קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2520

04/02/2022

דף מספר  2520    ג' אדר א'  תשפ"ב 4 בפברואר 2022

 
אז מה קורה עכשיו??? O.K.

תוצאות המשאל: לא עבר השינוי


עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


קישור לפליפבוק:

PDF


משולחן המזכיר - אשר צימרמן

קבוצת גבע 03.02.22

לחברי וחברות גבע שלום רב!

 

1-    התקדמות תהליך השינוי

 

בהצבעה על השינוי שהסתיימה ביום שלישי 1.2.22 תמכו 66% מהחברים שהצביעו על קבלת עקרונות חוברת השינוי ושינוי תקנון גבע.

 

בכוונתנו להמשיך בפעילות ובמאמץ לקדם בזמן הקרוב מפגשים עם האוכלוסיות השונות כדי לשמוע את סימני השאלה ולחדד את משמעויות החוברת.

 

א-    מפגש עם החברים המבוגרים בעניין המסלול הבטוח, יתקיים ביום שלישי ה- 15.02.22 במסגרת מועדון ארוחת בוקר.

ב-     מפגש עם החברים הצעירים יתקיים במועדון האורווה ביום שלישי 15.2.22 בעניין  דיור, שיוך, שיפוצים ובניה.

ג-      מפגש עם חברי גיל הביניים יקבע בהמשך.

 

על מנת להימנע ולצמצם נזקים (כגון עיכוב השכונה ועוד), בכוונתנו להשלים את המפגשים ולקיים הצבעה נוספת עד סוף חודש פברואר 2022.

 

אנו מודעים לכך שהקושי באי הגעה לרוב הנדרש לשינוי גורם אי נחת לחברים רבים, דבר המאיים לפגוע במרקם החברתי ובתכניות הצמיחה של הקיבוץ.

 

אנו מבקשים מהחברים להיעזר בסבלנות. אנו מאמינים שחידוד והסבר הנושאים הרלוונטיים תוך קידום הטיפול בכמה נושאים רלוונטיים לקבוצות שונות, יאפשרו לנו להגיע לתמיכה רחבה בחוברת השינוי מבלי לפגוע בהסכמות שגובשו עד כה.

 

2-    לקראת האספה משפט הטורבינות:

אישור הגשת תביעה צד ג' נגד משרד עו"ד שלמה כהן.

א-    התקדמות הטיפול המשפטי בתביעת היזמים בעניין הטורבינות

 

לאחר הגשת כתב הגנה ובקשה למחיקת סעד האכיפה מהתביעה (הן כתב ההגנה והן הבקשה עומדים לעיון החברים בתאום מראש)  עו"ד אביתר קנולר הציג  בכלליות,  בפני המזכירות את קוו ההגנה של גבע כפי שבה לידי ביטוי בכתב ההגנה. לאחר מכן הסביר עו"ד קנולר את החשיבות בהודעה לצד ג', שבלעדיה "ההגנה" של גבע אינה שלמה והיא חיונית ביותר.

א-     במסגרת הבקשה למחיקת סעד האכיפה נטען שלמעשה הדרישה של התובעים הינה שבית המשפט יכפה על  אסיפת גבע לאשר את החרגת הקרקע לטובת העסקה או לחילופין שבית המשפט יקבע שהעסקה אושרה או מאושרת במקום האסיפה. אנו טוענים שבית המשפט בנסיבות אלו לא  יחליף את האסיפה הכללית ובוודאי שאינו יכול לחייב את החברים איך להצביע .

ב-     במסגרת הגנתה טוענת גבע שההסכם לא השתכלל  ולא מחייב, כי לא מולאו כל התנאים המתלים ובעיקרם אין אישור מרמ"י ( רשות מקרקעי ישראל ) לעסקה. כמו כן נטען בכתב ההגנה שהיזם ידע או היה עליו לדעת על הצורך באישור אסיפה כללית לעסקה מסוג זה (בין השאר לאור ניסיונו ובוודאי בעודו מלווה ביעוץ וייצוג משפטי). כמו כן היה עליו לדעת (בין השאר בשל היותו מיוצג) כי רמ"י ידרוש אישור האסיפה הכללית להחרגת הקרקע.  כמובן שכתב ההגנה מפרט עוד טענות רבות והנכם מוזמנים לעיין בו.

ג-      לעניין ההודעה לצד ג' – כפי שציינתי עו"ד קנולר הבהיר באופן חד משמעי, כפי שציין כבר בחוות דעתו שאין, במקרה הנוכחי, אלא להוציא הודעת צד ג' לעורכי הדין שליוו את גבע בעסקה ויעצו לה לעניין אופן אישורה של העסקה.  בין שאר הטענות המועלות כנגד עורכי הדין, שמלכתחילה, לאור טיב העסקה, היה עליה להיות מאושרת באסיפת הקיבוץ מכיוון וזו אינה עסקה במהלך העסקים הרגיל. בנוסף היו הם צריכים  לדעת שרמ"י דורשת אישור האסיפה הכללית להחרגת הקרקע לצורך העסקה טרם אישורה להחרגת הקרקע ומתן חוזה חדש לגביה.

 

ב-     אישור הגשת תביעה צד ג' נגד משרד עו"ד שלמה כהן.

כדי להצליח בקוו הגנה כפי שהוצג על ידי עו"ד קנולר הן בחוות דעתו והן בשיחה עם הועד אנו נדרשים להוסיף את משרד עורכי דין שלמה כהן שליווה את גבע בעסקה ולתובעו כצד ג'. זאת אומרת צד שנתבע במסגרת אותו משפט על כל עניין שאנו נתבעים ע"י היזמים.

לצורך הגשת תביעה זאת אנו נדרשים להפקדת אגרת בית משפט בגובה של כ-400 אש"ח היום ו400 אש"ח בהמשך.

ככל שנצליח בתביעה, וגם במקרה שההליך יסתיים בגישור, כספים אלה יוחזרו ברובם. ההחלטה לנהל תביעת צד ג' תובא להכרעה באסיפה הקרובה.

