קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2529

08/04/2022

דף 2529 ז' בניסן תשפ"ב 8 באפריל  2022

 עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

אביב

 

 אירוס (או איריס) הגלבוע הוא ממשפחת אירוסי ההיכל והוא מין אנדמי לישראל. הוא זוהה לראשונה על הר הגלבוע בשנות ה-70 של המאה ה-19. הפרחים בצבע מלילך ועד סגול כהה.  ויש אומרים ארגמן-סגול ובמרכזם כתם כהה.

אירוס הגלבוע צומח ברצועה צרה וארוכה במזרח הגולן, בגלבוע וצפון השומרון. כמו כל אירוסי ההיכל האחרים, נושא הגבעול שלו פרח אחד בלבד בראשו. צמח האירוס נקרא על שם אלת הקשת בענן היוונית הנקראת איריס. בתלמוד נמצאה המילה"אירוס" פעם אחת כשם של צמח והוחלט לאמץ שם זה לצמח.

קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן 
 

לחברי וחברות גבע שלום רב!

א-   לקראת האסיפה הכללית שתתקיים ביום שלישי ה- 12.04.22

סגירת קרנות החיים

בשנתיים האחרונות לא הופקדו כספים בקרנות החיים, ביחד עם זאת הפקדות בשנים קודמות ותשואות גבוהות יצרו מצב שבקרנות כ- 2 מיליון ₪ עודפים.

כפי שהוצהר בהסברים על תהליך השינוי בכוונתינו להפסיק את ההפקדות ולשחרר את הקרנות לחברים בהתאם לזכאותם.

המהלך יאפשר לחברים להשתמש כספים אלה לצרכים שונים, כולל אופציה לסגור את החוב לאיזונים או כהון עצמי לבניה.

במסגרת ההצעה העודף ייועד לצורך יצירת קרן לסיעוד שתאפשר להבטיח את מימון הצרכים הסיעודים לאורך שנים.

אופי הבניה בשכונה החדשה

במקביל לקידום השינוי אנו מקדמים הקמת שכונה חדשה כדי לאפשר לחברים המעוניינים בכך לבנות את ביתם ולהמשיך לקלוט את בני גבע.

הפרוייקט מתנהל במקביל לתהליך גיבוש הפרצלציה שתאפשר את הטיפול בתשתיות בישוב הוותיק ואת יכולת החברים להרחיב את בתיהם.

במסגרת תכנון התשתיות גבע קידמה תכנון אדריכלי ראשוני כדי לבחון את העמדת הבתים על המגרשים, כך שאפשר לדייק את חיבור התשתיות לבתים.

במסגרת זו לאחר דיון על בסיס הצעת האדריכלים אנחנו מציעים לקבל שני עקרונות:

א-   המגרשים יהיו נגישים זאת אומרת לא יהיה צורך לעלות או לרדת מדרגות בין המדרכה לכניסת הבית.

ב-    לא יבנו בתים דו-משפחתיים כפי שהוצע קודם אלה שכדי לפתור בעיות של הפרשי גובה משמעותיים הבתים  יבנו בנפרד.

                הצעות אלה יוצגו במצגות שהוכנו למטרה זו.

דיווח מישיבת המזכירות  מתאריך 27.3.22 – לא מהווה פרוטוקול

קידום השינוי – לאחר אישור חוברת השינוי ואישור שינוי התקנון בהצבעת מעל 80% מהמצביעים, קיימה המזכירות הרמת כוסית, כדי לציין ולהודות לכל החברים והחברות שהתגייסו כדי לאחד את גבע ולהגיע להכרעה .

החל מניר ברעם, צוות השינוי: רינת גלילי, מירה ידין,  ענת נצר, צפריר גולדמן, אלכס ידין, ניצן לב ,חיימקה גנירם, יפתח רונן והמשך בחברים רבים שרתמו ונרתמו למשימה בעיקר לפני ההצבעה כדי לאחד את קולות החברים לאחר שתי ההצבעות. נציין חברים שלמרות הסתייגויותיהם לאורך הדרך או בחלקה, הצטרפו להצבעה השלישית והאחרונה כדי להכריע ביחד למען גבע.

נציין את חברי המזכירות שליוו את צוות השינוי ותמכו לאורך הדרך בעבודתם.

