קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2528

01/04/2022

דף  2528  כ"ח אדר ב' תשפ"ב  31    במרץ  2022

 
עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.ilחרצית מלכת האביב

קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן

קבוצת גבע 31.03.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

א-   האתגרים שלפנינו

אישור שינוי אורחות חיים  איננה סוף הדרך, מדובר בתחילת דרך חדשה, הגיע הזמן לקדם ולממש את המטרות שעליהן דיברנו לאורך השנה:

יישום השינוי -  קיבוץ מתחדש

-         הרצה וטיפול בתלושים ותקציבים עד מועד יישום השינוי המתוכנן לתאריך 1.07.22

-         אישור תקציב קהילה שיתופי חצי שנתי ומתחדש בהמשך, כדי לאפשר השלמת מהלכי התייעלות

-         שחרור קרנות החיים

הבראת המרקם החברתי

-         השלמת טיפול בהפרות.

-         חיזוק המרקם החברתי וחגיגות המאה.

שיוך דירות

-         השלמת תכנון הפרצלציה.

-         השלמת חלופת האגודה , כולל מודל למימון רכישת המגרשים.

-         השלמת תקנון לבניה פרטית.

-         גיבוש הסדר שיוך מפורט והסדר שיוך לתקופת הביניים.

-         חישוב מנגנון האיזונים.

צמיחה

-         השלמת מנגנונים והסדרי קליטה במטרה לקלוט חברים חדשים עד סוף השנה.

-         קליטת חברים חדשים לקראת הקמת השכונה החדשה.

ב-    דיווח מישיבת המזכירות  מתאריך 22.3.22 – לא מהווה פרוטוקול-  יאיר קארו הוזמן בשני נושאים.

 שינוי מדיניות דיווידנד בתאגיד החקלאות

עו"ד יונתן  גולדשטיין הציג מסגרת חוקית וניהולית בה פועלים מוסדות התאגידים הקיבוציים.

מהבחינה חוקית, על בסיס תקנות האגודות השיתופיות, קביעת חלוקת דיבידנד וגבוהו הוא בסמכות אסיפת התאגיד. במקרה זה, אסיפת תאגיד החקלאות (הנהלה כלכלית) בה יושבים נציגי הקיבוץ ונציגי תאגיד האחזקות.

על פי המודל, יכולה אספת הקיבוץ להנחות את נציגיה שלא לאשר את המדיניות שהציג דירקטוריון התאגיד. במקרה זה, לדירקטורים יש אחריות משפטית על ניהול התאגיד ועליהם להתמודד עם דילמה של דרישת הבעלים מול צרכי התאגיד, דילמה שיש לפתור מבלי לסכן את הקיבוץ, שככל שיעשה כרצונו בתאגיד, יביא לביטול ההגנות המשפטיות  ( הרמת מסך ) שבין תאגיד החקלאות והקיבוץ.

יאיר הזכיר כי באפריל 2016 אישרה האסיפה והקלפי מבנה ארגוני חדש המכפיף את ההנהלה הכלכלית למזכירות ולאסיפה , למעט היו"ר הכלכלי הכפוף ישירות לאסיפה.  כאשר המהלך בא להבטיח בקרה על  חלוקת הרווחים מתוך ראיה כוללת של צרכי המשק וצרכי הקהילה. כמו כן העלה יאיר שאלות הנוגעות למצב המשפטי של חלוקת הרווחים על ידי התאגידים ולצורך האפשרי בליווי מקצועי- כלכלי לגיבוש מדיניות ההשקעות בתאגידים והצורך לשקול שוב מינוי יו"ר כלכלי. סוכם- להקפיא את ההחלטה על שינוי המדיניות לחלוקת הדיבידנד ולקיים דיון בנושא לקראת הדו"ח החצי שנתי.

1.      עדכונים לקראת האסיפה על שינוי אורחות החיים – שחרור קרנות חיים

יאיר פנה בבקשה להביא לאישור האסיפה  את ההצעה של הוועדה לביטחון הסוציאלי לשחרור קרנות החיים שנבדקה לפרטיה בלי התוספות שהציעה המזכירות. על פי דבריו,  אימוץ הצעה זו יאפשר לסיים בהצלחה את ההצבעה השלישית על תהליך השינוי ( דבר שאכן קרה ) וכי הכספים המשתחררים יתנו משענת כספית חשובה, בעיקר לצעירים כבר בתחילת תהליך השינוי הן להוצאות שוטפות והן לבניה והרחבה. סוכם- ההצעה לסגירה ושחרור קרנות החיים על פי המתווה המקורי של הוועדה לביטחון סוציאלי תועבר לדיון באסיפה ואישור בקלפי.

