי מחוץ לשעות הפעילות:

מזמין אירוע יכול להיות רק חבר תושב המקום.

מזמין האירוע חייב להיות נוכח בכל זמן האירוע.

מצילים באירוע יהיו אך ורק המצילים הקבועים שעובדים בבריכה.

תאריך, שעות, ועלות המציל לאירוע יסגרו בצורה ישירה בין המזמין למנהל הבריכה והעלות תהיה בהתאם לכמות המוזמנים, זמן הארוע, כמות כוח האדם שנדרש מהבריכה לקיום הארוע.

לא יתקיימו אירועים פרטיים אחרי השעה 23:00 וביום שישי 24:00.

אירועים מעבר ל50 משתתפים יבחנו לגופם עקב תקנות שדורשות מצילים ואנשי צוות נוספים.

אני מאחל לכולם עונת רחצה מרעננת, בטוחה ומהנה !!

גיל לביא

400 מטר - דני גפן


פינת תרבותמי ברכב מי ברגל - צלילה לקס

מי ברכב מי ברגל ?

רכבי הקהילה מלאי וזמינות

א. תמונת מצב

1. מאגר רכבי קהילה העומד לרשות הציבור (ללא רכבי ענפים) עומד על 14 רכבים, מהם שלושה רכבי סניאנג.

2. האחריות לתחום זה, בידי מנהל הקהילה.

3. מדי יום רכב אחד או שניים נמצאים במוסך לצורך תחזוקה שוטפת ותיקונים, כך שלרשות סדרן הרכב עומדים 12 -13 רכבים בלבד!

4. מספר חברים ומשתמשים אחרים שאין להם רכב פרטי כ – 123

שהם כשליש מחברי הקבוצה. (מבדיקה שערך יורם . )

ב. החלטות שהתקבלו בנושאי רכבי קהילה

1. קביעת מחיר לקמ' – 2 ₪

2.קביעת מחיר להחזקת רכב קהילה – 2 ₪ לשעה.

3.צמצום מספר הרכבים במאגר מ – 30 ל – 14

4. החלפת שני רכבים ישנים ברכבים פחות ישנים.

5.ניהול מאוזן של הוצאות מול הכנסות.

ג. שימוש ברכבי קהילה

נסיעות בריאות, נסיעות משקיות, נסיעות פרטיות , עובדי חוץ, (לפחות שלושה רכבים מדי יום.)

ד. מידת זמינות הרכבים למבקשים

כיום, לא כל המזמינים יקבלו רכב ,גם אם עשו את ההזמנה שבוע לפני  מועד הנסיעה!

מספר רכבי הקהילה אינו עונה על הצרכים.

ה. צעדים לשיפור המצב.

1. הגדלת מספר כלי הרכב באופן מיידי.

2. לבחון באופן מדוקדק  את עלויות החזקת הרכבים ולחדש אותם כדי למנוע "שהות יקרה" במוסך.

3. לבטל באופן מידי את העלות השעתית (2 ₪) שנקבעה בזמנו כדי למנוע החזקת רכב ליד הבית, במצב של ריבוי רכבים פרטיים, אין בכך צורך.

4.לתת עדיפות בקבלת רכב לאנשים חסרי רכב, בנסיעות פרטיות .

5.להקים מחדש ועדת רכב שתהיינה לה סמכויות בקבלת החלטות בנושא  על כל היבטיו, שתעקוב בקפדנות אחרי הוצאות והכנסות ותדאג להחזקת מאגר רכבים זמין לטובת כל הזקוקים לו.

כמו כן תיבדק מדי שנה העלות לקילומטר בהתאם להוצאות בפועל.

ניידות במאה 21 אינה לוקסוס אלא צורך, במיוחד לאנשים מבוגרים ולכל אלו שגרים בפריפריה.

האפשרות לניידות ברכב, היא חלק מרווחה וערך רב בהשגת איכות חיים.