המזכירות דנה בנושאים משפטיים , נקבע שצוות היישום התארגן לקראת הפעלת מודל השינוי ב 1.07.2022

 

היערכות להפעלת השינוי

בהובלה של רינת הוקם צוות רב מקצועי ליישום תלושי השכר והתקציב המאוחד. הצוות נפגש כבר השבוע וימשיך להיפגש באופן סדיר מידי שבוע. 

אישור דוח"ות כספים של גבע לשנת 2020

 

רואה חשבון מאיר מידן מברית פיקוח הציג את דוחות הכספיים של גבע לשנת 2020.

מאזן :           יש גידול במאזן של 10 מיליון ₪ וכמו כן ההון עצמי גדל ב13 מיליון ₪,

                     כתוצאה מרווח של כ9 מיליון ₪  ומהעברת כספים מקרן מילואים של כ- 4.3 מיליון ₪ (שמחוץ       למאזן גבע )

ההשקעות:    ההשקעות  ב 2020 היו בגובה הפחת:כ-  9 מיליון ₪

חובות :         משנת 2014 , עת שחוב הקיבוץ הוסב לתאגיד העסקי,  עד 2020 יש ירידה של כ- 32 מיליון ₪ בחובות

                      לעומת  כ- 70 מיליון ₪ ב2014 לחוב של 38 מיליון ₪ בסוף 2020.

רווח והפסד: בשנת 2020 יש גידול ברווח לכ- 8.4 מיליון ₪ (כולל כ 3.4 מיליון ₪ חיסכון בהוצאות

                      בקהילה כתוצאה מהקורונה).

הוצאות הקיום ירדו מעל 3 מיליון ₪ בגלל הקורונה שהגבילה את הפעילויות בעיקר מזון וחינוך.

         

סיכום          : מערך המשקי שומר ב2020  על יציבות למרות הפגיע בהשכרות כתוצאה מהקורונה

                     וצמצום הוצאות (ביחד עם צמצום הכנסות מעבודה ) בקהילה

 

                     אושר פה אחד

 

ב-   מפגש עם החברים המעוניינים להיכנס לפרויקט הבניה  שיתקיים ביום רביעי 13.04.22 בשעה 20:00

ביום רביעי נקיים מפגש במטרה לעדכן על התקדמות הקמת שכונה חדשה ( צמודה לכניסה הדרומית לגבע ) ועל המשך התהליכים כדי לאפשר בניה בשטח המחנה  וכמו כן על שאלות שהוגשו עד יום שני הקרוב למזכירות.

בברכה

שבת שלום

אשר צימרמן  מזכיר קבוצת גבע  052-3784126

 

לקראת האסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום שלישי 12.04.2022

בשעה 20:00 במועדון לחבר

סדר יום :

1.     סגירת קרנות חיים.

2.     עדכון תכנון הבניה בשכונה החדשה.

  האספה מצולמת.

  אנא בואו עם מסכות.

בברכה,

חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

 

ממש"א - רינת גלילי

‏07.02.2022

ממשאבי אנוש

 

צוות יישום שכר ותקציבים נפגש השבוע יחד עם ניר. אנו עוברים על מכלול הדברים, מזהים פערים, דנים בהם ומיישמים את החלטות החוברת.

שכר ותקציב פברואר- ישוקף לחברים במהלך אפריל ולאחר החג. אופן מסירתו, יתבצע כפי שנהוג כיום לגבי תקציבים: שליחה לחברים דרך המייל או בדפים שיונחו בתאי הדואר. חבר שירצה לשנות את דרך קבלת השכר והתקציב יפנה למוניקה.

מעבר לתרגול של כולנו, צוות השכר והתקציב, החברים והמערכת הטכנולוגית, אחת המטרות המרכזיות היא לקבל משוב על התלושים והתקציבים, להעיר הערות כפי שנעשה לגבי תלושי ינואר. כמו כן, עבור חברים בגיל פנסיה, הצגת התלושים מאפשרת לשקול ולהתחיל לגבש עמדה באשר לבחירת המסלול המועדף: רגיל או בטוח. כאמור ניתן לעבור פעם אחת ממסלול למסלול גם לאחר השינוי, כאשר ההחלטה חלה על בית האב.