2.      חדר נשק

מזכירות גבע פנתה לגוגי לקדם הסדרת השכרת חדר נשק לטובת משמר הגבול. גוגי הציג את חשיבות קיום חדר נשק והציע לפנות למועצה האזורית שתדאג למימון המקום. סוכם -מנהל הקהילה יפנה למועצה למימון. אישור מימון חדר הנשק ואחזקתו מהווים תנאי להמשך שימוש במבנה.

 

ג-     לקראת האספה הכללית שתתקיים ביום רביעי 6.04.22 בשעה 20:00

 

1-     אישור דוח"ות כספים של גבע לשנת 2020

ביום רביעי נציג את סיכום 2020 בשני חלקים:

בשעה 19:30 יציג רואה חשבון מאיר מירן מברית פיקוח את הדוחות הכספים של גבע באופן מפורט לחברי המזכירות ולחברי ההנהלה הכלכלית.  חברים המעוניינים להשתתף בדיון המפורט, מוזמנים להגיע לישיבת המזכירות לפני 19:30.

בשעה 20:00 , תוצג תמצית הדו"ח  במסגרת אסיפת הקיבוץ. אישור הדו"ח יובא לאישור ההצבעה באסיפה.

 

ד-     מפגש עם חברי גבע  המעוניינים להיכנס לפרויקט הבניה  שיתקיים ביום רביעי 6.04.22 בשעה 20:45,

בהמשך לאסיפה,  נקיים מפגש ובו נעדכן על  הקמת השכונה החדשה, המשך התהליכים ונענה על שאלות שיוגשו למזכירות עד יום שני 4.4.2022. השכונה החדשה - צמודה לכניסה הדרומית לגבע.

 

בברכה

שבת שלום

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

                       052-3784126   
אסיפה

אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום רביעי 06.04.2022

בשעה 20:00 במועדון לחבר

סדר יום :

1.                אישור מאזנים קיבוץ גבע 2020.

2.                הודעות ושאילתות.

 

  האספה מצולמת.

  אנא בואו עם מסכות.

 

                           בברכה,

                              חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה

מש"א - רינת

‏31.3.2022

ממשאבי אנוש

השינוי עבר ואנו יוצאים לדרך חדשה ושונה,

דרך שבה אנו לומדים לנהל ולהתנהל במסגרת חוקי משחק ועקרונות חדשים, כאשר המשמעות המרכזית  נוגעת לצמצום התלות ההדדית שבין החבר לקיבוץ ומעבר לניהול עצמי הכולל אחריות אישית לבחירות ובראשן אחריות אישית להתפרנסות.  

יש לכולנו הרבה מאוד עבודה, למידה, שינוי הרגלים והסתגלות למערכת אחרת.

לצורך הטמעת השינוי, אנו מגבשים צוות רב מקצועי שייפגש באופן סדיר ויעסוק במכלול ההיבטים והנושאים הכרוכים בהטמעת השינוי. נבדוק פערים: מה חסר, היכן לדייק ומה להשלים. השתתפות הציבור תתרום רבות ליישום איכותי, מיטבי, נוח וקל.  אנא העלו שאלות, הערות, הארות, באופן ישיר או במייל לכל אחד מבעלי התפקיד.

ריכוז המידע במש"א  masha@kvgeva.co.il

הכוונה ליישם את השינוי ב-1/7/2022 (תחילת הרבעון השלישי).

עדכונים,  דרושים , תפקידים:

תלושי צל לחודש פברואר 22

·        יחולקו במהלך אפריל, לאחר תיקון תלושי ינואר. התלושים יבטאו את דיווח העבודה בפועל שעליו חתום מנהל הענף (ועד 5 תיקונים ידניים של המנהל).

·        בדף התקציב לבית האב - יופיעו ההכנסות וההוצאות הקבועות. שימו לב, ישנן הוצאות שהן לבחירה (כמו מרפאת שיניים) וישנן הוצאות כגון ארנונה שמתבססות על מידע מהמועצה נכון למועד זה.

·        חברים שמקבלים גמול עבודה- יראו אותו בדף התקציב.

·        יש צורך בהקפדה על דיווחי נוכחות בעבודה והבאת אישורים על היעדרויות. כמו כן יש להעביר תלושי שכר ופנסיה מהמעסיק עד ה- 12 בכל חודש.

