קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2535

20/05/2022

דף 2535 י"ט באייר תשפ"ב 20 במאי  2022

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

יום ירושלים כ"ח באייר 29 במאי

 

אנחנו ירושלמים(בייגלס ירושלמים)

 

גם אני (משוק מחנה יהודה)

 

גםאני

 


קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן 
 

קבוצת גבע 19.05.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

צמיחה

השבוע התקיימו ישיבות של ועדת תכנון בעניין הפרצלציה, ועדת קליטה על גיבוש הסכמי קליטה על בסיס עקרונות הקליטה החדשים ושיוך דירות על גיבוש הסדר שיוך מפורט.

בשבועות הקרובים אנו צופים לעבודה אינטנסיבית של כל הצוותים לגיבוש כלל המסמכים והמהלכים הדרושים לקידום הבניה לחברים ולקליטה.

מהלכים אלה הם חלק מתוכנית עבודה שנבנתה לאחר מיפוי כלל היעדים כדי לממש את מטרות הצמיחה של גבע.

-        השלמת חלופת האגודה ורכישת חלקת המגורים עד סוף ספטמבר 2022

-        השלמת תכנית הפרצלציה ויצירת זיכה בין החבר למגרש עד סוף חודש אוקטוב 2022.

-        קליטה של  כ 10-20 משפחות לאחר שעברו אבחונים לבניה בשכונה החדשה עד סוף 2022.

-        תחילת פריסת תשתית בשכונה החדשה ברבעון השני של 2023

למימוש מטרות אלה עלינו לקדם עבודה במקביל בתחומים רבים , חשוב שהחברים יעקבו אחר הפרסומים. לאורך התהליך נקיים מפגשי חברים לעדכון על הנעשה , על התכניות וכדי לשמוע שאלות , הערות והתייחסויות החברים.

החלטות בעניין העברת הכנסות ודיווחים בתחום השכר והפרשות סוציאליות :

בישיבת המזכירות שהתקיימה ביום שלישי ה-10.05, התקיים דיון על המשך הטיפול במפרי החלטות הקיבוץ בעניין החובה להעביר הכנסות ולדווח עליהן לקיבוץ.

אנו מטפלים בנושא זה שנה ארוכה ובמקביל בכמה חברים ומשפחות.

בישיבה  הוחלט על קיום אסיפה כללית בה תוצג המלצת המזכירות להפסיק את חברותם בקיבוץ של חברים שאינם מעבירים שכר ודיווחי שכר (תלושים, דיווח פנסיוני וטפסי 106) ו/או נהנים מהכנסות השייכות לקופת הקיבוץ, ותינתן לחברים זכות טיעון בפני האסיפה. באסיפה הראשונה נביא לאישור האסיפה את הפסקת חברותם של מירי וכרמל סלע ושל רעיה רותם. יצוין כי לחברים ניתנו מספר התראות בנושא, הם זומנו לישיבות מזכירות לטעון טענותיהם בטרם יובא הנושא לאסיפה וניתנה להם האפשרות לדרוש בירור במזכירות הקיבוץ בהתאם לתקנון, אולם החברים לא נענו.

ככל שהחברים יבקשו לקיים דיון נוסף במזכירות טרם העלאת הדיון לאסיפה, כך יעשה.

במקביל, אנו מטפלים בהשלמת התהליך ביחס חברים/ משפחות נוספות.

יחד עם זאת ולאור אישור השינוי באורחות החיים, אנו קוראים לחברים להחזיר את החובות ולהסדיר את מצבם מול הקיבוץ בהקדם ובכך לייתר את הצורך בקיום האסיפה בעניינם.

בברכה

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

הזמנה לאסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום שני 30.5.2022

בשעה 20:00 בחדר האוכל

על סדר יום :

1.    הצעה להוצאה מחברות בקיבוץ של מירי וכרמל סלע בשל הפרת החובה להעביר הכנסות מעבודה לקופה המשותפת ולדווח עליהן מצד מירי ונטילת ההכנסות לכיס המשפחה משך תקופה ארוכה מצד מירי וכרמל (הפרה של הוראות התקנון והחלטות הקיבוץ וכן התנהלות בלתי הוגנת הפוגעת ביסודות הקיבוץ, המהווה עילה להוצאה מחברות בהתאם לסעיפים 36(ב) ו/או 36(ג) לתקנון הקיבוץ).

2.     הצעה להוצאה מחברות בקיבוץ של רעיה רותם בשל הפרת החובה להעביר הכנסות מעבודה לקופה המשותפת ולדווח עליהן (הפרה של הוראות התקנון והחלטות הקיבוץ וכן התנהלות בלתי הוגנת הפוגעת ביסודות הקיבוץ, המהווה עילה להוצאה מחברות בהתאם לסעיפים 36(ב) ו/או 36(ג) לתקנון הקיבוץ).