תזכורת: יש להמשיך לדווח כניסה ויציאה לעבודה, להעביר אישורים ככל שישנם על ימי היעדרות,  לשלוח במייל לצפריר או לשים בתיבה בכניסה למשרד חשבות השכר (מלבד אישור מילואים אותו יש להעביר למוניקה).  את תלושי השכר והפנסיה יש להעביר כנהוג עד ה- 12 בכל חודש למש"א.

צמצום משרת מרכז המשק-  איל ביקש לצמצם את היקף המשרה ל- 80% , על מנת לשמש יו"ר קיבוץ שדה אליהו (קיבוצו). אייל יגיע לעבודה בגבע 4 ימים בשבוע, כאשר יום ראשון בשבוע, הינו יום ההיעדרות (על פי רוב).

ברכות לבקרה – בשעה טובה ולאחר עבודה מרובה, השבוע בקרה 'העלתה לאוויר' מערכת ERP (פריוריטי) חדשה, שמתכללת את התהליכים הלוגיסטים והפיננסיים של הארגון באיכות גבוהה. הכנסת המערכת החדשה מהווה  קפיצת מדרגה משמעותית מאוד ביחס למערכות הקודמות שבהן השתמשה בקרה עד היום.

בשם בית גבע, יישר כוח לפול, לעובדי בקרה ולכל העושים במלאכה, איחולים לחבלי לידה קלים. הצלחתכם, הצלחתינו!

שבת שלום ובריאות, רינת.

 

הודעות לדף

 

 

חוג עמקים

חוג ספרות

יום א' /24/4 בשעה 19:30  בזום

אוריין צ'פלין

קולן של "אמהות בתי הילדים"

בעקבות הספר"ארבע שעות ביום"

*

חוג יהדות

11/5 בזום ביום ד'

פרופ. אביגדור שנאן ,שרי הצבא של דוד המלך בספרות האגדה

*

ערב  שירה עם שרהלה שרון

ביום א'1/5/22  בשעה 20:30 בח-א בגבע

ערב שרים וזוכרים

*

קפה תרבות 24/5/22   בבית העם במושב ברק

אילן טלמורמדריך טיולים על מסעותיו באיסלנד

***************************

 

הזמנת לחמים מיוחדים

        עד יום שני 12:00 ביום שלישי  אספקה מהמאפיות

***************************

מפגש חברים

 

בנושא: בניה

מיועד לחברים ומועמדים בקיבוץ

על הפרק מסלולי בניה:

שכונה חדשה

הרחבה ושיפוץ בתים(בניה פרטית)

יום רביעי 13.4.2022

בשעה 20:00 במועדון לחבר

בהשתתפות שי סיון ואשר.

מוזמנים.

***************************

 

"שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא"

שי לחג יחולק ביום שני  11.4.2022 ב 16:00-18:00 במזכירות.

מוזמנים לבוא לקחת.

חג שמח.

 

***************************

הודעה מהספרייה

 עם בוא האביב וחג הפסח אנחנו עושות "ביעור חמץ" בספרייה ומתכוונות לפנות ספרי-קריאה בשפות שונות, שאין להם כבר דורש.

הספרים כתובים בצרפתית, פינית, דנית, שבדית וגרמנית.

 כל המעוניין מוזמן לבוא לספרייה במהלך השבועיים הקרובים, לבחור ולקחת ספרים כרצונו.

להתראות – דפנה ודליה

***************************

מהמכבסה מוסרים

שלכבוד פסח:השבוע ביום  3.4.22 נכבס וילונות.

 (אפשר להביאם בבוקר יום רביעי).

* לקראת הקיץ והחלפת מלתחת הבגדים ממחממים לקלים- בבקשה –סמנו ברור ובמקומות שאפשר לראות את הסימון.                                          

* שעות פתיחה וסגירה החל מהשבוע:

א'-ד':    7:30-15:00.  

ה'    :   7:30-15:00    

           17:00-19:00

ו'     :   סגור.

חג שמח

צוות המכבסה

 

כובסות במוסול על נהר החידקל לודוויג בלום 1930

***************************

מהאופנטיק

 

הגיעו בגדי קיץ הוויאנס בגדי ים לילדות מותגים סנדלי שורש


***************************


לחברים שלום 🌷

אם יש מי, ברשותו שמות נספים ממשפחתו,והם טרם מונצחים ברשימות בגבע, ובסרטון 'לכל איש יש שם' -

מוזמן להעביר אלי, בימים הקרובים.