·        בחירה במסלול רגיל או בטוח לחברים בגיל פנסיה- בשלב מאוחר יותר במאי ויוני.

קצבאות ביטוח לאומי

כיום חלק מקצבאות הביטוח הלאומי מתקבלות כסכום אחד. על מנת לציין בתלוש גובה של כל קיצבה, יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, להוציא את האישורים הרלוונטיים, להביא למוניקה ולפנות אליה בקבלת עזרה.

דרושים

מנוסח בלשון זכר ותקף ל שני המינים כאחד.

למידע מקיף יותר ניתן לפנות למנהלי הפעילויות

למכבסת גבע - דרוש עובד בהובלת כביסה.

·        כישורים חברתיים טובים.

·        יכולת טכנית להתנהל עם עגלה נגררת (ריתום, התרה ונהיגה)

·        כוח פיזי - לדחוף סלי כביסה עמוסים (150קג)

·        5 ימים בשבוע

·        חצי משרה

·        כניסה מיידית

נשמח למעוניינים ומתעניינים.

מוזמנים לפנות להדר בן יוסף 054-6633733

לכלבו – דרוש עובד כללי

·        יכולת תקשורת טובה

·        עבודה בצוות

·        כוח פיזי

·        מיומנויות מחשב

ניתן לפנות לאורטל יעקובסון: 054-6633220

לדיר- דרוש עובד כללי

גישה לעבודה עם בעלי חיים

עיקר התפקיד- חליבות

משרה מלאה  6 ימים בשבוע

כניסה מיידית

מוזמנים לפנות ליעל לנדאו 054-6633866

איוש תפקידים וועדות- יו"ר ועדת חינוך, יו"ר ועדת צעירים, יו"ר בינוי, יו"ר הועדה לביטחון סוציאלי, נציג ציבור למזכירות. מתנדבים יבורכו !

"דרושים לבקרה" -  פורסם באתר גבע.

בכל שאלה, הבהרה וכו', מוזמנים לפנות אלי.

שבת שלום ומנוחה

רינת


קריאה לשילוב ידיים - צקי

קריאה לשילוב ידיים

ב 24/3/2022 הוחלט במשאל חברי גבע לשנות את שיטת החיים בקבוצה ודרכה, ולעבור למודל של קיבוץ מתחדש.

איננו הראשונים אבל ובהחלט בין הקיבוצים האחרונים , קיבוצים עברו תהליך זה ושרדו ובטוח שגם אנו נדע להתנהל במערכת שונה משידענו.

קורא כאן לכולם , תומכים ומתנגדים, אוהבים ושונאים , חדי המקלדת ושתקנים , הבה ונראה את תהליך זה כתהליך שהתקבל ברוב כמו תהליכים אחרים שחלו , נסתגל , נלמד שפה חדשה וננוע קדימה תוך הסתמכות על כלים חדשים שנתנו .

מבקש שנסלח ונשלים ברמות האישיות והחברתיות ונסגור כעסים ומחלוקות ישנות.

ומי ייתן וגבע תצמח , בתים חדשים יבנו, משפחות חדשות יקלטו , ורוח חדשה , תרבות וחברויות יצמחו בה.

נרים כוס איש ואישה לחיי המאה השנים הבאות.

צקיתודה לך קיבוץ שיתופי - רחלי וייס

תודה לך קיבוץ שיתופי ,

 שתחת הגג שלך כאישה יכולתי להתפתח ולמצות את כישורי. לא נאלצתי לבשל ולכבס ואת זמני יכולתי להקדיש לדברים מאתגרים ומעניינים יותר. כאמא ידעתי שילדי קיבלו את המיטב.

נכון שהכנסתי משכורת נאה לקופה המשותפת שלך, אך הרגשתי שאתה מעניק לי תמורה מלאה. בית לראשי, חינוך מיטבי לילדי ויכולת להתפתח באופן מקצועי ואישי.

מה שלא יגידו עלייך, שאתה מיושן וכבר לא מתאים לימינו, אני עדיין מאמינה שאתה צורת החיים הערכית והצודקת יותר

נפרדת ממך לשלום בהרבה רגשות הוקרה.

תודה

תודה לך אלי גורן ששימשת מגדלור והזכרת לנו שיש דברים חשובים יותר מהפרוטה וזה הפרט..

