קבוצת גבע
חסר רכיב

דף מספר 2510

10/12/2021

דף מספר 2510 ו' בטבת  תשפ"ב 10 בדצמבר 2021

 
עריכה והדפסה : נעה ידין  ומירה ידין

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

קישור לפליפבוק:

 

PDF

משולחן המזכיר - אשר צימרמן
 

קבוצת גבע 09.12.21        

לחברי וחברות גבע שלום רב!

א-   תהליך השינוי –ההצבעה תתקיים ב- 14-15.12.2021 (ימים שני ושלישי)

זמן להצביע!

במשך 3 שנים עמלים חברי גבע לגיבוש אמנה חדשה, הסדרת אורחות חיים שתאפשר לכל חבר וחברה לממש את היכולות והפוטנציאל הטמון בו. שינוי שייתן לכל אחד יותר עצמאות וחופש בחירה ואחריות אישית כך שהקיבוץ "לא יחליט" בתחומי החיים שונים.

יחד עם זאת גובש מודל ששומר על ערכי הליבה של הקיבוץ:

-        ערבות הדדית .

-        חברה השומרת על איכות חיים גבוהה ואיכותית.

-        קליטה מתמדת , תוך מתן אפשרות לבני הקיבוץ לבנות / לרכוש את ביתם בגבע.

-        רשתות ביטחון: בחינוך או בבריאות .

כמו כן לשינוי השפעת רוחב, ע החיים בקיבוץ.

·       יצמצם את המתח בין אלה שמתאמצים ומגיעים להישגים, לאלה  המתמקדים בפיתוח הפנאי שלהם.

·       יצמצם את התופעות החריגות בין החברים ויאפשר ריפוי למרקם החברתי של גבע.

·       יקדם בנייה בשכונה החדשה וגם באזור המגורים, תהליך שיגדיל את הסיכוי לבני הקיבוץ לחזור ולהקים את ביתם על הגבעה היפה אל מול הגלבוע.

זה הזמן!

כל אחד נדרש לאיזה שהוא וויתור למען השינוי בגבע, למען עידן חדש שיוביל את החברים בגבע לצמיחה ולהתחדשות.

ב-   סיכום אסיפה כללית מתאריך 8.12.21 ( אינו מהווה פרוטוקול )

באסיפה הכללית שהתקיימה ביום רביעי האחרון בהשתתפות כ- 35 חברים נדונו 2 סעיפים עיקרים:

1-    בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון "בקרה"

2-    תיקון תקנון הקיבוץ ואישור חוברת השינוי.

1-    בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון "בקרה"

ארבעה חברים בעלי רקע ויכולות הציגו את מועמדותם לתפקיד:

יאיר קארו, נתי רכט, יפתח רונן ושי דנצינגר

ההצבעה לבחירת נציגי הציבור לדריקטוריון תתקיים בימים רביעי וחמישי בשבוע הבא 15-16/12/2021.

הנציגים ייבחרו ברוב רגיל  של 50 אחוז לפחות. במידה ולא יתקבלו 2 נציגים ברוב הנדרש בסבב הראשון, יתקיים סבב הצבעה נוסף בשבוע שלאחר מכן בו ישתתפו 2 המועמדים שקבלו את מירב הקולות בסבב הראשון.

2-    תיקון תקנון הקיבוץ ואישור חוברת השינוי.

מזכיר הקיבוץ וניר ברעם סיכמו 3 שנים של עשייה, הידברות פתוחה שאפשרה להגיע להסכמות ולתת פתרונות יצירתיים לאורך הדרך.

גבע מגיעה בשלה לשלב ההכרעה, שלב שישפר את המצב החברתי שיאפשר לתעל את כל האנרגיות לפיתוח וצמיחה בכל התחומים.

ניר ציין את צוותי השינוי בשלוש השנים האלה בהן הוא מלווה את התהליך:

-                   צוות ראשון: יאיר, דורון, רענן, צפריר, נעמה ואלדד

-                    צוות שני: אשר, חיימקה, רינת, צפריר, אלכס, ענת, יפתח ומירה .

בנוסף לצוותים אלה, חברים רבים התגייסו לאינסוף מפגשים ואסיפות עד לגיבוש המסמכים קיימים.

ניר ציין שעל פי ניסיונו בקיבוצים רבים החלטות אלה יוצרות מנועי צמיחה והתחדשות משמעותיים ויותר לקיבוץ וגם לחברים ברמה האישית.

שאלות והתייחסויות:

ש. האם כתוצאה מקבלת חלוקת הרווחים או שיוך הבית לחבר, נדרש לוותר על "דמי העזיבה" (קרנות החיים שנצברו לפי וותק)?

ת. קרנות החיים נצברו לכל חבר על פי הוותק והם לא משמשים "דמי עזיבה" למרות שחלוקתם היא ע"ח דמי העזיבה.

    אני מזכיר שהוועדה לביטחון סוציאלי החליטה להביא לאישור אסיפה הצעה לחלק לחברים את הקרנות לפי מה שמגיע לכל אחד על פי הוותק שלו ומהעודפים להקים "קרן סיעוד".

     הכוונה היא שממועד השינוי לא נצבר חוב לדמי עזיבה.

כאשר חבר עוזב, בהתחשבנות על דמי עזיבה עבור הוותק שלו, מקזזים "מקרן החיים " ומהכספים שקיבל במסגרת חלוקת רווחים ושיוך הדירות.

ש. האם נידרש למכור נכסים לכיסוי פנסיית החברים הוותיקים?

ת. לגבע אין גירעון אקטוארי ! יש כספים בקרנות אישיות ובקרנות שונות לכיסוי פנסיית החברים שנולדו לפני 1945 ולחברים שנולדו בהמשך ולהם קרן פנסיה אישית. בכל מקרה מצויין שהפנסיה מהווה התחייבות ראשונה מעל כל המשימות האחרות.

ש. איך נצליח ליהנות מחלופת האגודה?

ת. בשבועות האחרונים ולאחר שחברים האירו והעירו על התקדמות של כמה קיבוצים במסלול חלופת האגודה התגייסנו כל הגורמים הרלוונטיים בקיבוץ כדי להתקדם מהר ככל האפשר. לעבודה שנעשית בהובלתו של אייל ועזרתו של שי כבר יש פירות: הוארך תוקף השמאות , ותוקף על היעדר שימושים לא מוסדרים בקרקע, אישור המועצה האזורית על היעדר חובות והרבה נתונים תכנוניים. הושלם למעשה כל החומר הנדרש והתיק מקודם במינהל בעזרת עורכי הדין שלנו בעדיפות גבוהה.

ש. בסימולציות היו פערים, חוסר במסמכים ותמחורי משכורת לא מעודכנים, איך נתחיל ביישום השינוי?