נחוץ לרשום:

* שם מלא

(גם באנגלית, לדיוק בכתיבת השם)

* הקירבה המשפחתית לחבר / ה

* היכן נספה (אם ידוע)

* תאריך המוות (אם ידוע)

* תמונה (אם יש)

ניתן להעביר בווטסאפ או במייל rutilan@gmail.com

ותבואו על הברכה והתודה 🙏🏻

רותי לב ק

***************************

יוגה להורים וילדים (4-9) ביום חמישי 16:30-17:15      מתאים - אז באים. לא מתאים - אולי בשבוע הבא יתאים הרשמה: 0546633156 

מיגוון שיעורים! איכות בלתי מתפשרת! כושר, איזון, התפתחות ובריאות!

בדיוק מה שצריך!   ,שגיתא׳ - סטודיו ליוגה

 

 

סגירת קרן חיים - שי דנצינגר

סגירת קרן החיים

במהלך השנים 1989 ו-1990 פעל בגבע צוות שייעודו היה יצירת הסדר לקרן חסכון עבור החברים שתשרת אותם גם מבחינת בטחון לעת זקנה וגם לצורך שימושו האישי של החבר.  עבודתו של הצוות נמשכה מספר חודשים ובסיומה הוחלט לפתוח עבור כל חבר קופת גמל הונית-אישית (מהסוג אשר היה קיים אז) וההסדר כולו נקרא "הסדר קופות גמל לחברים" ולימים ניתן לו השם (כנראה ע"י הזרם השיתופי) "קרן חיים".

יש לשים לב שכבר אז הוחלט על קופת גמל אישית לכל חבר ולא קופה כללית על-שם הקיבוץ, וזאת מתוך מטרה למנוע אפשרות עיקול כספים במקרה של קריסה כלכלית ולכך שכל חבר ידע כי בבנק (בזמן זה קופות הגמל היו בבעלות הבנקים) יש לו קופה אישית שלו ושלו בלבד.

מטרות התוכנית היו כדלקמן:

א.    יצירת מקור כספי נפרד עבור החבר ללא תלות במצבה הכלכלית של קבוצת גבע.

ב.     יצירת מקור כספי לתשלום דמי עזיבה וגמלה.

ג.      עזרה לבנים עוזבים.

ד.     יצירת מקור כספי לשימושו האישי של החבר.

מן הראוי לציין כי החל משנת 2000 פתחה גבע גם קרנות פנסיה עבור חבריה, בנפרד ובלא תלות בהסדר קופות הגמל, ושני ההסדרים ממשיכים לפעול במקביל עד היום.

מכיוון שבנושא הסדר קופות הגמל היינו חלוצים ראשוניים נאלצנו ללמוד לנהל ולעדכן את המערכת מתוך ניסיון וצבירת ידע מתמשך, דבר שהביא את הצורך לשנות ולהתאים את פרטי ההסדר בהתאם לצרכים, או בהתאם לשינוי בתפיסת מסלול החיים וכדומה.  עם השנים, ביצעו מספר שינויים עקרוניים בגין מטרות התוכנית, תנאי ההפקדה  והמשיכה, הפסיקו להפקיד כספים לקופות גמל ובמקום זה התחילו להפקיד לקרנות השתלמות.

מאז 2019 גבע לא מפקידה כספים לתוכנית, למרות שזכאות החברים למשיכה ממנה נמשכת כל הזמן.  מצב זה הוא מסוכן ויוצר רצף גדול של התחייבויות עתידיות שייתכן ולא ניתן יהיה לעמוד בהן לאורך זמן.  על אף החלטת הציבור בשנת 2019 שלא לסגור את קרן החיים (הרי, לא התקבל בקלפי דאז הרוב הנדרש של 75% מכלל המצבעים בעד), ולמרבה המזל, שוק ההון נתן לתוכנית רוח גבית ואפשר לקרן לעמוד בהתחייבויותיה מבלי לחדש את ההפקדות.