בהתאם לבקשתו של עורך דין קנולר מודגש כי תביעת צד ג' הינה אחד משני היסודות שרק בהצטרפותם יחד עומדת מסקנתו שבחוות הדעת.

למרות לוח הזמנים הצפוף עקב רגישות העניין הוחלט במזכירות להביא את העניין להכרעת האסיפה, כתב ההגנה המורט יופץ במייל, ההחלטה תתקבל באסיפה.

 

 

בברכה

שבת שלום

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 
לקראת האסיפה


אסיפת חברי קב' גבע

תיערך ביום שלישי 08.02.2022

בשעה 20:00 בחדר האוכל

 

סדר יום :

1.בחירת יו"ר לאספה.

2.דוח ביקורת  בנושא דיר.

3.דוח ביקורת בנושא מש"א.

4.טורבינות: אישור הגשת תביעה צד ג' נגד משרד שלמה כהן.

   עו"ד אביתר קנולר יציג את מהלך המשפט ובקשתו להגשת התביעה.

5.שאילתות והודעות.

 

בבקשה להגיע עם מסכות.  

 

    האסיפה מצולמת-למעט הצגת הדברים של אביתר.

 

                           בברכה,

                              חיימקה (חיים גנירם) - מנהל קהילה


מפגש לחברים ומועמדים

מפגש- לחברים ומועמדים הגרים בגבע המפגש יעסוק :

בבניה בשכונה החדשה, באפשרות של הרחבה/ שיפוץ בתוך הקיבוץ וכן שאלות נוספות שיעלו בנוגע לתהליך השינוי.

המפגש יתקיים:

ביום שלישי ה15.02 בשעה 20:00, במועדון לחבר.

מבקשים מהמעוניינים , לשלוח שאלות והתייחסויות לקראת המפגש למייל office@kvgeva.co.il

 

בברכה אשר המזכיר.

משאבי אנוש - רינת

ממשאבי אנוש

2.2.2022

גיוסים ומתגייסים

יאיר עמית נרתם לשאת בתפקידים יו"ר קלפי ויו"ר אסיפות למשך שנת 2022. מינויו אושר במזכירות והוא יובא לאישור האסיפה והקלפי במהלך פברואר 2022. על המועד תבוא הודעה. תודה גדולה ליאיר על ההתגייסות וההיענות לקריאה לדגל.

עדיין פתוחות המשרות הבאות: יו"ר ועדת חינוך , יו"ר ועדת צעירים, יו"ר בינוי, יו"ר הועדה לביטחון סוציאלי, נציג ציבור למזכירות.      

לתפקידים אלה ישנה חשיבות גדולה בתפקוד טוב של הקהילה ולמען כל שכבות הגיל, וחשוב שהנושאים בתפקידים יהיו מתוך הקהילה.

לדירקטוריון בקרה דרוש  נציג ציבור אחד,  להשלמת מספר חברי הדירקטוריון מקרב חברי גבע. מפורסם בזאת מכרז  (לאחר 2 סבבים שמתוכם נבחר חבר אחד). תפקידיו של הדירקטוריון (מועצת המנהלים של החברה), מפורטים בחוק החברות וכוללים קביעת אסטרטגיה, מדיניות, ופיקוח על פעילות החברה. הדירקטור נדרש להבנה בדרכי פעולתו של התאגיד בכלל ובדרכי פעילותה של החברה בפרט. לדירקטור חובת אמון וזהירות כלפי האגודה. יתרונות ויכולות רצויות למועמד:

·     השכלה: הכשרה כדירקטור או תואר בתחומי הכלכלה והחברה.

·     ניסיון כדירקטור בחברות שונות.

·     ראיה כלכלית, פיננסית ועסקית.

·     חשיבה מערכתית ויכולת ניתוח טובה.

·     מחויבות ודיסקרטיות

ישיבות דירקטוריון- נוכחות חובה, התכנסות- לפחות אחת לרבעון ולפי הצורך.

משך קדנציה-4 שנים. הגשת מועמדות עד לתאריך 20.2.2022

 

נגה שובל- קליטה של אחות נוספת במרפאת גבע- בשבוע הבא, תקלט למרפאת גבע, נגה שובל. ילידת שדה אליהו ומתגוררת בחפציבה. אחות מעל 20 שנה, רוב השנים עבדה בטיפול נמרץ ילדים בבי"ח שיבא וכאחראית על יחידת האקמו. בהמשך עבדה גם ברמב"ם, במכבי זיכרון-יעקוב  ובשנים האחרונות מלמדת סטודנטים לסיעוד במכללת עמק יזרעאל. נגה מצפה מאוד לחזור ולהיות אחות בקהילה ותעבוד לצידן של מארווא ורוחהל'ה. בחודשים הקרובים תעבוד בימי ראשון, רביעי וחמישי, כאשר ביולי יתווסף גם יום שלישי. איחולי קליטה טובה ומהירה.

תשלום על ימי בידוד- עדכון-ב- 1.2.2022 נכנס לתוקף ב"הוראת שעה" תיקון מס' 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי לנגיף הקורונה. התיקון עוסק ב'הסדר דמי  הבידוד'. הוא משנה במעט את ההסדר הקיים לשכירים ומעגן בחוק דמי בידוד לעצמאים. יש לתיקון משמעות עבור העובדים השכירים ועובדי החוץ שלנו והוא נוגע לתשלום גם על יום הבידוד הראשון. יש לציין כי יום  תשלום זה, לא ירד מסך ימי המחלה הצבורים לעובד. ההסדר החדש תקף בין התאריכים 21.12.2021 לבין 31.1.2022.

עובדי חוץ - תזכורת- יש להעביר את תלושי השכר למש"א בכל חודש עד ה- 12 בו. זאת על מנת  להזין את נתוני השכר בזמן לצורך הפקת תלושים, זיכויים וחיובים וכמובן מסיבות הדרושות בהנהלת החשבונות.

