קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=https%3A%2F%2Fwww%2Ekvgeva%2Eorg%2Eil%2Fmedia%2Fsal%2Fpages%2F1910%2Ff39_קבוץ גבע - הצעה לתיקון תקנון- טיוטה השוואה מול קיים 17%2E10%2E21 (1)%2Epdf
https://corona.health.gov.il/country-status/