תודה

תודה לכל הקוראים והמתעמקים בחומרים שהוגשו לנו. ליאיר קארו , למיכה, גונן על שהייתם שומרי החומות ובזכותכם השינוי הוא מדוייק יותר.

ועכשיו קבוץ מתחדש, מקווה שכל התקוות שתלו בך יתממשו על הצד הטוב ביותר.

בהצלחה לנו

רחלי  וייס

הודעות לדף

יוגה להורים וילדים (4-9) ביום חמישי 16:30-17:15      מתאים - אז באים. לא מתאים - אולי בשבוע הבא יתאים הרשמה: 0546633156 

************************

מיגוון שיעורים! איכות בלתי מתפשרת! כושר, איזון, התפתחות ובריאות!

בדיוק מה שצריך!   שגיתא׳ - סטודיו ליוגה


הודעה מהספרייה

עם בוא האביב וחג הפסח אנחנו עושות "ביעור חמץ" בספרייה ומתכוונות לפנות ספרי-קריאה בשפות שונות, שאין להם כבר דורש.

הספרים כתובים בצרפתית, פינית, דנית, שבדית וגרמנית. כל המעוניין מוזמן לבוא לספרייה במהלך השבועיים הקרובים, לבחור ולקחת ספרים כרצונו.

                              להתראות – דפנה ודליה


פינתרבות

נשף הפורים למבוגרים, שכבר מזמן הפך למסיבת תחפושות לצעירים, עבר בהצלחה רבה. בשל מצבו הרעוע של האולם, התקיימה המסיבה בפעם הראשונה בחדר האוכל, והכול עבר כשורה. תודות חמות לצוות המארגן – ברק נחשון, עילם ברזק, יערה ענבר ותגל שבילי, שלמרות שרובם משרתים כרגע בצבא וזמנם הפנוי מועט, הצליחו להפיק ערב לתפארת. תודות לכל המסייעים ולכל מי שנתן כתף, ובמיוחד ליואבי שעזר בניקיונות ובכל מה שהתבקש. לטעמי, כדאי שצעירי המקום שכבר חברים כאן וגרים כאן, יגלו יותר מעורבות בניהול האירוע ולא ישאירו הכול בידי חיילים וזמניים. עם כל זאת, כל הכבוד לצוות הצעיר על היוזמה ועל הביצוע!

כעת אפריל כבר בפתח ואני מפרסמת את התאריכים של המועדים הבאים, כל מי שמעוניין לרכז אותם או להשתתף בהם, וכמו כן כל מי שמעוניין לקשט את חדר האוכל לאחד מהאירועים הללו מוזמן ומוזמנת לפנות אליי לתיאום ולהתייעצות:

·        ליל הסדר יחול ביום שישי ה- 15.4.2022 וייערך במתכונת משפחתית, כיוון שחדר האוכל אינו פעיל יותר בערבי החג. מי שמעוניין לשאול הגדות לפסח, מוזמן לפנות אליי.מי שמעוניין לערער על סגירת חדר האוכל בערבי חג מוזמן לפנות ישירות לחיימקה.

·        קציר העומר יחול למחרת ליל הסדר – בשבת ה- 16.4.2022.

·        ערב יום השואה יחול בערב יום רביעי ה- 27.4.2022

·        ערב יום הזיכרון יחול בערב יום שלישי ה- 3.5.2022

·        ביום רביעי ה- 4.5.2022 יום הזיכרון – בבוקר טקס בבית הקברות.

טקס נעילת יום הזיכרון בערבו של אותו יום, ומיד בעקבותיו ערב יום העצמאות.

 

אני אסייע ככל יכולתי, אבל זמני וכוחותיי מוגבלים מאוד.

שבת שלום                                                            לילך רז

פורים 22 - דני גפן

                            פורים 22 – פורים בחלל

ביום שישי האחרון (כרגיל בשבוע איחור), השתתפתי במסיבת פורים בגבע קיבוצי .

לא היה לי, רעיון לתחפושת ! אז שמתי כובע כחול, שלייקס ומסכה .

כל מי ששאל אותי: "למה התחפשתי ?" עניתי בפשטות: "לתחנת החלל מיר !".

ולמי שהקשה ואמר לי, שזה בכלל לא דומה ! עניתי מיד: "ראית פעם תחנת חלל ?"

מצורפות שתי תמונות: אחת שלי והשניה, שלי ושל אסטרונאוט המשנה ריק פרננדז .