גיוס חברים למשרות בבקרה- לבקרה דרושים עובדים בתחומים שונים. מצ"ב כותרות לתפקידים הנדרשים. תיאור ודרישות התפקיד מפורסמים באתר גבע. כל מי שמתעניין ורוצה להבין מעט יותר מוזמן לפנות לדפנה פראג' טל. 050-6563884 ממשאבי אנוש בקרה, שזמינה לכל פניה, שאלה והבהרה.

להלן כותרות לתפקידים הדרושים:

מכונאי/ת אחזקה -ניסיון בבקרים מתוכנתים ובבניית מכונות – יתרון

חובה גמישות בשעות בשל תורנות הקפצות.

מנהל/ת רכש -חמש שנות ניסיון (לפחות) בתחום הרכש בארץ ומול ספקים מחוץ לארץ מתוכם לפחות שנתיים כמנהל/ת רכש בארגון מורכב.

סוכן/ת מכירות לתחום הסחר (אזור צפון) -ניסיון מוכח של מעל 5 שנים במכירות מוצרים בתחום האוטומציה והפנאומטיקה.

פלנ"ר/ית -5 שנות ניסיון (לפחות) בתחום התפ"י בחברות יצרניות גלובליות עם הרכבות – חובה

השכלה בתחום הלוגיסטיקה / תעשייה וניהול.

קניין/ית רכש אסטרטגי -ניסיון מתחום הרכש האסטרטגי חובה (מו"מ, מציאת ספקים, פילוח שווקים וכו') – מתחום דומה לשלנו (מתכת, עב"ש, אלקטרוניקה, הרכבות וכו')

חובה ניסיון ברכש גלובלי – אנגלית ברמה טובה דיבור וכתיבה.

מלקטים   ניסיון מהתחום יתרון אך לא חובה. יש צורך בראש גדול ויכולת לעבוד בסדר וארגון.

משמרת בוקר עם שעות נוספות.

מפעיל/ת מכונה –הפעלת מכונה והרכבות מכאניות למשמרות באופן זמני למשמרות (בוקר-צהרים).

המשמרות זמניות, ובסיום הפרויקט נחזור לעבוד במתכונת בוקר עם שעות נוספות.

מרכיב/ה כללי/ת – הרכבות מכאניות במגוון מחלקות, נכונות לעבודת משמרות (בוקר-צהרים).

המשמרות זמניות, ובסיום הפרויקט נחזור לעבוד במתכונת בוקר עם שעות נוספות.

מרכיב/ה מכאני למחלקת שסתומים – למחלקת הרכבות מיוחדות בהזמנת לקוח – חובה ניסיון בהרכבות מכאניות .משמרת בוקר עם שעות נוספות.

מבקר/ת איכות –חובה ניסיון בביקורת ממפעלי הרכבות מכאניות, ידע בטכנולוגיות ייצור מורכבות וניסיון בעבודה עם כלי מדידה (קריאת שרטוטים חובה). חובה ניסיון בכתיבת דוחות MRB ואנגלית ברמה טובה. משמרת בוקר עם שעות נוספות.

 

שבת שלום ושלוה ובריאות טובה רינת
הודעות לדף

מזל טוב

לשוש וישראל  זיק

להולדת הנכד

בן להילה ולרותם  ארד

  

 


חוג העמקים

חוג ספרות

יום א' 27/2/22 בשעה 19:30  בזום

מור אסאל :  "ללטף קיפוד"

*

חוג יהדות

בזום ביום ד' 20/2/22 בזום בשעה 20:

ד"ר גילה ווכמן

נשים וכשפים בספרות חז"ל בוחשות בקדרה

*

ערב  שירה עם שרהלה שרון

ביום א' 6/2/22בשעה 20:30 בח-א בגבע

*

קפה תרבות

החוג יתקיים בימי ג' 15/2 בבית העם במושב ברק

טומי הילפיגר השחיתות הציבורית

(חוקר ובלש במשטרת ישראל)

&&&&

בקר טוב.לכל מחלימי הקורונה שממתינים לאישור החלמה,ניתן לקבל זאת,דרך האפליקציה של הכללית,עם קוד וסיסמה.

יש כניסה ל:אישור החלמה מקורונה           אפשר לקבל עזרה במרפאה

************************

 המשיכו להקפיד על מסכת פה בכל כניסה לחלל סגור, ואירועי תרבות וספורט בפרט💚

📌 *בדיקות מהירות, אנטיגן*.

מיקום בגן-נר: פעוטון ניצנים לשעבר, בסמוך למרכז 'דורות בגלבוע'.

          שימו לב כי *נוספו שעות קבלה* במרכז צעירים-תכל'ס בימי שישי.

ימים א'-ה'- פעוטון ניצנים: 8:00-20:00, מרכז תכל'ס: 15:30-17:30.

יום שישי- פעוטון ניצנים: 8:00-15:00, מרכז תכל'ס: 10:00-15:00.

למתחמי בדיקות מהירות נוספים: https://bit.ly/38WOMGF                 

📌 בדיקות PCR, ללקוחות *קופ"ח כללית* (בתכל'ס).

משרד הבריאות חזר לאפשר לבני 30 ומעלה לבצע את הבדיקות, לאחר הסדרת הפניה.

בימים א'-ה'- בשעת 9:00-15:00.

שישי- 09:00-12:00.

👈יש להסדיר הפניה בטלפון 03-5147003.

לבדיקות בקופת חולים נוספות: מכבי: 3555*// מאוחדת: 3833*// לאומית:507*

➖➖➖➖➖➖➖

📌 מתחמי פקע"ר (בדיקות pcr) אליהם יכולים להגיע כל התושבים>> https://www.oref.org.il/12610-17882-he/Pakar.aspx          

נבדקים ולומדים- ריכוז מידע בהקשר למתווה החדש: https://bit.ly/3gbLXoz

בהצלחה ובריאות דוברות מוא"ז גלבוע

&&&&&


חייק פורת

קב' גבע

טל: 054-6633757


&&&&&

אל חברי גבע

רום הפיזיטרופיסט מבקש בכל לשון של בקשה , שמטופל שאינו יכול להגיע לטיפול , מתבקש להודיע לרותי פורת עד 24 שעות לפני הטיפול שנקבע לו .