לאור שינוי אורחות החיים בגבע, והמעבר למודל כלכלי אשר החבר יכול לשלוט בהכנסותיו, חברי הוועדה לביטחון סוציאלי סבורים שיהיה נכון כעת לנתק את הקשר של גבע מקרן החיים, ובכך לאפשר לחברים עצמאות מוחלטת בכל הקשור לניהול הנכסים הפיננסיים המגיעים להם מתוך התוכנית.

עפ"י ההצעה הנוכחית, כל חבר שטרם מימש את זכאותו המלאה, יוכל לעשות זאת לפי מתווה הוגן, המתבסס על וותק נצבר בין גלאי 30 עד 60, כולל התחשבות נוספת בגין היותם חברים בני גבע שטרם עברו את גיל 35.5 שנים (המקנה זכאות אוטומטית של 18% מסכום המטרה). להלן שלוש דוגמאות של זכאויות חברים להמחשה:

1.     זכאותו של חבר שגילו 45 והוא התקבל לחברות בגיל 30 או לפני, תהיה 50% מסכום המטרה, בין אם הוא נולד וגדל בגבע, ובין אם לא.

2.     זכאותו של חבר שנולד וגדל בגבע, שגילו פחות מ-35.5 והוא התקבל לחברות בגיל 30 או לפני, תהיה 18% מסכום המטרה.

3.     זכאותו של חבר שלא נולד ולא גדל בגבע, שגילו 33 והוא התקבל לחברות בגיל 30 או לפני, תהיה 10% מסכום המטרה.

סכום המטרה נקבע בשנת 1990 לסך של 60,000 ₪ כאשר הינו צמוד למדד.  נכון לתאריך 1/1/2022, סכום המטרה עומד על 221,622 ₪ (לאחר הצמדה).

במידה וקיים בקרן של החבר סכום שהוא גדול מהזכאות, עליו להחזיר את היתרה העודפת לגבע. לעומת זאת, ובמקרה של חוסר, יושם לחבר סכום הוני בגובה ההפרש.

לפי המתווה המוצע, יוכל לבחור כל חבר כיצד לממש את זכאותו. החבר יכול להשאיר את הכסף במקומו, לנייד אותו לבתי השקעות אחרים, או לפדות אותו באופן חלקי או מלא – וזאת ללא תלות בנציגי הוועדה לביטחון סוציאלי או החלטות נוספות של גבע.

בנוסף, ולא פחות חשוב משחרור הקרנות לטובת החברים, קיים עדיין מצב של עודף אקטוארי בתוכנית כולה. מוערך כעת עודף מוחלט של כ- 2,000,000 ₪ שרצוי לייעד אותו להקמת קרן סיעוד (בכפוף לאישור הקלפי במסגרת ההצעה הזאת), אשר תשרת אוכלוסייה סגורה של כל החברים נכון ליום שינוי אורחות החיים (לא יוכלו להצטרף לקרן חברים חדשים).

אני מציע לכל בעלי ההצבעה להצביע בעד סגירת קרן החיים. המהלך הזה אמור אפשר לחברים שטרם פדו את זכאותם לקבל כרית בטחון לקראת יישום השינוי ומייתר את התלות במדיניות ההפקדות והמשיכות של גבע.

בברכת חג חירות,

שי דנצינגר

רכז הביטחון הסוציאלי

פינת תרבות

 

אנחנו בתהליך של שינוי גם בהתנהלות של התרבות -

מי שמעוניין לארגן את אחד מהאירועים הבאים, חייב להביא בחשבון שכל אחד מהאירועים דורש תיאום עם זוהר ברג לשם הגברה ותאורה ויש להודיע לו על כך בהקדם. מי שמעוניין לקשט את חדר האוכל בקישוטים המוכנים לכל אירוע, מוזמן לפנות אליי לתיאום.

          ליל הסדר יחול ב- 15.4.2023 ויתקיים במתכונת משפחתית כיוון שחדר האוכל אינו פעיל יותר בערבי החג. מי שמעוניין לשאול הגדות, מוזמן לפנות אליי. מי שמעוניין לערער על סגירת חדר האוכל בערבי חג, מוזמן לפנות ישירות לחיימק'ה.

          קציר העומר יחול למחרת ליל הסדר –  בשבת ה- 16.4.2022 - לתשומת לבכם, המועד כבר בעוד שבוע וטרם פנה איש לארגן אותו.