*לחברים תינתן זכות טיעון בפני האסיפה. החלטה תתקבל בהצבעה בקלפי בכפוף לכך שיתמכו בהצעה קולות שני שלישים של החברים המצביעים.

  האספה מצולמת. אנא בואו עם מסכות.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

משולחן מש"א - רינת גלילי

‏19.5.2022

חברים שלום,

ממשיכים בהיערכות לשינוי.

במהלך השבוע הבא נחלק תלושי צל על חודש מרץ 2022.

התלושים ישלחו במייל לחברים שמקבלים כיום תקציב באופן זה.

שימו לב, צריך סיסמא כדי לפתוח את 'תלושי השכר' ואת 'הדף המאוחד' (המשפחתי).

הסיסמא קבועה והיא תשלח מידי חודש לטלפון הנייד האישי ביום שבו נשלחים התלושים והתקציב לחברים.

·       'תלוש שכר'- כל אחת ואחד והסיסמה שלו.

·       'דף מאוחד' לבית אב שיש בו בני זוג- לפי סיסמת הגבר.

·       תקציב - כרגיל, ללא סיסמא.

הערה: הסיסמאות לא ידידותיות במיוחד, הן מובנות כחלק מהטכנולוגיה של מערכת השכר.

טל גולן ישלח את הסיסמאות לכל חברה וחבר. במקרים שיש קושי בתפעול ניתן לפנות אליו לעזרה.

חברים שמקבלים תקציב בתא הדואר – ימשיכו לקבל את התלושים והתקציב כרגיל, אלא אם יבקשו לקבל במייל.

חברים בני 67 + שעובדים בשכר-  יקבלו תקציב צל 'מסלול רגיל' .

חברים שמקבלים פנסיה וקצבאות - יקבלו תקציב צל 'מסלול בטוח'.

משוב מהציבור על התלושים והתקציב, מסייע לנו להשתפר מפעם לפעם ומקווים שגם מסייע באופן אישי. חברים בפנסיה נפגשו עם מענית ודובי לגבי תלושי צל של פברואר. הנכם מוזמנים להמשיך ולפנות אליהן גם לגבי תלושי מרץ. בחודש הבא, החלטה לגבי המסלול הנבחר: "רגיל" או "בטוח".  תודה לדובי ומענית על העזרה הברוכה.

ועוד בענייני תלושים ושכר:

חברים בגיל פנסיה שהם עובדי חוץ ומשתכרים מעל 1500 ₪ לחודש ויבחרו במסלול בטוח, יתוגמלו בגמול של 900 ₪, כמו חברים העובדים בגמול בענפי גבע.

קרנות השתלמות של עובדי חוץ בעבר ובהווה - היערכות לקראת שינוי

יש להפיק אישור ליום 30.6.22 באתר החברה המנהלת את קרן ההשתלמות ולהעביר לשי דנצינגר וורד ידין לתיוק ותיעוד. הסכום שבאישור מבטא את הזכות של גבע בקרן. לעת פדיון, יש להוסיף עליו את התשואות מיום 30.6.22 ועד לפדיון.

יישום עקרונות החוברת- מידי שבוע נערכים מפגשים  עם ניר ברעם ועם מנהלי הענפים ופעילויות, במטרה ליישם את החלטות השינוי בפועל. עד כה נפגשנו עם אנשי החינוך על תת ענפיו, בנושאי בריאות סיעוד ורווחה ועוד. ההתקדמות נעשית ברוח טובה, ביעילות והפערים הולכים ומצטמצמים.

צוות תק"ה- ייפגש במהלך החודש ולאחר מכן נפרסם את דרכי הטיפול, אופן הפניה והמידע הדרוש להגשת בקשה.

תזכורת:

·       יש להעביר תלושי שכר עד ה- 12 בכל חודש.

·       טופסי 106- יש להעביר למש"א לא יאוחר מה- 20 לחודש זה.

·       לדווח נוכחות מלאה, יציאות וכניסות ומעבר בין עבודות.

·       יש להעביר אישורים על היעדרויות (יום ללא דיווח או אישור נרשם כחופש ויורד ממכסת הימים הצבורים).

גם השבוע, משרות בקרה ללא שינוי - מפורסמות באתר גבע.