כל זאת על מנת לאפשר התארגנות אחרת .

ביטול טיפול פחות מ 24 שעות , יחויב במלוא עלות הטיפול .

רק בריאות לכולנו .

                                                                          רותי פורת

&&&&&

תערוכת העבודות של אילון גרייצר.

מוצגת בחדר עיון עליון               

            התערוכה תהייה פתוחה כל יום    מהשעה 9:00-19:00.

מוזמנים לראות וליהנות.

צוות ה 100 


לקראת שינוי - יאיר עמית

 

 הגענו לרגע האמת. בכל תהליך בכל אירגון כשמבצעים שינוי גדול קיים קושי אישי ומערכתי.

 לא כל הפרטים הקטנים סגורים עד הסוף. (ראו מה קורה באירגון לא פחות חשוב מגבע, המוסד)

אין דרך אחרת אלא להיכנס לתוך התהליך ולתקן תוך כדי תנועה בשיתוף ההסכמות ובדרך דמוקרטית כשרואים את הפרטים באופן מעשי.

חוברת השינוי והתקנון מהווים היום פלטפורמה מצוינת לצאת לדרך. הם לא הלכה קדושה אפשר תמיד לשנות ותמיד החברים יחליטו ברוב דמוקרטי הנדרש ולא אף אחד אחר.

אני אישית לא אוהב כל מיניי  רשימות לציבור עם אינפורמציה לעיתים מניפולטיבית.

אני מכבד כל חבר/ה ודעתו/ת

 גם אם הוא או היא מתנגדים לשינוי.

בואו נצא לדרך שתביא אותנו לקהילה צומחת, מתקדמת עם הרבה אור.

 זה מה שקורה ב 240 קיבוצים שכבר עברו את התהליך

תמיד נלך לאור בקצה המנהרה... אם אין אור נדליק אותו

יאיר עמית
בעקבות רשימה - מיכה קארו

 

כמי שיחד עם בני משפחתי תומך בשינוי.

מעציב מאד לקרוא את הרשימה,שחבל שנכתבה כלל,                                     

שניתנה בשם יפתח.

אלו בדיוק הרשימות שניסוחן ותוכנן  רק המגבירות חשש וחוסר אמון.

היה מצופה מעט צניעות ממי שהיה מקובל עליו יחד עם *הרצים לשינוי בכל מחיר*,  להסכים לתקנון וחוברת הזוועות ואף לצאת להצבעה לפני מספר חודשים,  דבר שהיה מביא לכאוס מוחלט שגבע ניצלה ממנו ואני יודע על מה אני מדבר. אין אני מציין את המאבקים והשיחות מאחרי הקלעים

אך לא צוות השינוי הציל אז את גבע, אלא מגוון חברים מהשורה שבאו לשאול ולהבין ועד כאלה בודדים שקראו את החומר שבסופו יאיר שלח עם הערותיו לעו"ד כרמית דורון  אחרי ההתנגדות לחוות דעת שנייה 

גם אם אני נמנה על תומכי שינוי מה זאת גסות הלב

*במיעוט שחלקו בכלל תומך שינוי,  אך מסרב לקבל את הדרך לא דרך  והבטחות לעתיד וכלל לא יודע, כמו רבים מהתומכים* שכל נושא המשכורות ממש, אבל ממש לא מסודר

*ומשכורותיהם שגויות*

וניר יודע זאת היטב ואף הודה בפני שהנתונים השגויים כך התקבלו. כנ"ל *המסלול הבטוח* למבוגרים וגם זאת ניר ואשר יודעים היטב.

והתשובה לרבקלה תלושה מהמציאות ואיננה כלל תשובה לטענתה .                                                     קראו שוב ובדקו מה הקשר בין הטענה לתגובה..

ובכלל, מי הם אלה שישָנו אח"כ? אלה שגם עכשיו לא הוציאו מילה, כמו גם בנושאים אחרים שדרדרו את גבע עד הגיענו לכאן?

אנחנו נשנה אח"כ*, מי אלה *האנחנו*???*

לא קונים חתול בשק בעניין כל כך חשוב הבטחות אינן שוות את הנייר כפי שהיה בקיבוצים אחרים

סדרו מסלול בטוח

חלופת האגודה (שרענן ויאיר הציפו מעלה

מערך המשכורות.

ממילא לא יכנס השינוי לתוקף* מעט היגיון אז בשביל מה לאשר כעת נצביע רק אחרי שהכל מסודר עפ התכנון המשוער שנקבע

מיכה

 

בעקבות תוצאות המשאל על שינוי אורחות החיים

"נשבע לכם ששמעתי את זה"

"השינוי בוטל, ממשיכים בקרנבל !"

(ח. רוץ)

על התקציב - אלי גורן

צריך מייד להכין תקציב יותר אנושי לשנת 2022

תקציב 2021 היה הרסני מבחינה חינוכית, חברתית ותרבותית.

למרות האזהרות שלי ושל חברים נוספים במזכירות באסיפה ובעלון.

גבע מתחזקת מבחינה כלכלית, אפשר לקחת קצת סיכונים ולהכין תקציב שיחזיר את האמון של החברים בגבע. בשנה שנבנו 18 דירות בשיכון הדרים ובאותה שנה נבנה המפעל לקילוף פיצוח, הגענו לחוב של למעלה משמונים מליון ₪, כיום אנחנו עומדים בסביבות שלושים מליון חוב.

בקרה מכרה בשנת 2021 ב23 מליון ₪ יותר מאשר בשנת 2020. צריך להכין מייד תקציב יותר אנושי לשנת 2022.