ת. איסוף הנתונים מהמערכות השונות ובעקבות המפגשים והערות החברים נעשה איכותי ומטוייב יותר מחודש לחודש. כמו כן, בעקבות כך שמגיעים לרגע ההחלטה באמצע דצמבר, מזכירות גבע ביטלה את החלטתה ביחס ליום יישום השינוי שנקבע לתאריך 1.01.22 ,והוחלט על כך שהחלטה על מועד היישום תתקבל בהקדם ,בהתחשב בהתקדמות והיערכות ולאור שיקולים רחבים ובהתיעצות עם עורכי הדין המלווים אותנו.                                                                      ש. לאחר פרסום החוברת סוכם עם עורכת דין תמר שי יו"ר ארגון אהדה ובהתיעצות עם משרד רשם האגודות השיתופיות על תיקון סעיף 74 כך שזכויות בנים נסמכים נקבעו בהתאם להחלטות אסיפת גבע בשנת 2020.

ת. אכן הניסוח המשפטי עודכן לאחר פרסום החוברת. הניסוח יתוקן גם באתר וגם במסמכים שיוגשו לרשם.

התייחסויות חברים:

יפתח: הגיע הזמן, הגיע הרגע בו אנו נדרשים להסתכל על היער ולא רק על העצים אנחנו הולכים ומשתנים כבר 10 שנים לפחות, אנחנו רואים את פירות השינוי בכל הקיבוצים מסביבנו.

אורי: חשוב לשנות את המסגרת כך נוכל ליהנות מפירות השינוי , כל אחד יוציא יותר מעצמו, כך נצמצם את החיכוך בין הפרט והכלל, בין חבר וחבר. אסור לנו לפספס את ההזדמנות לקחת את גורלנו בידינו ולהביא תקוה חדשה.

אשר: בשם בית גבע רוצה להודות לניר ברעם המלווה את גבע כבר שלוש שנים, תקופה בה השתלב בנוף הגבעי והפך לשותף אמיתי בשיח ובחשיבה המשותפת להובלת שינוי כל כך משמעותי!

הודעות ושאילתות:

-        המזכירות ביקשה לאשר את יאיר עמית כיו"ר וועדת קלפי עד סוף חודש מרץ.

יאיר ביקש לקיים הצבעה, האסיפה אישרה פה אחד את המינוי.

-        ההצבעה תתקיים בקלפי אלקטרוני.

-        מזכירות גבע ביטלה את המועד המוצע ליישום השינוי: 1.01.2022. מועד השינוי יקבע בהקדם ובהתאם לקצב היערכות ושיקולים רחבים והתיעצות עם יועצים משפטיים.

שאילתות:

ש.   האם יש החלטה על סגירת ענף הבניין?

ת. אין שום החלטה ספציפית לסגור את ענף הבניין. ככל ענפי השירות, גם הבנין נדרש להתיעל ובמקביל להעלות את רמת השרות. לאורך הזמן לא נוכל להחזיק פעילויות שלא מצדיקות את עצמן כלכלית ושתהוונה  נטל מס על החברים.

ש. האם פסק בורר אפשר לחבר להיות בשנת חופש בקיבוץ כנגד התקנון?

ת. על פי החלטת המזכירות עיקרי הדברים בפסק הבוררות יפורסמו לציבור במסגרת סיכום דיון המזכירות האחרונה שיתפרסם בשבוע הבא לאחר אישור הפרוטוקול.

על פי בקשת החברים וככל שחברים ירצו לפרסם את עמדתם לקראת ההצבעה מאמרים שיגיעו עד יום ראשון בשעה 10:00 יפורסמו במהדורה מיוחדת של עלון הקיבוץ

ג-    דיווח מישיבת המזכירות מתאריך 1.12.2021 – דיווח זה אינו מהווה פרוטוקול

משפטיות – טיפול בחברים שאינם מעבירים שכר, תלושי שכר,  פנסיה, מסלקה.

מנהל הקהילה הקריא תאור מפורט של השתלשלות הדיון מול כל חבר וחבר כפי שנדרש ע"י המזכירות

הקצאת דירות. בגבע מצוקת דיור:

- על פי ההתנהלות הקיימת, אין אופק ופתרון לחברים שהיו אמורים לקבל שיפוץ על פי החלטות 2009.

- משפחות צעירות המגדלות בדירה קטנה 3-4 ילדים לא רואות אופק בהיבט הדיור.

- משפחות של בני משק הרוצות לחזור לגבע אינן יכולות לחזור כי אין דירות לקליטה.

- במסגרת שיוך דירות  יצטרכו חברים לבחור דירה אחרת לשיוך

- חברים וותיקים ירצו לבחור דירה אחרת לשיוך

הפתרון המוצע הוא הקמת שכונת בנים שתאפשר קליטת משפחות ומעבר של חברים לשכונה החדשה, דבר שיאפשר פינוי דירות, מהלך שיגדיל את האפשרויות לאלה שאינם יכולים/ רוצים   להיכנס לתהליך בניה .

כדי להתחיל לבנות אנו נדרשים לקלוט לפחות 15-20 משפחות.

כדי שנוכל לקלוט משפחות שיעברו לגבע  מהמרכז ויחברו לקהילה באותה התקופה דרושות לנו לפחות 6 דירות  לקליטת משפחות.

תהליך זה יוצר לחץ בטווח הקצר אבל יגדיל את אפשרויות להמשך.

סיכום המזכירות החליטה על הקפאת הקצאת הדירות הפנויות למשך חודשיים, כדישנספיק להביא את הנושא לדיון מסודר באסיפה.

בחירת שני דירקטורים נוספים לבקרה.

ארבעה חברים נהנו למכרז לבחירת 2 דירקטורים נוספים לבקרה: יאיר קארו, יפתח רונן, שי דנצינגר ונתי רכט.

סיכום: המזכירות מאשרת העברת המועמדים לאישור באסיפה ובהמשך לקלפי.

טורבינות

אייל מסר מידע על התקדמות התהליך המשפטי. חברים ביקשו לקבל תמונה על לוח הזמנים הצפוי.

סיכום: תתקיים פגישה של הצוות המוביל את התהליך המשפטי עם חברי מזכירות יזרעאל שהיו איתנו בקשר ביחס למאבק המשפטי.

התקדמות תהליך השינוי

אשר עדכן על התקדמות התהליך לקראת האסיפה שתתקיים ביום רביעי הבא.

דף הסבר המתמצת את עיקרי השינויים המוצעים לתקנון יחולק בתאים ובמייל.

 מפגש BBB – בונים בית בגבע

תזכורת, נפגשים הערב, יום חמישי ה-9.12.21 במועדון לחבר, כל המתעניינים מוזמנים!!

מטרות המפגש:

1-    לדעת אלו משפחות מעוניינות לבנות את ביתם בשכונה החדשה בגבע, כבר  בשלב הראשון (תחילת בניה 7/2023 ).

