קבצים

https://www.kvgeva.org.il/media/sal/pages/1910/f39_קבוץ גבע - הצעה לתיקון תקנון- טיוטה השוואה מול קיים 17.10.21 (1).pdf
https://corona.health.gov.il/country-status/