אלי גורן.הכלב פנג - אילנה גולן וצקי גפן

מספרים על הכלב פנג – אילנה גולן וצקי

"האל (בן האדם) נשאר דומם, בלי תנועה, והנהמה של פנג נחלשה והפכה לגניחה, שנתקעה בגרון ולא פרצה החוצה , אז דיבר האדון ולשמע הצלילים הראשונים של הקול שלו סמרו השערות על ראשו של פנג ונהמה החלה לעלות לו בגרון, אך האל לא עשה תנועה עוינת והמשיך לדבר בשקט. לזמן מה הוסיף פנג לנהום, בקצב הדיבור של האיש. אך האדון לא חדל לדבר . הוא דיבר אל פנג כפי שאיש לא דיבר אליו קודם לכן , הוא דיבר בקול רך ומרגיע והרכות נגעה לליבו של פנג. למרות רצונו ובניגוד לכל החושים שלו , החל פנג לרכוש אמון לאל הזה , הוא חש תחושת ביטחון , שעמדה בניגוד לכל הניסיון שלו עם בני האדם . (ג'ק לונדון – הפנג הלבן)

היום כאשר נושא הכלבים הופך להיות ציר בסכסוכי חברים מיותרים אנו רוצים לספר על "פנג" כלבם של גדעון ז"ל ואילנה גולן.

אילנה גדלה בחיפה על הכרמל לאבא שטיפח חיות בית ואפילו שובך יונים גדול , האהבה לחיות כנראה עברה בתורשה ואילנה לאורך כל שנותיה טיפחה ומטפחת עד היום חיות בית ובמיוחד כלבים.

באזור המגורים של משפחתה של אילנה על הכרמל חייה משפחה הולנדית ולה כלב גרמני גדול ושחור בשם "פיצ'ר" , אלונה (אשתו הראשונה של אריק איינשטיין) הייתה חברת ילדות של אילנה והן היו חניכות בצופים באותה שכבה וקן ,גרו בסמוך על הכרמל שרק ואדי מפריד בין בתי המשפחות , כאשר נולד גור , נכד לפיצ'ר אילנה זכתה בו והשם שניתן לו היה "פנג" – שם שנגזר מגיבור סיפורו של ג'ק לונדון "פנג הלבן".

סמוך לבית הורי היה ועדיין ישנו כפר של ערבים "אחמדים" (עדיין מכביש החוף בחיפה רואים מסגד של בעל שני מגדלים). אבי היה ידידם של האחמדים ועזר להם רבות במלחמת השחרור וביחסיהם עם השלטונות .

פנג למרבית הצער לא הסתדר עם השכנים (יתכן שפחדו ממנו וידו אבנים ) והוא בתגובה היה נובח עליהם ואבי פעמיים שילם קנס בבית משפט על התנהגות קולנית של הכלב פנג.

לכן הוחלט לשמחתי הרבה להעבירו אלי , פנג ליווה אותי (אילנה)  מחיפה לקיבוץ גונן ומשם לגבע , כלב גדול ושחור בעל שער ארוך ובגבע כבגן עדן , חופשי ומאושר בעל אופי טוב ושקט , בכל מקום שטיילתי עם גדעון פנג לעולם התלווה אלינו .

פנג היה כלב מאד ביתי וידע לחיות בשלום עם ילדי גבע שאהבו אותו מאד וכמובן שלא פחדו מפניו , ידע להסתדר עם חיות הבית בבית המשפחה שמנו :חתולים , אוגרים (האוגר "נח" של טל שגר במגירה) ,ודגי הנוי , גם הבין את המגבלות שחלות על כלבי הקיבוץ ולכן נמנע מכניסה לחדר אוכל.

 באותם ימים היו יחסית מעט כלבים בגבע וחברו הכלבי הטוב היה "רקס" של משפחת שלו שגרו באותו בניין עצמו .

אהבתי לבעלי חיים ובמיוחד לכלבים ממשיכה שנים לאחר לכתו של פנג לעולמו ובעלי חיים אלה הם חלק בלתי נפרד מחיי .

 מקרה אחד זכור לי בפורים שהפר את האידיליה וכך היה :אחד מחברי גבע הצעירים החליט בפורים להתחפש לערבי בדייקנות רבה .ופנג טייל לתומו ליד חדר האוכל . שכח את נימוסיו הטובים וזיכרונות נעוריו בכרמל חזרו שוב , לחבר שלום (נבהל קצת).

לסיום: אני (צקי) לעולם לא גידלתי כלבים ורואה את מגדלי הכלבים והמטפחים חיות אלו ורואים אותם כחלק מהמשפחה הגרעינית , אז , יכול להיות שבאמת באירוע זה או אחר ישנן מחלוקות בנושא אבל ובבקשה קחו את  הקטע מתוך ספר ה"פנג הלבן" וחשבו על בעלי החיים שסביבנו ומבטם כלפינו ויחסינו כלפיהם.

נשמור על ה"יש" ונמנע ממלחמות על ה"אין"

 אילנה וצקי


אילנה וחבר על ארבע


ספורט ועוד

סדנת עמידות ידיים  עם גיא יחזקאל אל תחמיצו!

מומלץ בחום

&&&&

הים זוכר                    

לקראת יום הזיכרון אנו נערוך משט

 בתאריך 4.4.22 לזכר הנופלות במערכות ישראל.

* מועדון הסקיפריות וחברת יאכטות, מבצעים זאת בהתנדבות מלאה ללא עלות.

* המשט הינו לאמהות ואחיות... של הנופלות ומוגבל עד 100 נשים.

* המשט יצא מהמרינה בהרצליה בסביבות השעה 15:00 וישתתפו בו בין 10-12 יאכטות.

* לאחר רישום של 100 נשים נאלץ לסגור את הרשימה.

כל מי שיודע/ת על נופלות במערכת הביטחון, יש להעביר לאירית בר נתן:

·        שם הנופלת - תאריך הנפילה

·        שמות ההורים/האחיות

·        מספר טלפון נייד ליצירת קשר.