2-    לקבל היזון חוזר על הנושאים בהם חשוב לשתף את המשתכנים לאורך הדרך ולענות על שאלות שהעבירו במייל, ועל אלה שישאלו במפגש הערב.

3-    להעביר נתונים על תהליך: לוחות זמנים, סדר גודל עלויות, אופי השכונה ועוד.

מצפה להגעתכם!!

אשר צימרמן

מזכיר קבוצת גבע

052-3784126

 

משאל לשינוי אורחות חיים

משאל לשינוי אורחות חיים

משאל ממוחשב

  קלפי אלקטרוני

   יערך בימים שני ושלישי

   13/12/2021-14/12/2021

בין השעות 10:00 ביום שני

 ועד 12:00 ביום שלישי

 

תיקון תקנון הקיבוץ ואישור חוברת השינוי

נידרש רוב של 75% מהמצביעים

 (ובלבד שיצביעו לפחות 2/3  מכלל החברים)

 

בעד                          נגד

 

ניתן להסתייע בטל גולן בשעות העבודה, בהצלחה לכולנו!

 

משולחן מנהל הקהילה - חיים גנירם

משולחן מנהל הקהילה

שלום לכולם

בימים אלה אנו עסוקים בהכנת תקציב לשנה הבאה 2022, הכנת התקציב שהיא משימה מאתגרת בפני עצמה כל השנים, השנה היא מורכבת ומאתגרת יותר לאור התקדמות השינוי באורחות החיים.

 האם להכין תקציב לקיבוץ שיתופי או תקציב לקיבוץ מתחדש?

נצטרך לשלב בין השניים, להתחיל את השנה עם תקציב של קיבוץ שיתופי ולעבור בהמשך לקיבוץ מתחדש.

בהכנת התקציב אנו נעזרים בסיכום תשעה חודשים של שנת 2021 ומפיקים את הלקחים הנדרשים להכנת התקציב החדש.

בסיכום של תשעה חודשים, יש גרעון בתקציב הקהילה, גרעון שנובע בעיקר מהסיבות הבאות:

א.    תקציב 2021 אושר רק ברבעון השני של השנה ולכן הצעדים שננקטו כדי לעמוד בתקציב ולצמצם את הגרעון התחילו מאוחר.

ב.     דבר נוסף בהחלטות של תקציב 2021 הוחלט על קיצוץ של 5% בתקציבי החברים, קיצוץ זה לא נעשה בפועל ולכן הגרעון גדל.

ג.      להכנסות הקהילה נוספו כספים ממקורות שונים: מעבר להחזרי מס ועברות מהתאגידים קיבלו כ- 700 א"שח מהסדר מכירת מניות תנובה. בזכותם צומצם גרעון בתקציב הקהילה .

אני מבקש לנצל את סוף השנה כדי לסקור את השינויים וצעדי ההתייעלות שנעשו בענפי הקהילה בשנה האחרונה. יש לציין שאנו רואים עיקר השינוי  ברבעון השלישי החל מחודש יולי אבל שינויים אלה מבטאים מגמה חיובית ומשמעותית.

א-   ענף המזון - ענף המזון הוא אחד מהענפים אשר לגביהם הוחלט להוריד את הסבסוד של הקהילה. כפי שאמרתי החלטה זו לא יצאה אל הפועל בזמן אלא באיחור של יותר מחצי שנה, ולכן ענף המזון נמצא עדיין בגירעון, אם כי ראוי לומר שהגירעון הוא הקטן ביותר בכל השנים האחרונות. בהקשר הזה אני מבקש לשבח את יואב גלילי אשר הצליח לצמצם מאוד את הגירעון בענף המזון, תוך צמצום משמעותי בכוח האדם, והתמודדות עם ציוד מיושן מאוד אשר דורש אחזקה יקרה.   יש לקחת בחשבון גם את העובדה שענף המזון מחזיק את כל חדר האוכל, שעלות האחזקה שלו לבד היא כ  150,000 בשנה, אם נוריד גם את זה, הרי שהגירעון של ענף המזון הוא  מאוד מאוד קטן יחסית לשנים עברו.

ב-    ענף הבגד - גם לגבי ענף הבגד הוחלט לבטל את הסבסוד של הקהילה ולהעלות את מחיר הכביסה כך שיכסה את העלויות של הענף. המהלך הזה גרם למשבר בענף ולעזיבה של כל הבנות שעבדו בקיפוליה. החל מחודש יולי נכנסה הדר בן יוסף לניהול הענף וביחד עם יעל זיו וחברות נוספות  פועלות להרחבת הפעילות, והבאת לקוחות מבחוץ כדי שבסופו של דבר יוכלו לאזן את הענף ואולי גם להוריד קצת את המחיר לחברים שממשיכים לכבס.

ג-     ענף הרכב -  בתקציב 2021 הוחלט על העלאת המחיר הרכב לחבר גם מחיר הקילומטר וגם מחיר הזמן. ההחלטה נועדה להביא את הענף לאיזון לאחר שבשנים האחרונות הוא סיים בגירעונות גדולים. כמו כן הוחלט להקטין את צי הרכב ולהוציא את הרכבים הישנים אשר עלות האחזקה שלהם גבוהה מאוד. הצעדים האלה אכן הועילו והגירעון קטן מאוד אבל לא נעלם לגמרי.   יש לציין שלא כל ההוצאות מחויבות בענף הרכב ויש עלויות חשבונאיות שעדיין מושטות על הקהילה. הרבה חברים קנו רכבים, מה שמקטין את ההכנסות של הענף, ולאלו שלא קנו, עלויות הנסיעה גבוהות מאוד. בשבועות האחרונים מתקיימת בדיקה מעמיקה שנועדה לבדוק איך אפשר בכל אופן להוזיל את העלויות לחבר תוך שמירה על איזון הענף.

ד-    חינוך - החינוך הוא אחד הענפים שעשה צעדי התייעלות כואבים ומשמעותיים והצליח לצמצם מאוד את ההוצאות, תוך שמירה על מתן שרות מקצועי וטוב מאוד.   הגיל הרך מאוזן תקציבית, והחינוך המשלים הקטין את הגירעון בצורה טובה מאוד.  ענף החינוך סובל מאוד מחוסר בעובדים, הן בגיל הרך והן בחינוך המשלים. מגיע שאפו  גדול !! לשתי המנהלות רעות מנהלת הגיל הרך, ואפרת מנהלת החינוך המשלים, אשר למרות החוסר בעובדים מצליחות לשמור על מערכת יציבה ואטרקטיבית לרווחת ילדי  גבע והוריהם. תודה גם לחברות מועצת החינוך אשר מסייעות ונותנות גב חזק ויציב למערכת החינוך.

