קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2519 - לקראת משאל לשינוי

30/01/2022

דף מספר  2519    י"ח בשבט  תשפ"ב 30 בינואר 2022

 משאל לשינוי אורחות חיים

משאל ממוחשב

  קלפי אלקטרוני

   יערך בימים שני ושלישי

   31.1.2022-1.2.2022 

בין השעות 10:00 ביום שני

 ועד 12:00 ביום שלישי

תיקון תקנון הקיבוץ ואישור חוברת השינוי

כולל התיקונים שהוצגו באספה וחולקו בתאי החברים.


נידרש רוב של 75% מהמצביעים

 (ובלבד שיצביעו לפחות 2/3  מכלל החברים)

 

בעד                          נגד

 ניתן להסתייע בטל גולן בשעות העבודה, בהצלחה לכולנו!


&&&&&&

"...אדם רודף את שחסר לו. לא חסר לו? לא רודף! אדם משלים את שחסר לו. לא חסר לו? לא משלים" (מאיר אריאל "צועק את שחסר לו")

שנים של דיונים , שיחות, אספות מפגשים וצוותים, התנקזו ליום 14.12.2021 . תוצאות משאל הצבעת חברי גבע על המהלך לשינוי אורחות החיים, כפי שהוצג בפנינו בחוברת השנוי אשר סיכמה את כל אלפי שעות העיסוק בנושא – הגיע לכלל הכרעה.

הרוב המוחלט של החברים: 212  (74%) מתוך 287 מצביעים, תמך במהלך.

אני פונה בשאלה לכל אלו המקדשים בצדק, את הכרעות הרוב ואת ההליך הדמוקרטי : האם יש למיעוט קטן , זכות לחייב את הרוב הגדול, להמשיך באורח חיים הנוגד את רצונו ?

האם זה מוסרי שכל מתנגד יחייב שלושה חברים לחיות באופן שאינו רצוי להם? האם נראה לכם שנוכל להמשיך ולחיות  יחד כקהילה, בשיתוף ובאחווה – תחת כפייה ?

בתהליך שעברנו עד יום ההצבעה הראשונה, נערכו עשרות מפגשים ומספר אספות, בהם ניתנה הזדמנות לכל מי שרצה בכך, להעלות טענות שונות ותיקונים נדרשים לחוברת השנוי.

חברים רבים אכן הביאו את הצעותיהם וטענותיהם, אשר נידונו וקיבלו התייחסות, והשפיעו לא מעט על הנוסח הסופי של חוברת השנוי, והתקנון המתוקן לעת שנוי.

ועכשיו, אחרי שהציבור אמר את דברו בקול ברור וחד משמעי, מגיעות לפתע לתאי הדואר שלנו טענות מכפישות על הטעיה, על פייק ניוז ועוד.

אני פונה אל חברים שמאמינים שנכון וצודק למשוך את השמיכה (שגודלה נתון) לכיוונם,  ולהתנות תמיכתם בשנוי בקבלת דרישותיהם בשלב זה של התהליך  - להבין  שזה יבוא על חשבון אחרים, זוהי דרך המובילה להמשך הגלישה במדרון החלקלק בו אנו גולשים בשנים האחרונות.

הדרך היחידה האפשרית שתבטיח בטווח שמעבר למידי את רווחת כל החברים, ואת שיקום הסולידריות הפנימית בגבע, הנה להתאחד סביב ההצעה שהוצגה וקיבלה את תמיכת רובם המוחלט של החברים!

בואו נצא מוקדם ככל הניתן לדרך חדשה, שתאפשר לכל אחד מאתנו להגדיל את "השמיכה", במקום להמשיך ולהתווכח על אופן חלוקתה.  

אני פונה אל חברים שמסיבות אידאולוגיות או אחרות התנגדו להצעת השינוי, לכבד את הכרעת הרוב המוחלט של החברים, להצטרף לתמיכה בשינוי אורחות החיים ולפעול יחד עם הנהלת הקיבוץ ליישם את השנוי, יחד נוכל לפעול לשיפור של כל הנדרש וניתן לשיפור, מבלי לשנות ולפרום את העקרונות ואת האיזונים הכספיים והאחרים, עליהם עומדת החוברת שהוצגה וזכתה לאמון הציבור.

                                                                                              יפתח רונן.

&&&&&&


השינוי..בעד,בעד ,בעד ,בעד.

עלינו להשלים מהלך שיאפשר לגבע להתקדם למסלול של צמיחה, קליטה, בניה, התייעלות, שיוך דירות ושיפור המצב החברתי והכלכלי.

 כרגע לא נראית שום דרך אחרת.                      דנדי

 


חסר רכיב