תודה על שיתוף הפעולה

 

ד"ר אירית בר-נתן (Ph.D)

יו"ר סניף הקיבוצים בארגון יד לבנים

טלפון: 052-2339503

מן העיתונות - רכילות - הארץ

דיווח לפני שבוע מדור הרכילות של אתר "וואלה /ניסן שור/"הארץ" " סערה בביצה", "

שני כוכבים גדולים מנהלים רומנים סוערים". ועל כך צריך לשאול: וואלה? הכצעקתה? שימוש כפול בשורש ס.ע.ר, ועוד בכותרת ראשית, מבקש להסב את תשומת לב הקוראים לשערורייה סנסציונית ומרמז על אירוע מאז'ורי שאמור להרעיד את אמות הספים. העיתונות הצהובה יודעת לייצר קליקבייטים מפתים ואנחנו הרי לא חיים בתקופה שמעדיפה אנדרסטייטמנט ואיפוק על פני ניסוח מתלהם. כל רוח קלילה היא "סערה", כל פלוני-אלמוני הוא "כוכב", כל קטן הוא "גדול". המציאות היא בסך הכל פרומו מתמשך לאירועים שמהר מאוד מתגלים כמאכזבים וסתמיים. קיים יחס הפוך בין מה שמבטיחים לנו לבין מה שקורה בפועל. זהו העיקרון הערוץ-שתיימי. מנפחים את מה שאפשר לנפח עד שיוצא האוויר מהבלון.

אז על מה המהומה? שתי שמועות על גבר ואישה מפורסמים "שמנהלים מערכות יחסים לא שגרתיות", כלשונה של הידיעה הרכילותית. הוא, מוזיקאי מבוסס שגילה שאישתו מנהלת רומן עם חברתה הטובה. היא, כוכבת טלוויזיה, שהתגרשה מאבי ילדיה וגם היא החלה לנהל מערכת יחסים עם אישה. השמות, כמובן, שמורים במערכת, אך אל דאגה – כוווולם כבר יודעים במי מדובר. זהויות המעורבים התפשטו כמו אש בשדה הקוצים של הקבוצות בווטסאפ והופצו למאות אלפי סקרנים וסקרניות. ישראל היא לא מקום שניתן לשמור בו סודות. זה ידוע שאנחנו חיים בשטייטעל שמעמיד פנים כאילו הוא מדינה ריבונית. מתלחששים, דוחפים את האף ומציצים בשקט-בשקט דרך העינית של הדלת. פרטיות היא מושג לא קיים אצל מי שגדלו בחדרי ילדים בקיבוצים, שיחקו ביחד בשכונה, התקלחו בצוותא במקלחות בצבא, ישנו באותה מיטה בהוסטל בדרום אמריקה והשתינו אחד דרך הקטן של השני.

באופן פרדוקסלי, המציצנות וטשטוש הגבולות בין הפרטי לציבורי לא יצרו תרבות מתירנית וליברלית, אלא בדיוק להיפך. ישראל היא פוריטניה עילית. מדינה כמעט דתית שבה התנהגויות שמקובלות בכל מדינה מערבית מתוקנת נחשבות ליוצאות דופן, אזוטריות, אקסצנטריות ואפילו מגונות. זה כמו משפחה חונקת. מתעניינים בכל פיפס ורוצים לדעת הכל, וכשסוף סוף יודעים – מזדעזעים. הכי אוהבים להזדעזע.המדינה היא אמא ואבא שמכריחים אותנו לישון עם הדלת פתוחה, כדי שחס וחלילה לא נעשה דברים אסורים בחושך. פרברסיה של גילוי והסתרה.

קחו למשל את האייטם הנ"ל. לכאורה, אין כאן עניין לציבור. אישה שמתאהבת באישה אחרת או שמקיימת איתה יחסי מין. מה כבר הביג דיל? הרכילות מוגשת בטון מופתע ומסתורי. השמות נשארים חסויים, לא כדי לשמור על פרטיות הסלבריטיז (כאמור, כולם כבר יודעים במי מדובר), אלא כדי ליצור תחושה של אשמה על חטא שחטאו בו. סיפורי האהבה הופכים ל"פרשיות" שמתרחשות ב"חדרי חדרים". מכאן, הפרשנות כותבת את עצמה בטוקבקים. הנשים הן "הורסות משפחות" ונפקניות שלא רק בגדו ופגעו בקורבנות, בעליהן התמימים, אלא גם עשו זאת עם בנות מינן. לסביות, רחמנא ליצלן, השם ישמור! "רומנים סוערים" זה שם קוד מוסכם לתשוקה חסרת מעצורים שמחריבה את התא המשפחתי הכל-ישראלי ופוגעת בסדר הטוב. המסקנה המתבקשת עבור גברים: היזהרו והישמרו לכם. נשים נשים, שק של נחשים.

 

הררי אני אוהב לשמוע ולקרוא רכילות. "מותר האדם מן הבהמה הוא הרכילות", כך דרש הפרופסור יובל  בספרו "קיצור תולדות האנושות". רכילות היא דרך להעביר מידע חברתי בצורה יעילה. היא תמיד קידמה את בני האדם, עזרה להם לפתח שפה, ליצור קשרים ולהישמר מסכנות. רכילות היא גם מענגת וכיפית, זו אמת לאמיתה, ואין מה להכחיש או להתבייש בהלרכל זה צורך אנושי חשוב מאין כמותו. כלומר, עד שזה מגיע למדור הרכילות של "וואלה" ודומיו. שם נעצרה האבולוציה. במדורים הללו לא קוראים תיגר על המסורת. אישה זו אישה, גבר זה גבר, משפחה זו משפחה. מי שמעזה "לבגוד" זוכה לכינוי "הבלתיחוקית".

 אנחנו אמנם מתעסקים בזוטות קיומיות של סלבס, אבל גם הם לא יתחמקו מהיד הארוכה של הישראליוּת הבוחנת והשופטת, מי מוסרי ומי לא, מי ראוי ומי לא, איזו כוכבת ריאליטי תזכה לחנינה ואת מי נהפוך לסנסציה זולה ונסקול כי העזה להראות את הציצי.