שבת שלום רינת

קריקטורה - איתמר לב

הודעות לדף

 

עקב קשיים טכניים ואחרים לא יצא הדף בשבוע של ה22-28/5

ואתכם הסליחה

************

חוג עמקים

 

חוג ספרות

יום א' /29/5 בשעה 19:30  בזום

  שי זרחי

ביאליק וחלוצי העמק- בונים תרבות עברית

*

חוג יהדות

25/5 בזום ביום ד'

פרופ. יאיר זקוביץ'

נאומו האחרון של שמואל שמואל  א' יב

*

קפה תרבות

24/5/22

בבית העם במושב ברק  עם מדריך טיולים על מסעותיו באיסלנד

************

 

אנו משתתפים באבלה

של ורד ידין

וכל המשפחה

על מותה של אמה רחל ז"ל

 ************

עקב האלימות הקשה בבתי חולים,הרופאים בשביתה ביום ה' ולא תהיה קבלה של ד"ר טלי.הירשמו מחדש.לגבי בדיקות,תבוא הודעה.

************

 

______________________________________________________

************

מהפיזיותרפיה מוסרים:

רום לא יהיה ביום רביעי 25.5.2022

************

נשבע לכם ששמעתי את זה":

"אם חבר קיבוץ

אז רק עובד חוץ !"

דני גפן                (רפי הפרגמטי)

פינת תרבות

 

כל אלו שנהנו ולכל אלו שלא היו - קצת תמונות אוירה מערב כייפי של יום העצמאות ה 74 בגבע - קישור לצילומים והסרטונים: https://www.kvgeva.org.il/cgi-webaxy/item?2192

 

***********************************

סתאאאאם כי מצחיק ונשאר מקום...

אסוציאציה

 

 

 

*********************************** 

 

***********************************

שבועות יחול בשבת ה- 4.6, היו שנים שארגנו את הבאת הביכורים בערב החג ונמנעו מחום ומהצפיפות, אבל לרוב ערכו אותו למחרת, בשעות אחר הצהריים של יום החג עצמו שיחול ב- 5.6. הכול לשיקולם של המארגנים   מי שמעוניין לארגן, מוזמן להתייעץ איתי ולתאם

לילך

חברים פרטיים,  מכיוון שלוקחים ציוד ממחסן הכיסאות והפלטות מבלי לתאם איתי, העברתי את המפתח למשרד התרבות. יש חברים שמזמינים מראש ציוד לתאריכים מסויימים, ועליי להיות בטוחה שהציוד ישנו. צר לי על אי הנוחות, אבל אין לי ברירה. מי שמעוניין בציוד כלשהו מהתרבות, מוזמן לתאם איתי                                                                 לילך רז

***********************************

 


 

מועדון 67+ - ענת לוין

 

לפניכם תכנית שבוע 22.05-28.05:

יום שלישי 24.05 - מועדון ארוחת הבוקר : 09:00-10:30

יום חמישי 26.05 - מועדון "קפה אקטואליה"

מפגש מיוחד בין חברי גבע  לבניהם של קבוצת הצופים מצפון אפריקה וצרפת שהפליגו על סיפון האנייה אקסודוס ביולי 1947. חברי אותה קבוצה  אשר הגיעו בסופו של דבר לארץ, נקלטו בתחילה בגבע.

שעה 17:00 – קפה, עוגה ותערוכה

שעה 17:20 – מפגש, סרט ושיחה

ההזמנה למפגש מצורפת.                 

 

**************

 

מוזמנים ביום חמישי 19.05 נפגש במועדון לחבר בשעה 17:00- קפה ועוגה בשעה 17:20 -מפגש עם במאי הסרט גבורות שעה 17:45- הקרנת הסרט אל תחמיצו  אחה"צ יגיע יואב ארזי לספר ולהקרין את הסיפור המרתק והמרגש על קיבוץ שער הגולן, (ראה את הפירסום שענת שלחה.) יואב חבר ילדותי,בן קיבוץ שער העמקים, איש מקצוע מעולה. מזמין אותכם להגיע, מומלץ בחום, אל תחמיצו רינה.

סופשבוע טוב                                  ענת לוין

פניני עיתונות העבר -ערי גיל
סנדל רומי עתיק


ויכוח סוער ניצת

 ויכוח סוער ניצת   בתחילת השבוע לאחר פרסום שמו של סגן אלוף   מחמוד ח'יר א־דין, שנפל ב–2018 במבצע חשאי בעזה, עלתה, בציבור ובכנסת

הדרישה לעגן את השוויון בחוק ייתכן מאוד שישראל היא המדינה היחידה בעולם הדמוקרטי, שבחוקתה או בחוקי היסוד שלה אין שום אזכור לזכות לשוויון. האמירה הזאת אלמנטרית ממש: כל אזרחי המדינה שווים — ובעניין הזה יש לנו "גירעון" דמוקרטי בולט.