          ערב יום השואה יחול בערב יום רביעי ה- 27.4.2022 – מפיקה רותי לב ק.

          ערב יום הזיכרון יחול בערב יום שלישי ה- 3.5.2022 – פנוי

          ביום רביעי - 4.5.2033 :

1.    טקס בבית הקברות בבוקר יום הזיכרון עצמו – מפיקות אירית לב ושוש זיק.

2.    טקס נעילת יום הזיכרון בערבו של אותו יום -  פנוי

3.    מיד לאחר טקס נעילת יום הזיכרון, חל ערב יום העצמאות - פנוי

אני אסייע לכל צוות ככל שיתאפשר לי, אך אינני מתכוונת לפנות לאף אחד ואינני פנויה להפיק שום אירוע, הכול לשיקולכם. אעדכן ב"מקומי" על כל שינוי.

שבת שלום ומנוחה   לילך רז

פניני עיתומות העבר - ערי גילסוף שנות ה40 ושנות ה50 - ה "צנע"

ובאוניה גפן חוגגים סילבסטר עם משקאות גנובים
אין כיבוש חינם - ב. מיכאל

אין כיבוש חינם /ב. מיכאל

גלים, כדרכם של גלים, די חוזרים על עצמם. פעם הם גבוהים, פעם נמוכים. פעם הם סוערים, פעם מלטפים. פעם הם משמחים, פעם מלאי תוגה. וממש ברגעים אלה עובר עלינו עוד גל אחד

גם הגל הזה, כמו כל קודמיו וכמו אלה שיבואו אחריו, נושא עמו את מלוא המרכיבים המסורתיים: דם, מוות, גבורה, קבורה. זעזוע עמוק, זעזוע פוטוגני, מנהיגים נחושים, גבינים מכווצים, היסטריה מתוזמרת, אספסוף גואה וגועה. ימי שידורים מיוחדים שמצליחים לעשות שכול ומוות למשעממים. עדרי שדרים שדורשים גינויים כדי להוכיח לקהלם שהם פטריוטים. קלישאות בבתי עלמין, הבטחות במסיבות עיתונאים. גיוס מילואים, "הגברת נוכחות", תצוגת יחידות עילית. וכמובן — אסופת הגנרלים שנגאלת מן הנפטלין, מקבלת דיור מוגן באולפנים וגודשת את האוויר בפניני חוכמתה, זו שהביאתנו עד הלום.

וכך עד הרגיעה. עד השגרה. עד הגל הבא. כך הורגלנו ב–55 השנים האחרונות, משכנעים את עצמנו כי בכך מסתכם מחירו של הכיבוש: כמה הרוגים בשנה, כמה ימי אימה ומהומה, וזהו. לא נורא. אפשר לחיות עם זה.

אבל אין כיבוש חינם, ואין גם כיבוש מציאה. כדי להעריך נכונה את מחירו מלוא כובד  המצטבר של הכיבוש, לא די בתימחור האקטואליה. יש להטריח גם את העבר. והישישים דיים יכולים גם לנבור בזיכרונותיהם.

אני ישיש דַּיִי. אני זוכר, למשל, את הדיווח הראשון בטלוויזיה (רפיק חלבי?) על עץ זית שצבא ההגנה לישראל עקר בגדה הכבושה. מהומת אלוהים קמה. לא יכול להיות. לא ייתכן. השמצה פרועה. "הצבא שלנו לא עוקר עצים", אמרו הנרעשים. הכתב כמעט פוטר

אש חיה על מפגינים. אני גם זוכר את הפעם הראשונה שבה נורתה

 .. את הפצוע הראשון את ההרוג הראשון. אני זוכר את הימים שבהם רעשה הארץ כאשר אדמה פרטית נשדדה בעורמה ושקר כדי לשרת גחמה פגאנית של מתנחלים. אני זוכר מדינה שלא היו בה (לפחות רשמית) עינויים. מדינה שדובר צבאה אמר פה ושם אמת. שתפארתה היתה על תפוזיה, ולא על "חישוף" אדמתם הפורייה של נכבשים וייצור כלי משחית ודיכוי לכל דיכפין