ה-   ענף הבניין - את שנת 2021 יסיים ענף הבניין בגירעון  גדול. ענף הבניין בגבע כמו כל ענפי הקהילה, סובל מתקציב נמוך, ולמעשה מתוקצב רק לתחזוקת שבר, ולא מצליח לבצע תחזוקה מונעת. מצב זה נמשך כבר כמה שנים והמשמעות היא שכל שנה מצב המבנים נהיה יותר גרוע וקשה לתחזק אותם ולתת שרות הולם לחברים. בענף יש ארבעה עובדים, לכל אחד מהם יש כלי תחבורה לניידות המשמשים אותם לעבודה. גם הכלים הללו ישנים ותחזוקתם עולה הרבה כסף. יש הרבה תסכול מכך שבגלל מגבלת התקציב, הענף לא מצליח לעמוד במשימות הרבות שיש בגבע, הן בתחזוקה והן בפיתוח תשתיות. לקראת שנת 2022 נבחנות מספר אפשרויות חליפיות אשר יעזרו הן להוריד את עלויות הענף והן לשפר את השרות והאחזקה של המבנים בגבע.

ו-     נוי –ענף הנוי יסיים את השנה בגירעון גדול. הגירעון נובע משתי סיבות עיקריות, הסיבה הראשונה היא עליה חזקה מאוד של מחירי המים, והסיבה השנייה היא רכישת מכסחת חדשה בתחילת השנה. גם בנוי נעשו צעדי התייעלות בעיקר בכוח האדם, ועדיין יש מה לעשות כדי להוזיל עלויות ואנו פועלים בעניין עם ערן מרכז הנוי.

ז-     בריאות ורווחה – בשנה החולפת חלו מספר שינויים בענף הבריאות והרווחה,  במרפאה היו שינויים בכוח האדם, התחלפו אחיות ועדיין לא הסתיים התהליך האיוש של כל התקנים  שהיו, אנחנו ממשיכים לחפש ומקווים למלא את השורות בקרוב. גם מרפאת השיניים יש שינויים, ואנחנו עושים כל מאמץ שהחברים ימשיכו לקבל את השירות הטוב והמקצועי אליו הם רגילים. ברווחה הוספנו את ענת לוין שמרכזת את פעילות הגיל השלישי, ודואגת לרווחתם של וותיקי הקיבוץ. ביחד עם מסאלחה מנהל בית סביון אנחנו עושים מאמץ להוזיל את העלויות, מבלי לפגוע בטיב השרות של מי שנמצאים שם. הענף נמצא בגירעון הנובע מכל הדברים לעיל ונעשים עכשיו צעדים כדי למתן את הוצאות ולקטין את הגירעון.

ח-   תרבות וחג המאה – השנה איחדנו את הפעילות של התרבות וחג המאה כאשר המגמה הייתה לשלב את האירועים של התרבות עם אירועי חג המאה כאשר השיא היה צריך להיות בחג המאה שנועד להיות בחג הסוכות, אולם לאור אילוצי הקורונה שהיו בתקופת החגים הוחלט לדחות את החג בחצי שנה ולקיים את חג המאה בחג הפסח הקרוב. לאורך השנה היו אירועים תרבותיים שכללו חגים, תערוכות, ערבים מיוחדים ועוד... והיו גם הכנות לחג המאה שנדחה. תודה רבה לצוות המאה שהתכנס ימים ולילות ודאג לקיים את כל הטוב הזה, יישר כוח !!                 אני מבקש להודות ללילך שמחזיקה ומתחזקת את המחסן והציוד של התרבות, ושותפה לקיום התרבות באכפתיות ובמסירות יוצאת מהכלל.  ותודה רבה ומיוחדת לבלה בן ארי שרכזה והובילה את הפעילות בצורה טובה מאוד ויעילה כמו שרק היא יודעת. בלה ממשיכה להוביל את חג המאה עד לקיום האירוע המרכזי בפסח.

חיימקה גנירם

 

משאל בחירת נציגי קיבוץ לדירקטוריון בקרה

משאל ממוחשב

קלפי אלקטרוני

יערך בימים  רביעי וחמישי   15/12/2021-16/12/2021

בין השעות 10:00 ביום רביעי ועד 12:00 ביום חמישי

בחירת חברים לדירקטוריון בקרה

יש לבחור 2 מתוך 4 ברוב רגיל

נתי רכט         בעד                 נגד

יאיר קארו       בעד                 נגד

יפתח רונן       בעד                 נגד

שי דנצינגר     בעד                 נגד

ניתן להסתייע בטל גולן בשעות העבודה, בהצלחה !

 

עדכונים מהוועדה לביטחון סוציאלי - שי דנצינגר

עדכונים מהועדה לביטחון סוציאלי

פנסיה לבני 75+: לפני כ-20 שנה, במועד יישום תוכנית פנסיה 2000, החברים שהם היום בני 75 ומעלה לא היו זכאים דאז לפתיחת תוכניות פנסיה אישיות. החלופה שהחליטו עליה בגבע הייתה פתיחת קופות גמל אישיות לפנסיה. בשבוע שעבר קיבלו בתאי הדואר, 46 חברים המשתייכים לקבוצה זו, הזמנות לפגישות אישיות אצלי במשרד.  רב החברים הגיעו לפגישה שנקבעה להם, וכ"א קיבל הסבר אישי בנוגע לפנסיה שלהם וגם תשובות מפורטות לכל שאלותיהם. בחלק מהמקרים (לשמחתי הרבה), הגיעו חברים יחד עם בני משפחה ע"מ לשתף אותם בנושא השיחה. בהזדמנות הזאת, אני מבקש להודות לכל אותם 33 חברים שכן הגיעו לפגישות, על שיתוף הפעולה שלכם ועל ההזדמנות לשוחח – נעמתם לי מאוד! החברים שלא הגיעו לפגישות האישיות הוזמנו מחדש לפגישה נוספת.

מסלקות: במהלך חודשי הקיץ, התנהל מבצע החתמה על מסלקות פנסיוניות. מטרת המבצע הייתה ליישם החלטת הקלפי מתאריך 6/7/18 בנושא נהל טיפול במסירת מידע – הכנסות מעבודה / חלף עבודה. בהתאם לתקנון הקיבוץ, חלה החובה על החבר להעביר לקיבוץ את כלל הכנסותיו כהגדרתן בתקנון הקיבוץ וכן להעביר לקיבוץ מידע לרבות אודות הפקדות סוציאליות וגמל, תלושי שכר וטפסי 106 כנדרש.

נענו רוב החברים לפניות שקיבלו בהודעות SMS, להגיע למשרד המזכירות ולחתום על הטפסים אצל מירה ידין, אך לצערי נותרו בגבע כ-10% מהחברים שעדיין לא חתמו על מסלקה פנסיונית!