הערה: הכתבה נכתבה כתיזכורת להנהלת הקהילה ,שהנושא איננו מטופל זמן רב, למרות ניסיון חברים לקדמו.

יש לטפל בעניין ולהתחיל קודם כל בהוספת רכב/ רכבים למאגר.

צלילה

 

חג שבועות פניני עיתונות - ערי גיל
מלחמת האזרחים כבר כאן - צבי בראל

מלחמת האזרחים כבר כאן

מצעד הדגלים. מבטי הפרא של נושאי הדגלים היו מכוונים אל ראש הממשלה נפתלי בנט ואל יאיר לפיד

צבי בראל

ההתלקחות שהבעירה את רחובות ירושלים עדיין נתפשת בעיני האופטימיים כמאבק לאומי־דתי, שקשור לתאריכי יעד קבועים ולאתרים ספציפיים. בסך הכל צריך לעבור בשלום את הימים האלה. כלומר להעמיס על ירושלים אלפי חיילים ושוטרים שמצוידים במידה ראויה של תוקפנות, להזהיר את חמאס, לדבר בנימוס עם ראשי המגזר הערבי, עם ירדן, עם הווקף — ותרחישי האימה יוכלו להיגנז במגירות עד המועד הקדוש הבא. התמימים שבהם מעדיפים את נקודת המבט המיקרוסקופיתאם רק ננטרל את איתמר בן־גביר ונחסל את ארגון "להב"ה", נוכל להשתלט על החיידק הטורף הזה והחיים יימשכו כסדרם. עובדה, הם אומרים, בסך הכל היו התכתשויות אחדות, קצת מכות, כמה פצועים, שום טיל לא נורה ואיש לא מת.

ואולם, החיידק הזה גדל על מצע פורה שמפיץ את המגפה, ומה שבאמת קרה בירושלים הוא המשך — ועדיין לא השיא — של תהליך שבמדינות אחרות ובזמנים אחרים הנביט מלחמות אזרחים. כיפוף הידיים הדתי או העדתי בין יהודים לערבים אינו אלא מופע החימום לקראת העימות האלים שמבשיל בין יהודים ליהודים. הנפת דגל ישראל מול עיניהם של פלסטיניםהתקפה על חנויות של פלסטינים בסגנון ליל הבדולח, הקריאות השגרתיות "מוות לערבים" ו"נשרוף לכם את הכפר" — כל אלה מצניעות את המסר האמיתי של הפורעים: היום הערבים הם המטרה, ומחר, ובעצם כבר היום, יגיע תורם של היהודים יפי הנפש, הצדקנים, השמאלנים, שונאי ביבי, האשכנזים, הבוגדים האלה ששכחו מה זה להיות ציונים, ששונאים את המדינה ושלא הסכימו לעטות על עצמם את דגל ישראל.

מבטי הפרא של נושאי הדגלים היו מכוונים אל ראש הממשלה נפתלי בנט ואל יאיר לפיד"הגרועים יותר מנאצים" כלשונו הצחה של הרב מאיר מאזוז, ואל "ממשלת הבוגדים" ואל כל מי שאינו ימין טהור. ההתעטפות בדגל ישראל נדמתה באותן שעות ללבישת מדי קרב של מיליציות שיש להן מונופול על האמת המוחלטתקו קלוקס קלאן בצבעי כחול לבן, בהבדל אחד מן הארגון המקורי: הם אינם מסתפקים בהגדרת הפלסטינים בפרט והערבים בכלל כאויב שצריך להכחיד, הם משתמשים בערבים כדי להבחין בין יהודים נאמנים ובין יהודים שאינם ראויים להתגורר כאן.