אני עוד זוכר מדינה שלא היה בה גטו למיליוני כלואים

, ומיליונים חסרי זכויות יסוד. מדינה שצבאה לא היה משטרת כיבוש, ו"זרועות הביטחון" שלה לא נעשו לזרועות חנק של תמנון. שלא התעמרה מדי יום ברבבות, לא רקמה רשימות "סיכול" ולא תיחזקה "בנק מטרות". שלא גזלה מים מצמאים, ולא הרסה משכנות חלכאים. שלא הפעילה לגיונות צלפים כדי לפצח ברכיים של נערים. שלא העלימה עין מכנופיות פוגרומים, שסמוטריצ'ים ובן־גבירים היו פסולים בה מחמת המיאוסאני זוכר מדינה שבה כל האמור לעיל טרם נהפך לשגרה מפוהקת. מדינה שעדיין לא הושחתה ונתכערה ואיבדה את נשמתה ואת מצפונה. מדינה שהיה לה סיכוי־מה להיות נורמלית ואנושית. גם את הסיכוי הזה גבה ממנה הכיבוש.

מגילת העצמאות מסתיימת במשפט שבו כתוב כך: "הִנְנוּ חוֹתְמִים בַּחֲתִימַת יָדֵינוּ לְעֵדוּת עַל הַכְרָזָה זוֹ, בְּמוֹשַׁב מוֹעֶצֶת הַמְּדִינָה הַזְּמַנִּית". ניבאו ולא ידעו מה ניבאו. בזכות הכיבוש ומחירו  אולי זו תהיה ההתחייבות היחידה במגילת העצמאות שאכן תתגשם. מדינה זמנית...

דברים טובים

 

אנחנו אוהבים כבד קצוץ(געהקטה ליבר)!!! אנחנו אשכנזים אסלים ואוהבים כל מה שהוא אוכל מבית אמא .כן גם אנחנו! וסלחו לנו על השמות באידיש  כך התבשילים מקבלים יתר טעם וריח ואם אומרים דג (קרפיון כמובן) ממולא בגפילטע פיש לא מתכוונים לחריימה... וכך קיגלך, קישקע וגם אלזלע צימעס חריין וצ'ולנט, כמובן ,מרק עוף עשוי כהלכה, קרעפלך רגל קרושה וקניידלך.רוצים עוד? אחרי התייעצות עם דובי פלג נוספו לרשימת המעדנים גם לוקשן ופרפלך והרינג לקס עם בצל לבן וירקות כבושים. וקומפוט! אלא מה ... ואיך שכחנו את הלטקעס???אמי שלא היתה "באלבוסתע"- בשלנית ,היתה שקועה יומם וליל רובה ככולה  בהוראה לה הקדישה את כל זמנה ואת המרץ האיןסופי שלה..כמנהג הימים ההם.עלינו הרעיפה בעיקר הרבה חום ואהבה  אבל לקראת פסח והחגים התפנתה לבשל את אותו חלק נכבד מהרשימה ועשתה אותו טעים להפליא. שלא תבינו לא נכון אנחנו אוכלים גם אוכל מזרחי תורכי מרוקאי ערבי פרסי מה שתתנו. אבל רגש וגעגועים אמיתיים יש לנו למטבח של אמא  

פטה כבד עם אגוזים

 

המצרכים

  3בצלים קצוצים

  כפות שמן 3

  300 גרם כבדי עוף נקיים

מלח

פלפל שחור גרוס

 1כפית עלי תימין

 ( כפות יין פורט (או יין אדום עם כפית סוכר)2

100 גרם 1 כוס אגוזים ( או חמאה רכה ) אגוזים ועוד כמה לקישוט100

אופן ההכנה

מחממים מחבת עם שמן ומטגנים בצלים כ-5 דקות להזהבה. מוסיפים כבדי עוף ומטגנים 3-2 דקות מכל צד עד שהם מוכנים.

מתבלים במלח, פלפל ותימין, מוסיפים פורט ומורידים מהכיריים.

מעבירים למעבד מזון (אפשר גם כשהכבדים עדיין חמים) וטוחנים יחד עם אגוזים למרקם חלק או גס לפי הטעם. מעבירים לכלי הגשה (אם לא רוצים להגיש ישר מהכלי, מרפדים קודם בניילון נצמד שיקל על החילוץ).