ברצוני להזכיר שייפוי הכוח למסלקה פנסיונית אינו מאפשר ביצוע כל פעולה שהיא בתוכניות הפנסיה של החבר, בקופות גמל, בקרנות השתלמות ו/או בביטוחים למיניהם.  כמו כן, ייפוי הכוח למסלקה פנסיונית אינו חושף מידע אודות חשבונות בנק שבחזקת החבר או נתוני אשראי.  בנוסף, חבר שמחזיק בקופת גמל ו/או בקרן השתלמות שמקורן אינו הכנסות מעבודה / חלף עבודה, מוזמן לרשום את פרטי הנכס בטופס ייפוי הכוח, ולציין בפירוש את רצונו כי מידע זה לא יימסר לקיבוץ. במקרה כזה, חברת סט פוינט מנועה מלהעביר את המידע לגבע.

קרן חיים: בימים אלו מתגבשת הצעה מעודכנת לסגירת קרן החיים. לתהליך שתי מטרות עיקריות:

1.     שחרור כספים כלואים לטובת החברים. נמצאים בקרנות החיים למעלה מ-20 מיליון שקלים (מש"ח). לפי ההצעה שתבוא לאישור הציבור, כל חבר יוכל להחליט האם למשוך את הסכום המגיע לו, או להשאיר אותו בקרן השקעות כרצונו.  בכל מקרה, ועפ"י ההצעה, לגבע לא תהיה כל זיקה או שליטה באותם הכספים.

2.     שחרור עודף אקטוארי לטובת הקמת קרן הסיעוד. מתוך ה-20 מש"ח הנ"ל, ישנו עודף של כ-2 מש"ח ביחס לסה"כ זכאות החברים. על פי החלטת הוועדה לביטחון סוציאלי ובכפוף לאישור האסיפה וקלפי, עופף זה ישמש אך ורק לטובת הקמת קרן הסיעוד.

קרן סיעוד: הסתיימה ההיתכנות הכלכלית של קרן הסיעוד והיא אושרה ע"י הוועדה.  הסיבה היחידה לעיכוב הקמתה של הקרן הינה גיוס מקורות מימין.  כפי שציינתי למעלה, המקור העיקרי עליו מתכננים (בכפוף לאישור הציבור) הוא העודף המצוי בקרנות החיים.

פגישות אישיות: לפעמים המידע שקשור לביטחון סוציאלי מסובך או מורכב מדי בכדי להבין. לא כולם בקיאים, ולא כולם רוצים להיות בקיאים. מי שמעוניין לקבל הסבר או מידע בפגישה אישית מוזמן לתאם איתי.

בברכת חורף גשום ובהיעדר מחלות,

שי דנצינגר רכז הוועדה לביטחון סוציאלי

*************************

 

הודעות לדף

 

חוג העמקים

 

חוג ספרות

יום א' 26/12 בשעה 19:30  בזום

עמרי ליאור

הקיבוץ היה היה

* 

חוג יהדות

בזום ביום ד' 15/12 בזום בשעה 20:00

עם ד"ר חיים חיון

אחותנו את-לדמותה של רבקה היי לאלפי רבבה

*

ערב  שירה עם שרהלה שרון

ביום א' 12/12בשעה 20:30 בח-א בגבע

*

קפה תרבות

חוג יתקיים בימי ג' 21/12 בבית העם במושב ברק

ליאור גולן: בן מפלס את הדרך בעצמי(ספורו של בן ממשיך לחקלאים)

****************

ספירת מלאי

חברים שימו לב !

ביום שני ושלישי 13-14/12/21 הכלבו סגור לצורך ספירת מלאי .

לא תהיה אפשרות לקנות בימים אלו נא להתארגן בהתאם.

צוות הכלבו.

****************

מהספרייה מוסרים:

החל מיום שישי, 5.12.2021 הספרייה תהייה פתוחה גם בימי שישי בשעות 10:00 עד 11:00. אנו מנסות לחדש את פתיחת הספרייה בימי שישי ומקוות שסידור זה יצדיק את עצמו.

כמו כן ברצוננו לעדכן את החברים שמחדר הזכרון/ עיון נעלמו אטלסים יקרי-ערך, החשובים ביותר למשתמשים בהם ובמקום. אנו מבקשות להחזירם מיד.

דפנה ודליה

****************

חוברת השינוי בפתח

מוזמנים לקחת מהתא ולהיכנס לאתר לעיין.

****************

 

לקראת סוף דצמבר ניפרד מ- שנת 2021 בערב שירים עם לירן וסוף סלע

מועדון 67+

מועדון 67+ דיווח

שלום לכולם, להלן תכנית שבוע 12.12-18.12:

יום שלישי 14.12.21 – "מועדון ארוחת הבוקר"

09:00-10:30 – ארוחת בוקר

09:30-11:

יום חמישי 16.12.21 – "קפה אקטואליה"
על התוכנית תבוא הודעה בהמשך

דבר חשוב נוסף: הטיול שהיה אמור להתקיים ביום ראשון 12.12, נדחה ליום רביעי 29.12 - הטיול יהיה לגשר הישנה ולמבנה המשטרה הבריטי.

הרשמה לטיול תפורסם בשבוע הבא.

סוף שבוע חמים ונעים ולהתראות

ענת לוין.

 

חצר גשר הישנה

לאלי גורן מכתב פתוח - צקי גפן

     03 דצמבר 2021                     לאלי גורן – מכתב פתוח

אלי היקר חוטים רבים מחברים בינינו אולם מעט מחסומים קוטעים את הקשר והחברות.

שנינו בני המקום הזה אתה נולדת בשנת העשור לגבע ואני שבוע לפני חג השלושים , הורינו יצרו את המקום כל אחד בדורו ואנו ממשיכים איש איש במקומו ותפקידו.

גבע יקרה לשנינו באותה מידה והמפריד הינה הדרך או השיטה בעת הזאת ליישום וביסוס והמשך קיומה של ה"נקודה".

המאמר שכתבת היה צריך להיכתב בשפה אחרת , סגנון והשמטת עובדות שיש מחלוקת עליהן.

1.     הכותרת אינה ראויה לדפי העלון , אולי כנושא להעלאה בין החברים בדיון סגור , אנשים שנשכרו על ידנו לנהל את הקבוצה , ימשיכו בעבודתם כל עוד הציבור יאמין בכוחם , רוצה להניע מהלך של שינוי או הדחה בוודאי לא על ידי כותרת זאת .

את גבע ומוסדותיה ניהלו גם חברים שלפעמים היו מוכשרים יותר או מוכשרים פחות אבל כותרת שכזאת לעולם לא הופיעה על דפי העלון , יש שיכולים להיפגע ודיבתם תופץ ברבים.

2.     סגירת ענף הבניין – תלויה אך ורק בהחלטת הציבור .