                                                               

                                                              דני גפן  

מן העיתונות (זמן קיבוץ) - גבע ההצבעה השלישית
אנחנו דור שלא יחזור

אנחנו דור שלא יחזור:

דור שהלך וחזר לבית ספר ברגל...

דור שהסתפק בכריך עם שוקולד "שחר"...

דור שאם המורה היה שולח אותו להביא גיר מהמזכירות, התנפח וכאילו הוא שליח של האו"ם.

דור שלמד לבד והשקיע, כי למי היה תקציב למורה פרטי....

דור שעמד על יד הלוח וכתב בגאווה... אל מול כל הכיתה.

דור שלא נכנס לבית הספר עם ניידים...

דור שניהל וכתב ביומנים...

דור שעשה את שיעורי הבית לבד, ההורים לא הקריאו לנו...

דור שהתבייש לשבת באוטובוס ליד מבוגר שעמד....

דור שנישק את הלחם אחרי שהרים אותו מהרצפה...

דור שצחק המון עם האחים שלו בשקט לפני שינה, שההורים לא ישמעו אותנו ערים...

דור שכיבד את ההורים, המורים, השוטרים, והשכנים..

דור שיצא לטיול שנתי באוטובוס "טייגר" וישן בשטח עם שק שינה..

דור ששיחק מחבואים, תופסת, גוגואים, פוגים, גולות, קלאס, חמש אבנים...

דור שבדרך חזרה מביה"ס שתה מים מהממטרות והוריד לחבר מהבית מים בשקית.

דור שאהב את מה שבנמצא, וגם הסתפק בזה...

אנחנו דור שלצערי לא יחזור...

                                                         הסבתות והסבאים שלכם בני ה-80

לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים - ב. מיכאל

נוביק הוא לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים/ ב. מכאל

אני אלרגי לצביעות. גם התחסדות עושה לי פריחה. ומטעמי נימוס לא אפרט כאן כיצד מגיבים בני־מעי לצדקנות, שמנוניות, רמייה וחלקלקות. כל המידות הטובות הללו הן, כידוע, מכשירים יעילים ואהודים בפיהם של פוליטיקאים, דמגוגים, סוכני מכירות, נוכלים, גורואים, רבנים ושאר משווקי דתות ואמונות.

 "  לפני שנים, כאשר ההחזרה בתשובה" וההדתה היו בפריחתם, היו משווקי הסחורה המסיונרית הזאת מגדולי המשתמשים בצביעות, ברמייה ובחלקלקות. "ליגת הגליצרין" כיניתי אותם אז, על שם אותו חומר שמנוני המסייע להחדיר חומרים לגופם של פציינטים וקליינטים, מבלי שיעברו תחילה דרך המוח

ולמה נזכרתי בכל אלה? בגללמאמרו של עקיבא נוביק הארץ", 27.3).

 נוביק ... אימץ את הטכניקה הגליצרינית כדי לשווק לציבור את הבלוף העבש של "הבה נחיה ביחד מתוך התחשבות הדדית" בלי בג"צים ובלי חקיקה. "רוב האנשים אינם רוצים לכפות את מנהגיהם", הוא כותב, "רוב האנשים מוכנים להתחשב". נכון. בהחלט נכון. הרוב לא רוצה לכפות, והרוב באמת מוכן להתחשב. דא עקא, לא הרוב הוא הבעיה אלא המיעוט. אותו מיעוט שדווקא מאוד רוצה לכפות את מנהגיו. אותו מיעוט שאפילו לא יודע מה זה "להתחשב". אותו מיעוט שיודע רק לדרוש ולכפות. והבנה וסובלנות הוא דורש רק מזולתו. לעולם לא מעצמו..

לשווא ניסיתי לדלות מזיכרוני (או מדמיוני) דוגמא אחת להתחשבות דתית/חרדית באיזשהו עיקרון או צורך חילוני/נאור. לא מצאתי. נראה שגם נוביק לא מצא. לכן סיפר, כנראה בלית ברירה, איזו התחשבות נדירה הוא עצמו הפגין ביום שישי

, כאשר כיבד בגדלות נפש את זכותם של רצי מרתון ירושלים האחרון לרוץ ברחובות העיר.    " " 

.אם נוביק רוצה שנכבד אותו, שניקח ברצינות מה את כל השמאלץ שהוא גדש אל תוך מאמרו, כדאי לו לצקת גם קצת בשר אל תוך התבשיל. משהו שיטהר וימתן את ריחה הכבד של הצביעות העולה מהטפתו. משהו מעבר לסתם דמגוגיה מסיונרית. הוא יכול, למשל, לקרוא לביטול כמה חוקים מעוררי מדנים אשר מעיבים קשות על סיכויי "ההתחשבות ההדדית" לה הוא כה מייחל. להלן רשימה ממש קמצוצית:

שיקרא לביטול חוק החמץ    למען תינתן גם לדתיים הזדמנות לגלות התחשבות, אם ייתקלו בלחמניה בימי החג         שיקרא להפעלת      תחבורה ציבורית בשבת   למען יוכלו חילונים גדושי התחשבות לא לנסוע בה לים, ועניים חסרי מכונית כן לנסוע בה

נישואים אזרחיים      לכל הדתות ולכל המגדרים. יגלו נא החרדים התחשבות והבנה כאשר זוג יהודי־מוסלמי חד מיני יירשם כזוג נשוי במרשם התושבים, וישכור דירה בשכונת הר נוף .

הוא קורא בעיתון כי יוקמו ארבעה יישובים ליהודים (אחד .מהם קיבוץ..), ואחד לבדואים. גם כפיית גזענות מטעמי דת היא   כפיה דתית                                   

 שיקרא לביטול מיידי של חוק ועדות הקבלה, מתוך התחשבות ברגשותיו של הציבור הדמוקרטי, שקיבתו מתהפכת      ואלה רק דרישות מינימום.
פניני עיתונות - ערי גיל


 סמיון פטליורה10 במאי 1879 – 25 במאי 1926) היה מדינאי אוקראיני ונשיאה האחרון של הרפובליקה העממית של אוקראינה, הישות המדינית האוקראינית שהוקמה במהלך מלחמת האזרחים ברוסיה וקרסה תוך זמן קצר. חילות הרפובליקה, בעיקר בלתי-סדירים, היו בין מבצעי הפוגרומים באוקראינה בהם נהרגו רבבות יהודים, ופטליורה הואשם כי אף שהוציא גינויים וניסה לעצור את הרציחות, בפועל הוא עצם עין ולא נקט צעדים ממשיים בזמן. על רקע זה נרצח פטליורה על ידי שלום שוורצבארד ב-1926, בהיותו בגלות בפריז. הוא נזכר באוקראינה כגיבור לאומי.

בלילה שבין 12 באוקטובר ל-13 באוקטובר 1953 אירע הפיגוע ביהוד, שבמהלכו הסתננה לישראל חוליית פדאיון מהגדה המערבית, אז בשליטת ירדן, והשליכה רימון יד לתוך בית משפחת קניאס ביישוב יהוד. בפיצוץ נהרגו אם המשפחה ושני ילדיה הקטנים; ילד נוסף נפצע קל כבר בבוקר 13 באוקטובר החליטו ראש הממשלה דוד בן-גוריון, הרמטכ"ל מרדכי מקלף, ראש אג"ם משה דיין ושר הביטחון בפועל פנחס לבון, לבצע פעולת תגמול קשה בתגובה לפיגוע. הכפר קיביה נבחר כיעד לפעולה. הפעולה לא הובאה לאישור הממשלה, ושר החוץ וראש הממשלה בפועלמשה שרת, לא הוכנס בסוד המבצע.בפעולה השתתפו כ-130 חיילי צה"ל, שנשאו עמם כ-700 ק"ג חומר נפץ. כשליש מהחיילים השתייכו ליחידה 101 והיתר לגדוד 890 של הצנחנים. על הכוח המשולב פיקד אריאל שרון. פקודת המבצע שהורתה על חדירה לכפרים שוקבא ונעלין לא בוצעה, ובמקום זאת בוצעו בכפרים אלה פעולות הסחה קטנות בלבד. לאחר מכן הגיעו החיילים לכפר קיביה, שם בוצעה הפקודה ככתבה וכלשונה. החיילים עברו מבית לבית בתרגולת לוחמה בשטח בנוי, השליכו רימונים וירו דרך החלונות והדלתות. לאחר מכן פוצצו כ-45 בתים. כ-60 אזרחים, רובם נשים וילדים,[3] נהרגו. הטענה הישראלית הייתה כי החיילים לא ידעו שבבתים מסתתרים תושבים, וחשבו שהבתים אותם הם מפוצצים הם ריקים
.

דברים טובים

לחמניות לפסח       

מכיון שעוד שום דבר לא ברור לנו בפסח השנה: מה עם הסדר הקיבוצי המסורתי? מה עם סדר משפחתי ואולי בכלל נברח לאיזו מסעדה ונפתור  את הדילמה ?  