השמות נשארים חסויים, לא כדי לשמור על פרטיות הסלבריטיז, אלא כדי ליצור תחושה של אשמה על חטא שחטאו בו

מדורי הרכילות הם המעוז האחרון של השמרנות בעיתונות הישראלית. שומרי הסף של הפוריטניות והמחסום האחרון מפני הפרוגרסיביות. מבט במדורי הרכילות הישראליים יחשוף בפניכם עולם שחשבתם שכבר נכחד. צלמי פפראצי מחכים מחוץ לבית החולים לאמהות שזה עתה ילדו כדי לראות אם כבר הספיקו "לחזור לגזרה". מבזים גברים ונשים מבוגרות תחת הכותרת הגועלית "לא תאמינו איך הוא/היא נראה/ית היום". מדווחים על הריונות באינטימיות דביקה, מעיקה וקטנונית ("לאחר כמעט שנה ביחד: נתן גושן ובת זוגו מצפים לילד", כך על פי "ישראל היום"), מעדכנים על טקסי חתונה ואירוסין ("בשעה טובה: דודו אוואט התארס לאביגיל עייש!") ואפילו נוזפים על נהיגה בקורקינט ללא קסדה (מאור שווייצר והאקסית ניב סולטן, ראו הוזהרתם). העולם כבר התקדם לדיון יותר משוכלל על גוף ומגדר, אבל הרכילאים עדיין בוחנים במיקרוסקופ את הקמטים, הכרסים, הצלוליטיס, הניתוחים הפלסטיים, כן או לא, מי הרגע התעוררה מהשינה וירדה אל הרחוב בטרנינג אדידס ועיניים נפוחות ומי "הגבר האלמוני" שנראה מסתודד בבית הקפה עם הכוכבנית התורנית בלי שהם התחתנו כדת משה וישראל. מישהו אישר להם להסתודד ככה? חוצפה שכזאת!

מדורי הרכילות המקומיים לא המציאו את השוביניזם והמיזוגיניה, אבל גם לא יוצאים נגדם. הם לא ריעננו את הז'רגון מאז שנות החמישים. זה כאילו שנתקענו במדור "רחל המרחלת" ב"העולם הזה", או מקסימום התקדמנו ל"ציפורה" המיתולוגית מ"חדשות". גם זה לא בטוח. עדיין כותבים על "לסביות מוצהרות" ו"רווקים מושבעים" ורומזים על שמועות "עסיסיות". למדורים הללו יש אינטרס לשמור על הילה של חטא, הילה של חוסר לגיטימציה, של מסתורין, כדי שיוכלו להמשיך ולדווח על מעשים שכבר לא נחשבים לטאבו. הם לא יסטו אפילו סנטימטר מהעמדה המיינסטרימית המקובלת והמיושנת. הם לא מתיימרים להיות אוונגארד שמוביל את המחנה הליברלי. הם מזנבים בו הרחק הרחק מאחור.

במדורי הרכילות באנגליה – ככל הנראה האומה הרכלנית ביותר על פני כדור הארץ – כבר מזמן הבינו שבחברה המערבית יש מעט מאוד איסורים חברתיים ודברים שהשתיקה יפה להם. אנשים חושפים הכל ומדברים על הכל ועושים מה שבא להם. הרכילאים האנגלים מצאו פיתרון: לצד רכילות סטנדרטית ומשעממת, הם עברו להתעסק בגרוטסקות ביזאריות. למשל, ידיעה שפורסמה לאחרונה על אוסף 72 הדובונים הצמריריים של הנסיך אנדרו, שמתעקש שיסודרו בסדר מופתי על מיטתו מדי יום, כך על פי עוזרת הבית לשעבר של ארמון המלוכה. ובישראל? הרכילות משקפת את החברה הישראלית, הצבועה, השופטת, המציצנית והמסתירנית. מותר לרכל, אבל עד גבול מסוים. הרכילויות הן פיצ'פקעס שנועדו לתחזק דעות קדומות. אתי כרייף? איזו שרמוטה, יצקצקו המצקצקים. אישה מתעלסת עם אישה? מתישהו זה יעבור להן. בקרוב הן יחזרו לבעלים שלהן ונדווח על זה באייטם בלעדי בעמוד הראשי


פניני עיתונות - ערי גיל


לסוכרוז השפעות שליליות רבות על בריאות האדם.

ההשפעה המפורסמת ביותר היא פגיעה בשיניים

אנשים הסובלים מסוכרת

צריכים לעקוב באופן מתמיד אחר רמות הגלוקוז בדם

סוכרוז נקשר גם לעודף משקל

כמות גבוהה של סוכרוז בדם גורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם

 . ובסופו של דבר לעלייה בלחץ הדם

********************************

כשלילדים של פעם היו עוד עניינים לעסוקתוכנית אוגנדה שהציעו הבריטים במזרח אפריקה הבריטית    הייתה הצעת   להקמת התיישבות יהודית 

בשנים 1903–1905. ההצעה התייחסה לשטח בן 13,000 קמ"ר     סביבה התפתח פולמוס ומאבק פוליטי של הציבוריות הציונית   בקונגרס הציוני השישי

(  ציוני ציון הפולמוס על ההצעה המשיך לסעור לאחר הקונגרס ומתנגדיה(שכינו את הציוני השישי

הקונגרס הסתיים בהחלטה על תמיכה בהקמת ועדה שתעסוק בנושא ההצעה הבריטית, וכן על משלחת חקר אל האזור המוצע שתבדוק את התאמתו     משלחת החקר מצאה את המקום בלתי מתאים להתיישבות והציעה לקונגרס הציוני השביעי (1905) לדחות את ההצעה. בעיני הבריטים ירדה קרנה של ההצעה עוד לפני כן מסיבות פנימיות. הקונגרס השביעי קיבל את הצעת משלחת החקר ודחה את ההצעה.


קוראים ספרים

קוראים ספרים

·         שם הספר:היד של פאטימה

·         סופר/ת: אילדפונסו פלקונס

·         1568, קורדובה המפוארת. לאחר שנים של דיכוי ועריצוּת מצד הנוצרים, המוּריסקים(מוּרים-מוּרִים (בספרדית: Moro) היה כינוי נפוץ באירופה הנוצרית למוסלמים, ובפרט למוסלמים תושבי צפון אפריקה וספרד המוסלמית. המקור של הכינוי הוא בשם מאורים, עם נוודים מהעת העתיקה שמוצאו ממאוריטניה. במאה השמינית לספירה המאורים התאסלמו ובשפות האירופאיות שמם הפך לכינוי לכלל המוסלמים תושבי האזור.) פורצים במרד חמוש ומורחים את הבתים הלבנים בסיירה נבדה בדם קורבנותיהם.