3.     ענף הרכב לא חוסל ומכוניות הנושאות סימן ג... נעות בכבישי הארץ.

4.     המכבסה והקיפוליה עובדות ורק היום אספתי כביסה וראיתי עשרות כלי מיטה המוכנים למשלוח ללקוח מוסדי באזור.

5.     חדר האוכל מתפקד ואני פוקד אותו יום יומית , אם תחפש היום חבר לביצוע תורנות מכונה ערב , יענה "כמה...."

6.     תפקוד ועדות מוטל על חברי גבע , חברי גבע צריכים לאייש ועדות אם ובמידה ושיטה זאת עדיין ישימה , ועדת הביקורת שאני מרכז אותה מתפקדת ודוחו"ת רבים נערכו בחמש שנים האחרונות והוגשו לציבור.

7.     יישום תקנונים , ספר לי על תקנוני גבע השונים שאנו כחברי גבע מתקשים ליישם , אין "משטרה" , אכיפה  רק ברמת הקיצון .שאר התקנונים מיושמים מליבם ואמונתם של החברים במערכת.

8.     הפרטת מזון , קיימת ולא מצאתי מי שנדחף וזועק "פתחו את שערי חדר האוכל" הציבור לא מגיע לחוסר כיס , וכנראה גם אוכל טוב בביתו , רק מס פחי האשפה שהיו נצברים בסיום הארוחה אופס , אדם שמשלם על ארוחתו צורך אותה במידה , והכלבים לא רזים יותר.                                                                                                                                       ולסיום טענות יש מפה עד להודעה חדשה היום אין למצוא חבר שיגיד "אני מרים את הכפפה" אהיה מזכיר , אכניס את ידי לכל הבורות מוכי אש ושנאה , אעביר שינוי נדרש ובסיום תפקידי עדיין אהיה חבר ומקובל על כולם.

אלי בבקשה ממך במרחק של 20 שנות חיים שבינינו , המאמר היה "לא מוצלח" הוא היה כועס ומקנטר , מאמר על נושאים שאפשר לשבת לחלוק ולהתווכח , אבל כתיבה כה דורסנית אינה מתאימה לרוחה של גבע.

לא נעים להיות מטיף אבל , ובמידה וישנן השגות או טענות על מעשים או תהליכים שאינם נכונים , אנא שים מכתב בן 3 שורות בתא הדואר שלי חתום על ידך ונושא זה יובא לדיון בוועדת הביקורת.

ולמרות הכול בידידות צקי

***************************************

המצב בגבע יותר חמור ממה שכתבתי

נועה נתנה לי לקרוא התגובה של צקי לרשימה שלי בעלון.

מבלי להכניס פרטים, לא יכולתי לכתוב כל מה שאני יודע.

המצב בגבע יותר חמור והייתי מגדיר אותו כהתפוררות חברתית שנובעת מאי אמון למנהלים. התוצאה חוסר נכונות לשאת תפקידים ואי הכנסת משכורות לגבע.

במצב של אי אמון אי אפשר לעשות שינוי משום שגם בתהליך השינוי, חלק מהחברים צריכים להכניס 50%-55% מהכנסתם הפנויה לקהילה ואת זה אפשר לעשות רק כאשר נשקם את האמון.

לצד ניהול קהילה יש את ניהול "בקרה": שהוא ניהול למופת. לכן קודם כל צריך להחזיר את

האמון בגבע

ואחר כך להחליט איך רוצים לחיות.

אלי גורן

 

רגעים של נחת - רחל קארו

רגעים של נחת שכדאי לשמרם

זכיתי !!!

זכיתי להיות ב"צוות השופטים" או יותר נכון השופטות, שעבר בחדרי מגורי הנעורים (השכבה) כדי לבחור בחדר המצטיין( עיצוב, סידור, ניקיון וכו').

האמת לא הצלחנו להחליט איזה חדר יזכה, שכן כל חדר היה יפה יותר מקודמו, העיצוב של כל חדר היה מקורי וכמובן נקי ומסודר ועל כך מגיעה מילה טובה לחבר'ה הצעירים ולאפרת שמובילה את השכבה גם בימים אלה כשעדיין אין מדריך/כה.

לפני כשנתיים עלה שוב נושא מגורי הנעורים לדיון במועצת החינוך, ולאחר דיון ארוך וחשוב, הוחלט להשאיר את אפשרות המגורים לבני הנוער, בגלל סיבות מספר, שהעיקרית שבהן היא ההכרה בחשיבות החברתית של המקום, שמאחד סביבו את בני הנוער ונותן להם תחושת שותפות ועצמאות ומלמד אותם אחריות אישית מהי. נוסף לכך גם הצורך לשמר המקום כפתרון לנערים/ות אשר הצפיפות בביתם רבה. (היו סיבות נוספות אבל לא כאן המקום להרחיב עליהן).

החלטה זו התגלתה כנכונה ביותר בתקופת הקורונה והסגרים השונים, ועזרה לבני הנוער שלנו לעבור את התקופה ביתר קלות מאשר נערים/ות במקומות אחרים, שסבלו מבדידות חברתית.

לדעתי, יש בידינו נכס חינוכי חשוב שעלינו לשמרו, גם כשגבע תעבור להיות קיבוץ מתחדש. הדבר חשוב בעיקר בתקופת המעבר, שכן השינוי לא יהיה מהיר, כפי שבוודאי רבים חולמים. בעוד שנים ספורות, בני ובנות הנעורים, שכיום עדיין צעירים, יתגוררו בבתים קטנים וצפופים (75 מ"ר) ועד שיזכו לבית חדש או משופץ, מן הראוי יהיה שנוכל לתת להם ולמשפחתם, פתרון כלשהו, שיקל על הצפיפות בבתים (בנוסף לערכים שהמקום מעניק).

רחל קארו  

******************************************

מנוחת הלוחם.(של מי הילד שכנראה אין לו מיטה ראויה?"נטול הבית")?   שי ידין!

חופש חנוכה בחינוך הבלתי פורמלי


ברכות ופניות למערכת

ברכות לאלי גורן למלאת לו 90 אביבים. לו ולבני מחזור ה'      ניקה רוחלה עזר ונירקה גם.

****************

קבלנו במייל: שלום שמי דוד הכהן. אני קורא נאמן של העלון השבועי שלכם ועוקב אחרי גבע מרחוק (שיגעון לדבר). הפעם היה מרתק לקרוא על הילמי. בטוח שהיו (ויש) בגבע עוד טיפוסים מעניינים. תעלו את זכרם של אלה שנפטרו מדי פעם בעלון, יהיה מעניין לקרוא.

ועוד שאלה/בקשה: אפשר לקבל קטעי וידאו מהכינוסים בבית הקברות?