                      מה שברור הוא שמסעדה או סדר בקיבוץ, לאלה בינינו שלא אוכלים חמץ בפסח יש  בעיה. אז לפחות ננסה להסתדר בעצמנו ונדע להכין כל מיני מאכלים כשרים לפסח נראה לנו שהלחמניות עם הקצ'קבל או אולי איזו גבינה אחרת יתאימו לנו המתלבטים (ויפה לנסות שעה אחת קודם. כי עד פסח יש עוד כמה רעיונות להגשים והזמן קצר.)

 

עם קצח וקשקבל

המתכון הכי קל שלנו ללחמניות לפסח! לחמניות קשקבל וקצח שישדרגו לכם את החג

 

המרכיבים: ל20-25 יחידות

 

 

+1/2 כוסות (210 גרם) קמח מצה1

1כוס (240 מ"ל) מים

120 גרם חמאה

1כפית מלח

2 2 כפיות סוכר

3-4ביצים

 של תנובה (או גבינה אחרת חריפה)  "COLLECTION"  גרם גבינת קצ'קבל מסידרת 100

1/2כוס קצח

הוראות הכנה:

01.

בסיר בינוני ממחממים יחד מים, חמאה, מלח וסוכר עד לרתיחה מלאה ומוסיפים את קמח המצה. מערבבים היטב עם כף עץ ומורידים מהאש.

02.

מעבירים למיקסר עם וו גיטרה ומערבבים כדקה על מנת לצנן מעט. מוסיפים 3/4 מכמות קשקבל ולאחר מכן ביצים אחת אחרי השנייה עד שהבצק רך אך יציב מספיק ליצירת לחמניות.

03.

להרכבה: מחממים תנור ל200 מעלות. מרפדים 2 תבניות אפייה בנייר אפייה. בידיים רטובות יוצרים כדורים בגודל כדור פינג פונג, מניחים במרווחים של 5 ס"מ בין כל לחמנייה. ומפזרים מעל קצח וקשקבל שנותר.

04.

אופים 20 דקות או עד שמזהיב ויציב למגע. מצננים מעט וממגישים באותו היום

משקעים

קבוצת גבע
גבע, 1 אפריל 2022
משקעים - חורף 2021/22 . 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

מאי

אפריל

מרס

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

יום בחודש

 

 

 

 

 

13.3

 

 

 

1

 

 

 

 

2.8

 

 

 

 

2

 

 

9.1

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

21.0

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5.8

0.8

3.0

 

 

 

5

 

 

 

1.3

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

0.9

 

 

3.6

 

 

 

8

 

 

 

7.8

 

 

 

 

 

9

 

 

19.4

1.1

 

 

 

 

 

10

 

 

3.0

 

 

 

 

 

 

11

 

 

0.4

 

 

 

 

0.2

 

12

 

 

1.8

 

11.5

 

 

 

 

13

 

 

0.2

 

10.6

0.7

 

 

 

14

 

 

2.7

 

18.7

 

 

 

 

15

 

 

 

 

1.5

0.2

 

 

 

16

 

 

5.0

 

 

20.8

 

 

 

17

 

 

0.5

 

 

3.7

 

 

 

18

 

 

 

0.2

10.8

 

4.7

 

 

19

 

 

 

 

 

47.6

14.4

 

 

20

 

 

 

 

 

22.3

 

 

 

21

 

 

 

 

 

10.1

 

 

 

22

 

 

13.8

 

17.0

1.5

 

 

 

23

 

 

14.6

2.5

0.8

 

 

 

0.5

24

 

 

4.4

11.3

 

 

 

 

 

25

 

 

 

1.0

24.9

 

 

 

 

26

 

 

 

 

13.3

 

 

 

 

27

 

 

 

 

10.2

 

 

 

 

28

 

 

 

---

0.1

 

 

 

 

29

 

 

 

---

 

 

 

 

 

30

 

---

 

---

3.0

8.3

---

5.2

---

31

0.0

0.0

75.8

52.0

126.0

135.1

19.1

5.4

0.5

ס"הכ חודשי

413.9

413.9

413.9

338.1

286.1

160.1

25.0

5.9

0.5

ס"הכ שנתי

4.7

19.7

49.5

87.8

114.6

99.3

51.5

14.9

0.4

ממוצע חודשי

442.7

437.7

418.0

368.5

280.7

166.1

66.8

15.3

0.4

ממוצע שנתיהממוצע החודשי והשנתי הינם לפי 97 שנות מדידה 2021/22 - 1925/26תרבות בעמק


הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע
.  