אך נושאי הדגל אינם מסתפקים בעליונות היהודית הפורמלית של חוק הלאום, או בפרקטיקה הבנאלית שהפכה את הערבי ליליד נסבל. לטעמם, לא הערבים אשמים בהיותם חלק מן הקואליציה — אלא היהודים שהעניקו להם את המעמד הזה הם האחראים שצריך לתלות. כאשר שאל ערוץ 12 "האם אתה מאמין שהממשלה נשענת על תומכי טרור", לכאורה נראָה שהשאלה נוגעת לשותפות של רע"ם בקואליציה. טעות. על פי הגדרותיהם של בנימין נתניהו, של בן־גביר ושל הארגונים שהם עומדים בראשם, הטרוריסטים הם הערבים עצמם, ואילו תומכי הטרור בממשלה הם היהודים שמשתפים פעולה עמם. ככה יוצרים נרטיב שמכשיר פעולות אלימות נגד יהודים ונגד מנהיגים שמפירים את כללי ההפרדה הגזעית.

עם זאת אין לכלוא את אלפי רקדני הדגלים האקסטטיים בהגדרה הצרה "מיליציה". כי כשאותו ערוץ מבשר שעל פי הסקר שלו "בלוק נתניהו" צפוי לזכות ב–59 מושבים, כבר מדובר בכמחצית אזרחי ישראל. כאן מתאדה אפילו ההבחנה המיושנת בין ימין לשמאל ובין דתיים לחילוניים, שכן גם בקואליציה הקיימת הימין והציונות הדתית נוכחים בכוח רב. גדר ההפרדה עוברת בין "בלוק נתניהו", מונח שמזכיר בשמו את "הבלוק הלאומי" של בניטו מוסוליני, לבין כל השאר. כך אפשר להצביע בבירור על אויבי הדגל, בלי ניואנסים ובלי התפתלויות. וכעת אין לנו אלא להכריז על פתיחתה של עונת הציד.

 

אם אשכחך ירושלים - בני ברבש

 

אם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלַיִם

כְּמוֹ הַאַיְפוֹן שֶׁשָּׁכַחְתִּי אֶתְמוֹל בְּסוּפֶּר-פַארְם

כְּשֶׁקָּנִיתִי כַּדּוּרִים נֶגֶד כְּאֵב לֵב 

וְנֶגֶד יִסּוּרֵי מַצְפּוּן

וְנֶגֶד מוּסַר כְּלָיוֹת...

וְזָכַרְתִּי אֶת הַאַיְפוֹן

וּמָצָאתִי אוֹתוֹ אֵצֶל הָרוֹקַחַת הָעַרְבִיָּה

שֶׁשָּׁאֲלָה אוֹתִי, אֵיךְ שָׁכַחְתִּי חָפֵץ כָּל כָּךְ חָשׁוּב?

וּמֵהַצַּד הִבִּיט בָּהּ כּוֹבֵשׁ כִּפָּה כְּעַל חֵפֶץ חָשׁוּד

וְרָקַק מִפִּיו, שֶׁיִּשָּׂרֵף לָךְ הַכְּפָר טֵרוֹרִיסְטִית.

הִרְגַּשְׁתִּי אֶת נִתְזֵי הָרוֹק בְּעָרְפִּי 

וְאָמַרְתִּי לְעַצְמִי טַל וּמָטָר,

 לֹא יוֹתֵר לֹא צָרִיךְ לְהִתְרַגֵּשׁ.

אֶפְשָׁר לִלְמֹד לִחְיוֹת עִם זֶה.

וְיָשָׁר הִתְקַשַּׁרְתִּי אֶפֶס שְׁתַּיִם.

הָלוֹ, מִי מְדַבֵּר? עָנְתָה לִי יְרוּשָׁלַיִם.

וְלֹא עָנִיתִי. מָה כְּבָר אֶפְשָׁר לַעֲנוֹת לְעִיר בְּיוֹם חַגָּה?ּ

וִירוּשָׁלַיִם צָעֲקָה לִי: לֹא שׁוֹמַעַת. דְּגָלִים מִתְנוֹפְפִים בְּאָזְנַי

אָז תַּגְבִּיר אֶת הַקּוֹל.