·         עם המורדים נמנה הרננדו הצעיר, צאצא לאֵם מוּריסקית ולכומר נוצרי שאנס אותה, שהכול מתנכרים לו בשל מוצאו.

·         כשהרננדו פוגש את פטימה שחורת העיניים ואמיצת הלב, היא הופכת לאהבת חייו. אלא שאז אביו החורג מאשים אותו באהדה לנוצרים ומַגלה אותו, צעד שמוביל את הרננדו לצאת למאבק סוער מרחיק לכת על חירותו ועל חירות עמו.

·          

·         "היד של פאטימה " – ספר מומלץ

·         שנת 1492 שנת מהפך גילוי אמריקה וגירוש ספרד , כולם זוכרים לטוב ולרע (בן כיתה הוכלם בפומבי לאחר חישוב סטטיסטי מנתון טיפשי בספר לימוד מס נספים/מס מוקדים בספרד) מצידו של העם היהודי , הצד הפחות נלמד (לפחות בזמני) הוא העימות נוצרי-מוסלמי על חצי האי האיברי.

·         הספר הינו מסמך היסטורי על ההתרחשויות בספרד במאה ה 16 לאחר גירוש ספרד וגילוי אמריקה והעימות המתמשך על השליטה בו.

·         הספר שבסיסו רחב יריעה מסופר מעיניו של גיבור העובר תהפוכות רבות אפשר למצוא את דילמת הדת והאמונה , הנהגה ונהירה של ציבור , כוח ואלימות , חכמה ועורמה , אהבה ושמירת אמונים , אנשים ונשים העוברים מסכת  ייסורים אך ורק בשל אמונתם ודתם וכל זאת תחת מנהיגים ומנהגים אכזריים .

·         מומלץ לחובבי היסטוריה ותולדות עם .                                                                                         צקי

דברים טובים

עוד לא פגשתי גליל של בצק פריך מוכן, ובכל מאודי אני רוצה לפגוש אחד כזה, באשר בצק פריך מעשה- ידי, עד כה , פריך הוא לא! הכל מלבד פריך.. תסכול עמוק.

כשאפיתי עוגה שבועית, ואחרי שכבר דמיינתי את התוצאה הסופית וראיתי בעיני רוחי יופי, גובה, צבע וטעם מרהיבים, אבל מה זה העוגה הכזיבה! וכתוצאה מכך גיליתי לאחרונה שאפשר לשתות קפה גם עם עוגיה אחת או שתיים או שלוש ולאו דוקא עם עוגה שאפיתי בזיעת אפי,  שגורמת לתסכול עמוק שהולך וגובר עם השנים. כשהלזו או אחיותיה מתנהגות לא יפה עולות, צונחות ,גולשות,קשות ,רכותה ,לא תמיד אפויות דיין ולעיתים אפויות מידי ואפילו נשרפות. אללי, אז ניסיתי עוגיות לשם שינוי, רק כהפסקה קצרה בין עוגה לעוגה כדי להירגע... ויצאו דווקא לא רע. כך הגעתי לבצק פריך,,, מוכן.החלטתי שוב אחרי אתנחתת העוגיות לאפות עוגה והתוצאה... בפעם הבאה.

 

 עוגיית מעטפה במילוי שוקולד

 

בינתים הובהר לי שאין בכלבו בצק פריך של מעדנות         אז אולי בעפולה או בית שאן

מרכיבים

 

חבילה (2 גלילים) בצק פריך מתוק "מעדנות" מופשר על פי הוראות היצרן

גרם שוקולד מריר 300

אבקת סוכר לקישוט

גודל תבנית: תבנית תנור

הוראות הכנה:

.

מחממים תנור ל-180 מעלות.

פורסים את הבצק על משטח עבודה. פורסים את הבצק ל- 15 ריבועים שווים בגודלם.

משאר הבצק קורצים לבבות קטנים ומניחים בצד עד ההרכבה(אופציה מיותרת לדעתי).

מניחים ריבוע של בצק פריך בצורה אלכסונית כך שלמעלה ולמטה יהיו הפינות. במרכז מניחים 4 קוביות של שוקולד מריר. את הפינה למטה מעבירים למרכז. את 2 הפינות בצדדים מביאים גם למרכז וכך יוצרים צורה של מעטפה פתוחה (הפינה למעלה נשארת כך).

כך חוזרים עם כל הריבועים ומניחים על מגש אפייה מרופד בנייר אפייה.

במרכז כל מעטפה (בנקודה המרכזית איפה שכל הפינות נפגשות) מדביקים את הלב שקרצנו בהתחלה. אפשר להיעזר במעט מים כדי שידבק טוב יותר.

את המעטפות מכניסים לאפייה כ-15 עד 20 דקות או עד הזהבה מלאה.

מוציאים מאפייה. מצננים, מקשטים באבקת סוכר ומגישים.

בתאבוןתרבות בעמק.

הצטרפו לחוויית התרבות בגלבוע .

 

ערב נשי בגלבוע 10/03/2022

שימו לב שימו לב:

נפתחה מכירת הכרטיסים

לערב יום האישה שיתקיים אצלנו בגלבוע- ב 10/03/2022

כרטיסים ב 50 ₪ בלבד- עכשיו באתר :https://hagilboa.smarticket.co.il

  • לעובדי מוא"ז הגלבוע מכירת כרטיסים מוזלים דרך ועדי העובדים

בתכנית:

מופע "חווית הפלמנקו"- של להקת הפלמנקו הישראלית

המופע המרכזי חוצפה שלא תאמן- לילאן ברטו השחקנית והקומיקאית- במופע קומי חדש

אולם בית ציזלינג-  עין חרוד מאוחד, 19:00 -10-03-2022

 

 

 

הכניסה ע"פ מתווה התו הירוק!!