 

אפריל 2022

יום א'   03/04/2022-  20:30

ערב זמר (במסגרת חוג העמקים)  

בהנחיית  שרה'לה שרון

נשיר יחד בשמחה ורון.במקום שתיה חמה וכיבוד קל

חדר האוכל קיבוץ גבע 20:30 עלות השתתפות : 20 ₪ לפרטים אלי גורן   – 054-6633322

יום ב' 25/04/2022  20:00

סדרת התיאטרון  הצגה מס' 5 בסדרה:    

סינית אני מדברת אליך תיאטרון בית ליסין קלאסיקה ישראלית

שנים אחרי שנטשה את משפחתה המסוכסכת, מירי חוזרת כדי למכור את הדירה שבה גדלה.

היא נזכרת באנשים שעיצבו את חייה: הוריה ניצולי השואה ודודתה הססגונית, שלימדה אותה על נשיות ורומנטיקה. ילדות טיפוסית בישראל התמימה של סוף שנות ה- 60.בדירה היא פוגשת את מתווך הנדל״ן, בן שכנים שהיה מאוהב בה בסתר. כשסודו מתגלה, הדרמה מגיעה לשיאה. העיבוד הבימתי המרתק לסיפורה של סביון ליברכט, הסופרת הנודעת וזוכת הפרסים, מאחד בתוכו דרמה אישית מרגשת עם אמירה חברתית אמיצה.                                                                                                                                                        מהביקורות: "הצגה יפה ומרגשת, תצוגת משחק מרהיבה של כל השחקנים" ( כלכליסט מרץ 2021).

משך ההצגה: כשעה וחצי ללא הפסקה אולם בית ציזלינג עח"מ 20:00   

רכישת כרטיסים להצגה בודדת באתר :  http://hagilboa.smarticket.co.il

תערוכות  ומוזיאונים:___

 מוזיאון המשכן לאמנות  עין-חרוד

תערוכות חדשות

אורית חופשי - יציבה רעועה

אמיר נוה - תקופת העבד

עמית קבסה – בור

נועה בן-נון מלמד - אטלנטיס

אוצר : יניב שפירא

לכניסה לאתר המוזיאון https://museumeinharod.org.il/

משכן לאמנות עין-חרוד לבירורים נוספים 04-6486038 שלוחה 4 בימים א'-ה'

 

מוזיאון בית שטורמן עין-חרוד

תערוכה : עדות מחאה

תערוכה : עוד סיפור אחד ודי

הכניסה   ע"פ הנחיות משרד הבריאות  באתר המוזיאון. www.beit-shturman.co.il

בית שטורמן עח"מ  לפרטים נוספים : 04-6486328  

 

 אירועים שנתיים,  חוגים ומנויים:   מפגשים קבועים חוג העמקים : ימי  ג' 19:30 ריקודי עם (במסגרת חוג העמקים) בהדרכת ניצן טריידל רוקדים מהצעד הראשון, מעגלים, זוגות, וגם נהנים. חד"א קיבוץ גבע ,כניסה חופשית  , לפרטים ניצן    – 054-6633713

 ימי  ג'   18:00   חוג תנ"ך ספר משלי (במסגרת חוג העמקים)

בהנחיית  עדי הולצמן ממעלה גלבוע  מוזמנים להגיע עם ספרי תנ"ך. והפעם נתמקד בספר ישעיהו בחלק הראשון של השנה השיעורים יועברו בזום בחלקו השני מפגשים במועדון לחבר עין חרוד מאוחד.

18:00, לפרטים חגית כוכבא 052-3792901

 ימי ד'    20:00 חוג יהדות- (במסגרת חוג העמקים) בזום

הרצאות מתחלפות  : נושאים מגוונים ומרתקים  מרצים אורחים  : מיטב המרצים באקדמיות ובאוניברסיטאות- בעלי שם מהמובילים בתחומם בארץ לפרטים אלי גורן  054-6633322 

ימי א' 19:30  חוג ספרות עברית (במסגרת חוג העמקים)  בזום

הרצאות מתחלפות  : נושאים מגוונים ומרתקים מרצים אורחים  : מיטב המרצים באקדמיות ובאוניברסיטאות- בעלי שם מהמובילים בתחומם בארץ לפרטים אילה בשור   04-6485701   ואלי גורן  054-6633322 
חסר רכיב