מצננים 4 שעות לפחות במקרר ומקשטים באגוזים שלמים לפני ההגשה. שומרים בקירור, מכוסה בניילון נצמד, עד 3 ימים      עם מה מגישים?.

  בחג הכי טעים להגיש עם מצות כקרקרים או לכרוך בתוך עלה חסה. אפשר גם למלא בפטה לחמניות של פסח. ובימי חול? נפלא על טוסט מלחם שאור, בכריך מקרואסון או לצד קרעי פיתה קלויים או נאצ'וס תוצרת בית מטורטיות קלויות או מטוגנות.

 

תרבות בעמק

הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע . 

 

אפריל 2022

יום ב' 25/04/2022  20:00

סדרת התיאטרון  הצגה מס' 5 בסדרה:    

סינית אני מדברת אליך תיאטרון בית ליסין קלאסיקה ישראלית

שנים אחרי שנטשה את משפחתה המסוכסכת, מירי חוזרת כדי למכור את הדירה שבה גדלה.

היא נזכרת באנשים שעיצבו את חייה: הוריה ניצולי השואה ודודתה הססגונית, שלימדה אותה על נשיות ורומנטיקה. ילדות טיפוסית בישראל התמימה של סוף שנות ה- 60.בדירה היא פוגשת את מתווך הנדל״ן, בן שכנים שהיה מאוהב בה בסתר. כשסודו מתגלה, הדרמה מגיעה לשיאה. העיבוד הבימתי המרתק לסיפורה של סביון ליברכט, הסופרת הנודעת וזוכת הפרסים, מאחד בתוכו דרמה אישית מרגשת עם אמירה חברתית אמיצה.                                                                                                                                                        מהביקורות: "הצגה יפה ומרגשת, תצוגת משחק מרהיבה של כל השחקנים" ( כלכליסט מרץ 2021).

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה אולם בית ציזלינג עח"מ 20:00   

רכישת כרטיסים להצגה בודדת באתר :  http://hagilboa.smarticket.co.il

תערוכות  ומוזיאונים:___

 מוזיאון המשכן לאמנות  עין-חרוד

תערוכות חדשות

אורית חופשי - יציבה רעועה

אמיר נוה - תקופת העבד

עמית קבסה – בור

נועה בן-נון מלמד - אטלנטיס

אוצר : יניב שפירא

לכניסה לאתר המוזיאון https://museumeinharod.org.il/

משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'

 

מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד

תערוכה : עדות מחאה

תערוכה : עוד סיפור אחד ודי

הכניסה   ע"פ הנחיות משרד הבריאות  באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 

 אירועים שנתיים,  חוגים ומנויים:   מפגשים קבועים חוג העמקים : ימי  ג' 19:30 ריקודי עם (במסגרת חוג העמקים) בהדרכת ניצן טריידל רוקדים מהצעד הראשון, מעגלים, זוגות, וגם נהנים. חד"א קיבוץ גבע ,כניסה חופשית  , לפרטים ניצן    – 054-6633713

 ימי  ג'   18:00   חוג תנ"ך ספר משלי (במסגרת חוג העמקים)

בהנחיית  עדי הולצמן ממעלה גלבוע  מוזמנים להגיע עם ספרי תנ"ך. והפעם נתמקד בספר ישעיהו בחלק הראשון של השנה השיעורים יועברו בזום בחלקו השני מפגשים במועדון לחבר עין חרוד מאוחד.

18:00, לפרטים חגית כוכבא 052-3792901

 ימי ד'    20:00 חוג יהדות- (במסגרת חוג העמקים) בזום

הרצאות מתחלפות  : נושאים מגוונים ומרתקים  מרצים אורחים  : מיטב המרצים באקדמיות ובאוניברסיטאות- בעלי שם מהמובילים בתחומם בארץ לפרטים אלי גורן  054-6633322 

ימי א' 19:30  חוג ספרות עברית (במסגרת חוג העמקים)  בזום

הרצאות מתחלפות  : נושאים מגוונים ומרתקים מרצים אורחים  : מיטב המרצים באקדמיות ובאוניברסיטאות- בעלי שם מהמובילים בתחומם בארץ לפרטים אילה בשור   04-6485701   ואלי גורן  054-6633322

 
 
חסר רכיב