אף שבמגילת העצמאות נכתב 

שהמדינה "תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה", למסמך זה אין תוקף של חוק יסוד. אמנם המגילה העניקה השראה פרשנית לבית המשפט העליון: לאורך השנים הוא קבע "מגילת זכויות אדם שיפוטית", ובכלל זה הזכות לשוויון, ולימים גם פירש שהיבטים מסוימים מהזכות לשוויון נכללים בהגדרה "כבוד האדם" שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אך אין באלה כדי לפצות על החוסר באזכור מפורש של הזכות. ונשאלת השאלה, מדוע עדיין יש צורך בכך?

ראשית, משום שהפרשנות של בית המשפט חשובה, אך אפשר שהיא תשתנה, והיא תלויה בזהות השופטים. וכן מאחר שמדובר בפרשנות, היא נתונה לביקורת ולדה־לגיטימציה בשל "אקטיביזם שיפוטי". זכות אלמנטרית כזכות לשוויון צריכה להיות כתובה בפירוש בחוק יסוד של הכנסת, ולא להיות מוגבלת לפרשנות.

שנית

חוק הלאום חידד מאוד את העדר הזכות לשוויון.

 "חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי" קבע קביעות שמצד אחד היו מובנות מאליהן (שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי), אך מצד אחר התעלם מהמיעוטים במדינה — בשונה מהמופיע בפסקאות מבוא דומות במדינות לאום אחרות, שהכירו באזרחותם השווה של המיעוטים. לאמור, החוק לא קבע שהמדינה היא גם מדינתם של אזרחיה הלא־יהודים — ויתר על כן

אף לא היו בו אזכורים להיותה של

ישראל מדינה דמוקרטית

 המעניקה שוויון זכויות לאזרחיה, ולא היה בו אזכור למגילת העצמאות. מכאן שחוק הלאום העביר לאזרחים הלא־יהודים מסר בוטה מאוד, שלפיו מעמדם האזרחי נחות ממעמדם של אזרחי המדינה היהודים.

·        במחאה על חוק הלאום: הסוכנות היהודית אישררה את עקרונות מגילת העצמאות

·        לא לגרור את מגילת העצמאות לבית המשפט

בעתירה בעניין החוקתיות של חוק הלאום, תרמה החלטת בית המשפטנלריכוך הבעיה מבחינה משפטית: בית המשפט קבע כי חוק הלאום אינו סותר את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומכאן שאינו סותר את זכותו של שום אזרח לשוויון.

אם כן, מדוע גם כעת עלינו לעגן את הזכות לשוויון בחוק יסוד? גם אם נניח שחוק הלאום אינו פוגע במיעוטים מבחינה משפטית, לחוקה יש משמעות חינוכית והצהרתית.‏ חוקה אינה רשימת זכויות‏ משפטיות ותו לא. היא מסמך מכונן, המכנה המשותף, ה"אני מאמין" של המדינה. כן, ‏אנחנו רוצים לחנך את אזרחי המדינה לאורו של מסמך זה, ושכל אזרח במדינה יוכל להזדהות אתו.

 ואי אזכור הזכות לשוויון, שניהם "זועקים לשמים". פרשנות בית המשפט, חשובה ככל שתהיה, אינה תלויה על קיר בית הספר, ולכן חסרה מאוד במובן החינוכי.

את החסר אפשר לתקן בכמה דרכים: תיקון חוק הלאום; אימוץ של חוק יסוד: השוויון; או תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כדי שתיכלל בו בפירוש הזכות לשוויון. כמו כן, בתור מהלך משלים, אפשר לקבוע שמגילת העצמאות עצמה היא חוק יסוד: מבוא לחוקה. קיבוע המצב הקיים הוא חלופה רעה מאוד, שבה ישראל עודנה הדמוקרטיה היחידה שאין בה עיגון רשמי לזכות לשוויון.

ד"ר פוקס הוא חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה

 

דברים טובים

 

 מכיון שאנו עוסקים השבוע בירושלים (יום ירושלים 29/5 כ"ח אייר אנחנו מקדימים בגלל בעיות בהפצת הדף בשבוע הבא ) 

חפשנו מתכון ירושלמי טיפוסי ומצאנו קוגל ירושלמי מקורי בתקוה שתאהבו אותו כמונו. אזהרה: תועפות סוכר בכל הקוגלים שמצאנו. אבל טעם גן עדן לאוהבים...ואם ירושלמי החלטנו להצטרף למהדרין והמוצא של הקוגל שלנו הוא מאה-שערים אלא מה? והיכן תוכלו למצוא קוגל שהוא יותר קוגל מזה?