תודה

****************

לנשותינו

לאחר שנים של נישואים וזוגיות

אהבה איתנה ויציבה

ילדים וילדות

נכדים ונכדות

נינים ונינות

מאמצים אתכן לליבנו, חשים את חום גופכן ואהבתכן

זוכרים ימי פז ושעות אפלה

ידעתן לגשר, לפשר ולדאוג

והבית שהקמתן לעולם לא ימוט

נשיקות מאיתנו גברי  הגבעה הזאת     

השם שמורבמערכת

 

 

עוד על הילמי - אריה אלף

למי שלא הכיר או מי שפגש אותו על הדרך לא ידע עד כמה האיש גדוש רעיונות ענין וזכרונות. רבות נכתב עליו בדף בשבוע שעבר מה שעורר אצל מספר קוראים שהכירו אותו להוסיף ולכתוב עליו . ולמרות הגודש הנזכר אנו נענים ברצון לאריה בנם של בניק ודבורה אלף ז"ל ומוסיפים את דבריו לצרור הזכרונות על הלמי.

נעה ערב טוב וחג שמח קיבלתי מסר יפה ומרגש מאריה אלף :רותי השלום והברכה. נכנסתי לאירועי המאה לגבע, והגעתי להתכנסות בבית העלמין. מאד התרגשתי לשמוע את הסיפורים אודות האיש היקר ברוך הילמי ז"ל. כילד, הייתי בא אליו די הרבה לחדרו. הוא עזר לי בלימודי המתמטיקה והפיזיקה, וסיפר לי מקורותיו בנדודיו השונים. לעיתים, אף היינו צופים בכוכבים. האיש היה בעל רוח חופשית, אמיתית, אוהב טבע ואדם, בעל אורך- רוח ושמחת חיים.

הילמי וחברות  

הילמי היה "הלוחש  לסוסים" האמיתי. הם השיבו לו אהבה והיו ממתינים כל ערב לבואו לאורווה. מכיסו הוא היה מוציא לכל אחד מהם חופן תערובת, והם היו אוכלים מכף ידו, תוך כדי שהוא מדבר עימם ומלטפם. הם ממש הבינו את אשר אמר להם בחיבה רבה. במיוחד הפרדים פיני ואילן, והסוסות מאירה וכוכבה.

הוא עשה את מלאכתו נאמנה ובדיוק רב, והיה תענוג אמיתי להתבונן בו ליד המחרטה.

היה הולך עם בוטנים בכיסו, וכאשר היה פוגש ילד, היה שואלו איך נקרא הפרי ומי שהיה עונה לו "אגוז אדמה" - היה זוכה לקבל ממנו חיוך ובוטן.

 

אכן, היה מקרה: פעם אחת עמדה על יד לוח המודעות בכניסה לחדר האוכל פנינה נצר, והילמי שחשבה לילדה שם לה 'אגוז אדמה' בחולצתה.

עד שנותיו האחרונות, היה לוקח תרמיל ויוצא לטייל ולאסוף פרחים. פעם אחת, בנוסעי לעפולה ראיתי אותו מהלך עם מקלו ליד מטעי השקדים. עצרתי והצעתי לקחתו. שאלתיו לאן הוא הולך, והוא ענה לי, כי הוא הולך לבקר ידידה בבלפוריה, וכי הוא מעדיף ללכת דרך השדות. האיש היה דוגמא אישית באורח חייו הפשוט, בנדיבות ליבו החם ובחכמת החיים שרכש.     יהי זכרו ברוך. כל טוב 🍇

 

עומדים מימין לשמאל:אליהו נחשון ,חנה קולר ,מרים זיו ,פרידה גוריון ,מרים הורביץ

שרה רז, שרה אתקין, ראובן לוין, גרישה, יושבים: קורז'יץ, זאב הורביץ,יוסף אפרתי, רומה אפרתי, הילמי

פניני עיתונות העבר - ערי גיל


פעם קראו להם כושים וזה לא היה עלבון

עלבון

   כך זה התחיל : כמרים נוצרים אסרו על יהודים

*להתנצר...וכך  הטלר "מגן על דת ישראל..."איזו אירוניה מפלצתית...  מתוך דבר מאי 1933


                  

כבר אז התחילה האפליה

 לימוד עברית בהברה ספרדית  הנחה רק לעולי גרמניה                                    

מן העיתונות .

 

טקסט הזה הוא שילוב נוראי של גזענות, אינפנטיליות וחוסר מודעות  בדצמבר 2021

העלון שחילקה חב"ד במחלקות ילדים הוא מופע גס של חוסר רגישות כלפי מי שאינו חלק מ"העם הנבחר". / רוית הכט מתוך הארץ      מהצד השני

 

"שמן שימש להדלקת המנורה בבית המקדש ומסמל את עם ישראל. כשם שהשמן צף על פני המים - כך עם ישראל עולה ומתבלט מתוך העמים. כשם ששמן אינו מתערבב במים - כך היהודי שומר על ייחודו אף כשהוא נמצא בין עמים אחרים". הטקסט הנעים הזה , הוא חלק מעלון (שמצורף למטבעות שוקולד) שמחלקת עמותת לב חב"ד במחלקות ילדים בבתי חולים. לא ברור אילו ממאפייניו עולה על היתר: הגזענות, האינפנטיליות או חוסר המודעות לשתי אלו..

אנשי צוות ערבים, העוסקים בהצלת חיים של ילדים בני כל הדתות ובטיפול בהם, צריכים לקרוא על עצמם שהם מים בלתי יחודיים, כלומר אנשים סוג ב'. יותר מזה: ילדים ערבים, שמאושפזים במחלקות הללו ובני משפחותיהם, צריכים להתמודד ברגעים הקשים ביותר למשפחה - אשפוז של ילד - עם מופע כל כך גס של חוסר רגישות (בהנחה שלילדים ערבים בכלל מותר לגעת במטבעות השוקולד של העם

כשיהודים סובלים מגילוי אנטישמיות ולו המינוריים ביותר - אנשים כאן ובעולם כולו מרימים פסטיבלים צווחניים. טקסטים כאלו - גם אם הם מופצים על ידי עמותות, המציגות עצמן כשוחרות טוב - פשוט לא צריכים להיכנס לבית חולים

****************************************** 

למסרים כאלה אין מקום בכלל ועל אחת כמה וכמה בבית חולים - מקום שבו כל המטפלים והמטופלים שווים. מה יחשוב לעצמו אביו של ילד מאוקראינה שהגיע לניתוח נוירו-כירורגי במסגרת "תיירות מרפא" כשיבקש להבין מה כתוב בעלון? מה יחלוף בראשה של נערה מרהט המחלימה מניתוח לתיקון עקמת, לאחר שתאכל את מטבעות השוקולד? "סעד ותמיכה לגוף ולנשמה" אין כאן.