וּלְשׁוֹנִי, לַמְרוֹת שֶׁזָּכַרְתִּי, דָּבְקָה לְחִכִּי

כִּי אָזְלוּ הַמִּלִּים

וְגַם חָשַׁבְתִּי, עִיר זְקֵנָה וְסֵנִילִית 

שֶׁחוֹזֶרֶת שׁוּב וָשׁוּב לְאוֹתוֹ מַסְלוּל 

שֶׁל חֻרְבָּן וּתְקוּמָה

נְפִילָה וְקִימָה

וַהֲמוֹן אֲבָנִים פּוֹעֲמוֹת

וְלִבְבוֹת מְאֻבָּנִים.

אָז לְפָחוֹת לְהַעֲלוֹת אוֹתָהּ עַל רֹאשׁ שִׂמְחָתִי.

וְהֶעֱלֵיתִי.

וְכַמָּה כָּבְדָה הָעִיר

וְכַמָּה חוֹנֶקֶת קְדֻשָּׁתָהּ הַדְּחוּסָה

וְהַנְּשִׁימָה קָשְׁתָה

אֲוִיר עָכוּר כְּמוֹ יֵין בְּאוּשִׁים 

סָפוּג בְּדָם  וְקַנָּאוּת וּנְאָצוֹת

וּמִלְחֲמוֹת אַחִים  וְגָלוּיוֹת.

אִם לֹא אֶשְׁכָּחֲךָ יְרוּשָׁלַיִם

עִיר יָמִים רַבִּים

עִיר דָּמִים רַבִּים

אוּלַי אֶשְׁכַּח לִהְיוֹת בֶּן אָדָם.  וְאוּלַי כְּבָר שָׁכַחְתִּי

דברים טובים

 

כל ילד קטן יודע שבועות  הוא החג, עם מוצרי החלב. החג של תנובה ושל עוגות הגבינה. החג שבו מפרסמים העיתונים תמונות ילדות קטנות עם שמלות לבנות בתוך שדה שיבולים. החג שבו שרים "סלינו על כתפינו" ומשפריצים מים. החג שבו מדברים על רות המואבייה ועל גיורים למיניהם. כל זה פולקלור יפה ונחמד, אבל בשורה התחתונה מדובר בחג מתן תורה. ביום זה, ארבעים ותשעה ימים אחרי שיצאו בני ישראל ממצרים, בשנה 1,314 לפני הספירה, אירע מעמד הר סיני. בסופו עלה משה אל ההר, למשך ארבעים יום וארבעים לילה, על מנת לקבל את התורה. זו המשמעות המקורית של חג השבועות.

אם כך, נשאלת השאלה: איך מחג מתן תורה הגענו לחג של מוצרי חלב? ואם נעמיק מעט יותר, עולה שאלה נוספת: למה קוראים את מגילת רות דווקא בחג שבועות? מה הקשר בינה לבין חג מתן תורה? הרי הסיפור שלה לא אירע כלל באותה תקופה.

ומה לגבי מוצרי החלב?

"הטעם המפורסם הוא שבגלל שעם ישראל קיבל תורה, הם קיבלו את כל הדינים וההלכות של שחיטה ואכילה. אחרי קבלת תורה הם לא היו יכולים להשתמש בכלים כדי לבשל בחג השבועות - מעתה היה עליהם להכשיר את כל הכלים. לכן הם אכלו מאכלי חלב כי הכנתם קלה ולא מחייבת שימוש בכלים שהתבררו כלא כשרים

וזה למה  דוקא גבינה ומדוע בשבועות. חפשנו משהו אחר מפתיע וחזרנו לאותן עוגות ותיקות  שאין להן מתחרה. מה שמשך את תשומת לבנו היתה הצפוי המרהיב והצבעוני של פירות יער. אבל אבוי, אין לנו כאלה, אבל יש ענבים ודובדבנים ונקטרינות ואפילו שסק. או פטל. אז אפשר לרקוח משהו כל מרקחת פירות תסכון והשאר זיל גמור.