קוגל ירושלמי "מעדן" כמו של מאפיות מאה שערים מעשה ידי בית

 

קוגל ירושלמי פשטידת איטריות מושחמת בקרמל מאכל חוצה עדות, אשכנזים ספרדים,בוכרים כולם אוכלים פשטידת הענק בגודל עוגה שבוצעים ממנה הג'חנוןפרוסות בעלות גוון מדהים בוהקות וטעמן מלוח מתוק ופיקנטי מדהים בן דוד של הגחנון התימני מוגש עם מלפפון חמוץ וביצה מצויין גם עם סלסת עגבניות וסחוג

מרכיבים

קוגל ירושלמי

2 חבילות אטריות נודלס אטריות ביצים(800 ג"ר2

1/4 1 כוס שמן רגיל

2 כוסות סוכר

1 כף מלח

1 כפית גדושה פלפל שחור טחון

1 כף פלפל שחור גרוס עבה

7 ביצים

אופן ההכנה

. מבשלים את האטריות בהרבה מי מלח לפי ההוראות שעל השקית ומסננים (לא שוטפים את האטריות אחרי הסינון)

ניתן להרתיח מים בקומקום להכניס את האטריות לקערה גדולה לשפוך את המים

הרותחים עליהם לסגור בניילון ולהמתין 5 דקות ומסננים

. בזמן שהאטריות מתבשלות מכינים קרמל מהסוכר והשמן, עד שמתקבל קרמל בצבע חום. הסוכר והשמן נפרדים, וזה בסדר.

. מערבבים את הקרמל עם האטריות המסוננות ומערבבים במרץ. הקרמל יימס שוב כשהוא יתערבב עם האטריות החמות. ובאם נשארו מעט גושים לא להבהל ימסו באפיה

. מוסיפים את הביצים אחת אחת ומערבבים במהירות וטוב טוב שלא יתבשלו.

מוסיפים את המלח והפלפל ומערבבים היטב כדי שהפלפל יתערבב בצורה אחידה בקוגל מוסיפים חצי כוס מים ומערבבים היטב.

. מעבירים לסיר של גחנון או לסיר קטן וגבוה עם ידיות מתכת או ארבע תבניות אינגליש קייק חד פעמיות מרופדות בנייר אפייה או משומנות היטב,

(. אופים חצי שעה בחום בינוני גבוה (180-190 מעלות צלזיוס.

מכסים את הקוגל בנייר כסף (כיסוי רופף, לא צריך ממש להדק את נייר הכסף) ומנמיכים את התנור לחום של 100 מעלות ואופים במשך כל הלילה (8 שעות))

.בבוקר מוציאים את הקיגל הופכים על משטח עבודה (אם לא יוצא מהסיר

מכניסים את הסיר למים רותחים ל 3 -4 דקות והופכים) עם סכין ארוכה וחדה

חותכים את החלק הקשה פורסים בפרוסות עבות ומגישים

 

מכונית סובארו סטיישן חנתה ברחוב עבודת ישראל וסירים גדולים וכבדים, שמדיפים ניחוחות עזים של קוגל ירושלמי, נחו בחיקה. לפי גודל הסירים נראה שאפשר להזין בתכולתם את כל השכונה...סתם יום שישי בשכונות החרדיות של ירושלים

 

תרבות בעמק
 הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע . 

 

יום ג' 24/05/2022 בשעה 18:00

אני ירושלמי   תיאטרון גושן

מחזמר לכל המשפחה (9-99)

סרטו של יהורם גאון" אני ירושלמי" וזיכרונות ילדותו,

הם ההשראה למחזה המוזיקלי המקורי, אשר ראשיתו

בירושלים בימים שלפני קום המדינה. שירי הזהב הקלאסיים של יהורם גאון, המועברים

מדור לדור, שזורים בעלילה ומאפשרים לנו לחוש אותו בכל רגע ורגע על הבמה.

 

מהביקורות :

"יצאתי מהמחזה "אני ירושלמי" בסערת רגשות ובבכי נעתקו המילים מפי ….
קשה, קשה לבטא במילים את מה שהמחזה הזה העביר אותי ואת הקהל כולו.

המילים נראות לי קטנות (אודליה ארביב אתר תרבוש אוק' 2017)

במסגרת שבוע יום ירושלים- הקהל מוזמן למחזמר מופלא- אסור להחמיץ !!!!!

אולם בית ציזלינג ע.ח. מאוחד 18:00

רכישת הכרטיסים באתר :  http://hagilboa.smarticket.co.il

כרטיס ב 30 ₪ בלבד !!!


 
חסר רכיב