 

מתוך העלון צילום: ברי דנינו

קו ישר מחבר בין המסרים של לב חב"ד ("הלב שלך במרכז הרפואי") על עם ישראל העולה ומתבלט מתוך העמים, לבין התייחסות מדינת ישראל לדניאל לב - בתם של שמוליק ז"ל וקולטידה. רק מקבלי החלטות שחונכו על המסר לפיו הם חלק מעם המתבלט מתוך העמים יכולים לגרש ילדה בת שבע וחצי ואת אמה ולהמשיך להרגיש טוב עם עצמם. זו גם הסיבה לשתיקה בהסכמה של חלקים נרחבים בציבור הישראלי נוכח מקרה זה ומקרים דומים אחרים. כולנו אוכלים במשך שנים את "דמי החנוכה המתוקים המוגשים לנו באהבה". אותם דמי חנוכה עוזרים לנו לבלוע את המסרים בעלי הטעם הגזעני והמגעיל הנלווה אליהם – וכך הם מתעכלים אט-אט.

בתי החולים צריכים לאסור את פעילות עמותת לב חב"ד, או לחלופין לפקח על תוכן החומרים המופצים על ידה כתנאי לכניסתה לשטחי בית החולים.

דברים טובים

 

זהו !הסתיים חג החנוכה ונגמרו עיסוקינו בחנוכה ואחרות .והדגשם גם יתמהמה בוא יבוא אי"הש. מן הראוי להתחמם בלילות חורף גשומים גם לא כל כך וקרים במרק זה או אחר. אז נתחיל בזה... מינסטרונה הוא שם משותף לסוג של מרקים איטלקיים העשויים מירקות ולעיתים קרובות בתוספת פסטה או אורז. רוב מרקי המינסטרונה מכילים שעועית, בצל מטוגן, סלרי, גזר, ציר ועגבניות. אין מרשם אחיד למרק מינסטרונה כיוון שהוא עשוי בדרך כלל מירקות העונה וקיימות לו גרסאות שונות באזורים שונים באיטליה

מנסטרונה

 

מתכון למרק מינסטרונה

5-6 25 דקות עבודה, שעה זמן כולל (אם משתמשים בשעועית/חומוס מבושלים)

מצרכים:

ירקות:
 
בצלים בגודל בינוני, קלופים2

גזרים בגודל בינוני גדול, קלופים3

 3גבעולי סלרי גדולים, עם העלים, שטופים היטב

( כרישה בגודל בינוני/גדול, שטופה היטב, כולל החלק הירוק (רשות)1

;2-3קישואים/זוקיני בגודל בינוני קטן

 (צרור מנגולד או תרד/באק צ'וי (רשות)1

עשבי תיבול:

עלים מ4-8 גבעולי טימין

או כפית אורגנו/טימין/רוזמרין/נענע מיובשים

מוצרי עגבניות:

2-3כפות רסק עגבניות

 או 2 קופסאות 400 גרם עגבניות משומרות1

מרכיבים נוספים:

2-3כפות שמן זית

מלח ופלפל שחור גרוס

 גרם (1/5 חבילה) פסטה קצרה שאוהבים (אפשרקונכיות קטנות)100

( כוסות שעועית מבושלת או חומוס מבושל (קפוא או משומר איכותי)1 1/2

או  500גרם שעועית (לבנה, אדומה, מנומרת – מה שזורם) או גרגרי חומוס לא מבושלים, מושרים למשך הלילה בהרבה מים

אופן הכנה:

בישול השעועית/חומוס (אם בחרתם לבשל בעצמכם)

§        אם אתם מבשלים בעצמכם את השעועית/חומוס, מסננים את השעועית/החומוס ממי השרייה, מעבירים לסיר, מכסים במים 5 ס"מ מעל הקטניות, מביאים לרתיחה ומבשלים מעל להבה בינונית, בכיסוי חלקי, שעה עד שעה וחצי, עד שרך אבל לא נימוח.

§        משתמשים בכוס וחצי מהקטניות המבושלות למרק (את השאר שומרים במקרר שבוע לשימושים אחרים או מקפיאים).

§        אפשר ומאוד רצוי להוסיף את מי הבישול של הקטניות למרק במקום את המים הרגילים.

הכנת הירקות

§        חותכים את הבצל, הגזר, הסלרי לקוביות בגודל בינוני. את הכרישה חותכים לרבעים לאורך ואז קוצצים דק.

§        מפרידים את גבעולי המנגולד מהעלים הירוקים, את הגבעולים הלבנים קוצצים דק.

§        טיפ: אפשר גם לשים את כל הירקות הנ"ל, חתוכים גס, המעבר מזון ולטחון בפולסים למרקם בינוני (כלומר שרואים שהירקות קצוצים אבל לא הופכים לממרח).

§        את הקישואים/זוקיני חותכים לקוביות בגודל בינוני. את עלי המנגולד הירוקים חותכים לרצועות העובי 1 ס"מ בערך.

מתחילים לבשל:

§        שמים את הבצל, הסלרי, הגזר, הכרישה וגבעולי המנגולד הקצוצים בסיר בינוני/גדול.

§        מוסיפים את שמן הזית ומבשלים מעל להבה בינונית 15 דקות אגב ערבוב, עד שהירקות מתרככים מאוד.

§        מוסיפים את רסק העגבניות ועשבי התיבול שבחרתם וממשיכים לבשל 2-3 דקות נוספות.

§        מוסיפים עוד 3 -4כוסות מים, מתבלים במלח ופלפל ומביאים לרתיחה.

§        מבשלים ללא כיסוי 10 דקות כדי שהטעמים יתאחדו.

§        מוסיפים את השעועית המבושלת (כאמור, כוס וחצי אם בישלתם בעצמכם) ואת הפסטה ומבשלים 3-4 דקות, עד שהפסטה מתרככת טיפה.

§        מוסיפים את קוביות הקישוא ומבשלים 2 דקות, ואז מוסיפים את עלי המנגולד, מכבים את האש ונותנים למרק לנוח, ללא בישול, 2-3 דקות נוספות.

§        אם בשלב זה הפסטה עדיין לא מבושלת מספיק ממשיכים לבשל את המרק עוד 1-2 דקות שתהיה מבושלת – היא ממשיכה להתרכך בתוך המרק אז עדיף לסיים את הבישול כשהיא עדיין טיפה נוקשה במרכז.

§        אם רואים שהמרק סמיך מדי, מוסיפים עוד מים לפי הצורך (עדיף רותחים)

§        טועמים, מתקנים תיבול בעוד מלח אם צריך ומגישים

הגשה ואחסון:

§        אפשר להגיש את המרק עם גבינת פרמז'ן מגוררת ו/או פרוסות לחם ו/או זילוף של שמן זית מעל כל מנה.

§        המרק נשמר במקרר חמישה ימים,

 

 


 
חסר רכיב