עוגת גבינה אפויה על טורט עם ציפוי פירות יער

 

מצרכים:

לתחתית העוגה

·        3ביצים מופרדות בטמפרטורת החדר

·        1/3 כוס סוכר

·        1/2 כוס קמח

·        1 כפית אבקת אפייה

·        2 כפות שמן

·        1 כפית תמצית וניל

·        קורט מלח

מילוי הגבינה: (בטמפרטורת החדר)

·        5 ביצים מופרדות

·        750 גרם גבינה לבנה

·        1 גביע גבינת שמנת

·        1 גביע שמנת חמוצה

·        1 כוס סוכר

·        4 כפות קורנפלור

·        1 חבילת אינסטנט פודינג וניל

·        1 כפית תמצית וניל

·        קורט מלח

לציפוי פירות היער:

·        250 גרם פירות יער טריים או קפואים לאחר הפשרה

·        1/2 כוס סוכר

·        1/4 כוס מים

·        1 כף מיץ לימון

הוראות הכנה:

1.     1.מחממים תנור לחום של 170 מעלות ומרפדים תבנית קפיצית 24 ס"מ בנייר אפייה, תחתית ודפנות.

2.     2.מומלץ לגזור עיגול בקוטר בסיס התבנית, לגזור פס בגובה התבנית ולרפד את הדפנות. ניתן להדביק את הנייר לתבנית במעט מים.

להכנת בסיס העוגה:

1.     מקציפים בקערה חלבונים עם קורט מלח עד לקבלת קצף לבן ואוורירי1.

2.     מוסיפים בהדרגה סוכר תוך כדי הקצפה עד לקבלת קצף לבן ויציב.2

3.     בקערה נפרדת מקציפים חלמונים עם קורט מלח, עד שהתערובת מלבינה מעט ומכפילה את הנפח.3

4.     מוסיפים שמן ותמצית וניל ומערבבים.4

5.     מוסיפים בתנועות קיפול את קצף החלבונים לקערת החלמונים.5

6.     מנפים פנימה קמח ואבקת אפייה ומקפלים בעדינות עד לאיחוד.6

7.     7.יוצקים את בלילת הטורט לתבנית ודופקים קלות את התבנית על השיש כדי ליישר ולהוציא בועות אויר.

8.     אופים כרבע שעה עד שהבסיס מזהיב.8

כשהתחתית בתנור, מכינים את בלילת הגבינה:

1.     מקציפים חלבונים עם קורט מלח עד לקבלת קצף לבן ואוורירי.1

2.     מוסיפים בהדרגה סוכר תוך כדי הקצפה עד לקבלת קצף לבן ויציב.2

3.     בקערה נפרדת מקציפים את כל יתר המרכיבים ומערבבים עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.3

4.     מאחדים את קצף החלבונים עם תערובת הגבינות בהדרגה ובתנועת קיפול עדינות.4

5.     שופכים את בלילת הגבינות על הטורט האפוי ומיישרים מעט.5

6.     מעלים את חום התנור ל-180 מעלות ומניחים תבנית עם מים רותחים בתחתית התנור.6

7.     מכניסים את העוגה לתנור ואופים 15 דקות ב 180 מעלות.7

8.     8מנמיכים את חום התנור ל-160 מעלות ואופים עוד כשעה, עד שהעוגה שחומה וקפיצית וקיסם שננעץ במרכז יוצא יבש.

9.     מניחים לעוגה להתקרר כחצי שעה בתנור ומעבירים למקרר, לקירור מלא, עד להגשה.9

להכנת ציפוי פירות היער:

1.     ממיסים בסיר על אש נמוכה סוכר, מים ולימון, עד שהסוכר נמס לגמרי.1

2.     מוסיפים פירות יער, מערבבים בעדינות ומבשלים עוד דקה-שתיים.2

3.     מסירים מהאש ומצננים לחלוטין.3

להגשת המנה:

1.     משחררים בעדינות את העוגה מהתבנית ומעבירים לצלחת הגשה יפה.

2.     יוצקים מעל את ציפוי פירות היער ותרבות בעמק

 
חסר רכיב